UA
   TEORIA I SOCIOLOGIA DEL DRET    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi7918Descripció
Crdts. Teor.3EL DRET COM A MANERA D'ORGANITZACIÓ I COM A SISTEMA NORMATIU. TEORIA DEL DRET: LA NORMA JURÍDICA I EL SISTEMA JURÍDIC. LES FUNCIONS SOCIALS DEL DRET: FUNCIONALISME I CONFLICTIVISME. ELS VALORS JURÍDICS. ELS SABERS JURÍDICS: REFERÈNCIA ESPECIAL A LA SOCIOLOGIA DEL DRET.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVATFILOSOFIA DEL DRET31,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001
Llicenciatura en Sociologia - pla 2000
Llicenciatura en Economia - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Sense Dades


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. D CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
En primer lugar, se trata de ofrecer al alumno una introducción al fenómeno jurídico desde una triple perspectiva: estructural (el Derecho como sistema normativo institucionalizado), funcional ( el papel del derecho en nuestras sociedades), y valorativo (relaciones del Derecho con la moral). En segundo lugar, se trata de exponer algunas teorías del Derecho de impronta sociológica para que el alumno obtenga unas claves para el análisis del Derecho tanto desde el "punto de vista interno" (propio de los juristas), como desde el "punto de vista externo" (propio de los antropólogos, economistas y sociólogos).


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
PROGRAMA

I. INTRODUCCIÓN

Tema 1: El concepto de Derecho. La tridimensionalidad del fenómeno jurídico: enfoque estructural, funcional y valorativo. Validez, eficacia y justicia. Derecho y moral. El concepto de Derecho (problemas de ambigüedad y de vaguedad. La norma jurídica. El sistema jurídico: el Derecho como sistema normativo coactivo e institucionalizado. Fuentes del Derecho. Ramas del Derecho

Lectura: apuntes preparados por el profesor.
NINO, C.S.: Introducción al análisis del Derecho

Tema 2: Las funciones del Derecho. El análisis funcional del Derecho. ¿Qué significa análisis funcional del Derecho?. El Derecho como sistema de control social. Funcionalismo y funciones sociales del Derecho. Los efectos sociales de las normas. Conflictualismo y funciones sociales del Derecho. Derecho y cambio social.

Lectura: ATIENZA, Manuel: Introducción al Derecho, págs 56 a 87

II. EL DERECHO EN LA TEORÍA SOCIAL

Tema 3. El paradigma conflictualista

Lecturas: ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan.: Marxismo y Filosofía del Derecho. presentación
CAPELLA, Juan Ramón.: Fruta prohibida, págs 15 a 50
MARX, Karl: Contribución a la crítica de la economía política, págs

Tema 4. El paradigma funcionalista.

Lecturas: CALVO GARCÍA, Manuel.: "Poder fuerza e integración social en la teoría sociológica del Talcott Parsons". El El Derecho en la Teoría Social. págs 95-126.
MORA MOLINA, Juan Jesús.: "El funcionalismo de Merton y el derecho". El Derecho en la Teoría Social, págs 161-184.
GARCÍA AMADO, J.A.: La Filosofía del Derecho de Habermas y Luhmman. Págs 103 - 184.
PRIETO NAVARRO, Evaristo.: "La teoría de sistemas de Niklas Luhmann y el derecho". El Derecho en la Teoría Social. págs 325-356.

III. TEORÍA DEL DERECHO DE IMPRONTA SOCIOLÓGICA.

Tema 5. Las concepciones de M. Weber y S. Romano.
.
Lecturas: apuntes preparados por el profesor.
MUNNÉ, Guillermo.: Racionalidades del Derecho según Max Weber y el problema del formalismo jurídico. Isonomía, Nº25, 2006.


Tema 6. La concepción normativista del Derecho de Hart.

