UA
   SOCIOLOGIA DE L'ORGANITZACIÓ I L'EMPRESA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi7902Descripció
Crdts. Teor.3L'ACCIÓ SOCIAL ORGANITZADA FORMALMENT. CONCEPTES I PROBLEMES FONAMENTALS DE LES RELACIONS SOCIALS, POLÍTIQUES I CULTURALS DEL MÓN DE L'EMPRESA DES D'UNA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
SOCIOLOGIA ISOCIOLOGIA33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Sociologia - pla 2000
(comple. formac.)Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1 61
TOTAL 61
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Nombre màxim d'alumnes: 75
Places disponibles 74
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2012 25/05/2012 L 19:00 21:00 A2/A12
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 01/02/2012 25/05/2012 M 19:00 21:00 A2/A12
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO P1 - CAS


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Se pretende acercar al estudiante al mundo de las organizaciones en su configuración contemporánea, tomando en especial a la empresa como organización de referencia.


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Orígenes del modo de producción capitalista - Industrialización y sociedad - la organización social del trabajo - El pensamiento sociológico sobre la empresa - Organización, burocracia y alienación - Organización, empresa y control social - Cambios empresariales y transformación en los estilos de vida.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Mantecon Teran , Alejandro


Metodologia docent (2011-12)
Classes teòriques i pràctiques
Explicación de los conceptos fundamentales y discusión en la que deben participar activamente los alumnos.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Treballs bibliogràfics
Se realizarán trabajos semanales basados en comentarios de textos y una práctica de investigación.


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 79021Mantecon Teran, Alejandro
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 79021Mantecon Teran, Alejandro
Enllaços relacionats
http://sociologicahumanitatis.wordpress.com/
http://www.britsoc.co.uk/WhatIsSociology/
http://www.cis.es
http://www.jstor.org/
http://www.sociosite.net/topics/sociologists.php


Bibliografia

Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos : un análisis de sistemas-mundo
Autors:Immanuel Wallerstein ; [traducción de Juan Mari Madariaga]
Edició:Tres Cantos (Madrid) : Akal, [2004].
ISBN:84-460-1352-5
Recomanat per: MANTECON TERAN, ALEJANDRO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Desigualdad y crisis económica : el reparto de la tarta
Autors:Juan Torres López
Edició:Madrid : Sistema, 2000.
ISBN:84-86497-49-3
Recomanat per: MANTECON TERAN, ALEJANDRO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La corrosión del carácter : las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo
Autors:Richard Sennett ; traducción de Daniel Najmías
Edició:Barcelona : Anagrama, 2000.
ISBN:84-339-0590-2
Recomanat per: MANTECON TERAN, ALEJANDRO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La organización social del trabajo
Autors:L. Finkel
Edició:Madrid : Pirámide, 1996.
ISBN:84-368-0851-7
Recomanat per: MANTECON TERAN, ALEJANDRO
[ Accés a les edicions anteriors ]

Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales
Autors:KÖHLER, Holm-Detlev; MARTÍN ARTILES, Antonio
Edició:Madrid : Delta, 2010.
ISBN:978-84-92453-80-1
Recomanat per: MANTECON TERAN, ALEJANDRO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 05/10/2011 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 08/06/2012 18:00 21:00 A1/0-20G -
Període extraordinari de juliol -1 18/07/2012 11:30 14:30 A1/1-58M -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Avaluació contínua, examen final
Se realizarán trabajos semanales basados en comentarios de textos, una práctica de investigación y un examen.