UA
   ECONOMIA I POLÍTICA INDUSTRIAL    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi7922Descripció
Crdts. Teor.2,5ASPECTES METODOLÒGICS DE LA POLÍTICA ECONÒMICA INDUSTRIAL. MÈTODES PRINCIPALS I TÈCNIQUES D'ANÀLISI.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICAECONOMIA APLICADA2,52


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Sociologia - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1 5
TOTAL 5
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
La docencia y organización de la asignatura de Economía y Política Industrial de 2º curso de la Licenciatura de Sociología se desarrollará durante este curso siguiendo el programa que a continuación vamos a desarrollar.


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Los temas que se impartirán a lo largo de este curso son los siguientes:
Parte I: Economía Industrial
1.- Alcance, antecedentes y contenido de la economía industrial 1. Orígenes y evolución de la economía industrial. 2. Industria y estructura industrial. 3. Mercado y estructura de mercado. 4. El esquema Estructura-Conducta-Resultados
2.- Análisis de la estructura industrial. 1. Posibilidad de nuevos entrantes como determinante de la competencia. 2. Nivel de competencia entre las empresas establecidas en el sector. 3. Presión de los productos substitutivos. 4. Poder negociador de los clientes. 5. Poder negociador de los proveedores.
3.- Estrategias competitivas. 1. Estrategias genéricas. 2. Dimensiones de la estrategia competitiva.
4.- La industria española: evolución y estructura. 1. Introducción. 2. Delimitación y clasificación. 3. Evolución del sector industrial en España. 4. Investigación, innovación y cambio tecnológico en la industria española.
Parte II: Política Industrial
5.- Introducción a la política industrial. 1. Objetivos de la política industrial. 2. Justificaciones teóricas de la política industrial. 3. Limitaciones de la política industrial. 4. Variables básicas de la política industrial.
6.- La política industrial: enfoque por objetivos. 1. Política de competencia y regulación. 2. Política de mejora de la competitividad industrial. Políticas horizontales: tecnología-innovación, calidad-diseño, medio ambiente, formación, servicios a empresas, cooperación, internacionalización. Políticas sectoriales (verticales). 3. Políticas industriales-territoriales.
7.- La política industrial: enfoque instrumental. 1. Política de ayudas a la industria. 2. Política de servicios a la industria. 3. Política de infraestructuras industriales y tecnológicas.
8.- La política industrial: enfoque territorial. 1. Unión Europea. 2. Administración Central. 3. Comunidades Autónomas. 4. Iniciativas Locales.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
YBARRA PEREZ , JOSEP-ANTONI


Metodologia docent (2011-12)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 79221Giner Pérez, Jose Miguel
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Economia Industrial
Autors:Fernandez de Castro Rivera, Juan
Edició:Madrid : McGraw-Hill, 2003.
ISBN:84-481-3893-7
Recomanat per: GINER PEREZ, JOSE MIGUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Metodologías y procedimientos de evaluación : el caso de la política industrial y tecnológica
Autors:Esteban Galarza, Marisol
Edició:Bilbao : Universidad del Pais Vasco, 1998.
ISBN:84-8373-011-1
Recomanat per: GINER PEREZ, JOSE MIGUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Politicas Comunitarias I
Autors:Grau Carles, Pilar
Edició:Madrid : Piramide, 2001.
ISBN:84-368-1591-2
Recomanat per: GINER PEREZ, JOSE MIGUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Politicas Comunitarias II
Autors:Uxo Gonzalez, Jorge
Edició:Madrid : Piramide, 2002.
ISBN:84-368-1637-4
Recomanat per: GINER PEREZ, JOSE MIGUEL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 06/10/2011 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 06/06/2012 09:00 12:00 A1/1-42S -
Període extraordinari de juliol -1 05/07/2012 14:30 17:30 A1/0-14S -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
No especificat