Lecturas:
apuntes preparados por el profesor.
HART. H.L.A.: El concepto de Derecho. págs 99-123.
NARVAEZ MORA, M.: "Positivistivismo Hartiano y Prácticas sociales". Wittgentein y la Teoria del Derecho. págs 235 - 273.

Tema 7. La crítica al normativismo del realismo jurídico americano.

Lecturas:
apuntes preparados por el profesor.
HIERRO, L.: "El realismo jurídico escandinavo". págs 71-102.
PÉREZ LLEDO, J.A.: El movimiento critical legal studies. págs 240 - 255
SÁNCHEZ DÍAZ, F.F.: Decisión judicial y ciencia jurídica. La propuesta del Karl N. LLewellyn. págs 1 - 41

Tema 8. Estudios sobre la Administración de justicia.

Lecturas:
TOHARIA, J.J.: Opinión pública y Justicia. La imagen de la justicia en la sociedad española.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
LOPEZ RUIZ , FRANCISCO


Metodologia docent (2011-12)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2011-12)
Sense Dades
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

El sentido del Derecho,
Autors:ATIENZA, Manuel
Edició:Ariel : Planeta, 2012.
ISBN:978-84-344-0007-8
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Acción jurídica y sistema normativo : introducción a la sociología de derecho
Autors:FERRARI, Vincenzo.
Edició: Madrid. : Dykinson, S.L. - Libros, 2000.
ISBN:978-84-8155-569-1
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El derecho de la sociedad
Autors:LUHMANN, Niklas
Edició:México, D.F. : Herder, 2006.
ISBN:968-5807-10-8
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

El derecho en la teoría social : diálogo con catorce propuestas actuales
Autors:GARCIA AMADO, Juan Antonio
Edició:Madrid : Dykinson, 2001.
ISBN:84-8155-798-6
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El movimiento critical legal studies
Autors:PÉREZ LLEDÓ, Juan A.
Edició:Madrid : Tecnos, 1996.
ISBN:84-309-2840-5
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Entre modernidad y globalización : siete lecciones de historia de la filosofía del Derecho y del Estado
Autors:ARNAUD, André-Jean
Edició:Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2000.
ISBN:958-616-479-9
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Escritos sobre sociología y jurisprudencia
Autors:EHRLICH, Eugen
Edició:Madrid : Marcial Pons, 2005.
ISBN:9788497682299
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Fruta prohibida: una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del estad
Autors:CAPELLA, Juan Ramón
Edició:Madrid : Trotta, 2008.
ISBN:978-84-9879-013-9
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Introducción a la sociología del derecho
Autors:COTTERRELL, Roger
Edició:Barcelona : Ariel, 1991.
ISBN:84-344-1567-4
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Introducción al derecho
Autors:ATIENZA, Manuel
Edició:Barcelona : Barcanova, 1994.
ISBN:84-7533-292-7
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La sociología del derecho
Autors:WEBER, Max
Edició:Granada : Comares, 2001.
ISBN:978-84-8444-346-9
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La sociología del derecho : orígenes, investigaciones, problemas
Autors:TREVES, Renato
Edició:Barcelona : Ariel, 1988.
ISBN:84-344-1534-8
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La sociología del derecho de Max Weber
Autors:FARIÑAS DULCE, María José
Edició:Madrid : Civitas, 1991.
ISBN:84-7398-943-0
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ley y Derecho vivo : método jurídico y sociología del derecho de Eugen Ehrlich
Autors:ROBLES MORCHÓN, Gregorio
Edició:Madrid : Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.
ISBN:84-259-1184-2
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sociologia del derecho
Autors:SORIANO, Ramón
Edició:Barcelona : Ariel, 1997.
ISBN:978-84-344-1611-6
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sociología del Derecho
Autors:Soriano, Ramón
Edició:Barcelona : Ariel Derecho, 1997.
ISBN:84-344-1611-5
Recomanat per: LOPEZ RUIZ, FRANCISCO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
Informació no disponible en aquests moments.
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
No especificat