UA
   TÈCNIQUES DE COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ CIENTÍFICA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi7900Descripció
Crdts. Teor.0CONEIXEMENT DE LES ETAPES I ELS INSTRUMENTS BÀSICS PER A LA CONFECCIÓ DE TREBALLS CIENTÍFICS PEL QUE FA A: DISSENY DEL TREBALL, MANEIG DE LA INFORMACIÓ, REDACCIÓ I EXPOSICIÓ.
Crdts. Pract.6
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
SOCIOLOGIA ISOCIOLOGIA06


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001
Llicenciatura en Sociologia - pla 2000
Llicenciatura en Economia - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1 12
TOTAL 12
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
El objetivo de la asignatura "Técnicas de Comprensión y Expresión Científica (TCEC)" es que el alumno aprenda y adquiera habilidades de investigación social. Partimos del convencimiento de que sólo se puede aprender a investigar investigando. Por ello, esta asignatura, como consta en el plan de estudios, es una asignatura totalmente práctica. Se pretende que a través de la realización de las tareas más específicas del proceso -diseño de la investigación, planteamiento de hipótesis, diseño metodológico, recogida de datos, análisis y conclusión- el alumno adquiera una visión global del proceso de investigación.


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Temas a tratar: - La lógica del investigación científica. - Diseño de investigaciones. - Tipo de investigaciones. - Formulación del problema. - Revisión de la literatura. - Planteamiento de hipótesis. - Diseño Metodológico. - Recogida de datos. - Análisis de datos. - Elaboración de informes.

El cumplimiento de los pasos expresados en el "Programa-Guía de la Asignatura" (ver materiales), es obligatorio para superar la asignatura.

[web de apoyo: http://sites.google.com/site/tcecsociologiaudealicante/]


Enllaç al programa
Professor/a responsable
MUÑOZ GONZALEZ , ANTONIO


Metodologia docent (2011-12)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 79001MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO
Enllaços relacionats
http://scholar.google.com/
http://sites.google.com/site/tcecsociologiaudealicante
http://sosig.esrc.bris.ac.uk/
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
http://www.fes-web.org/
http://www.ine.es/
http://www.mcu.es/TESEO/
http://www.ucm.es/info/isa/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/autoformacion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/autoformacion


Bibliografia

Ciencias sociales, epistemologia, logica y metodología: teoría y ejercicios
Autors:SIERRA BRAVO, Restituto
Edició:Madrid : Paraninfo, 1984.
ISBN:84-283-1303-2
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cómo elaborar un proyecto de investigación social
Autors:José I. Ruiz Olabuénaga, Iratxe Aristegui, Leire Melgosa
Edició:Bilbao.
ISBN:84-7485-547-0
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cómo enseñar a pensar: teoría y aplicación
Autors:RATHS, Louis.E.; WASSERMANN, Selma
Edició:Buenos Aires : Paidós, 1986.
ISBN:950-126656-7
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cómo escribir trabajos de investigación.
Autors:WALKER, Melissa
Edició:Barcelona : Gedisa, 2005.
ISBN:84-7432-724-5
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cómo estudiar
Autors:MADDOX, Harry
Edició:Barcelona : Oikos-Tau, 1990.
ISBN:978-84-281-0722-8
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cómo estudiar para aprender
Autors:MEENES, Max
Edició:Buenos Aires : Paidós , 1979.
ISBN:9789688532140
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)

Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y ciencias sociales.
Autors:Judith Bell
Edició:Barcelona : Gedisa, 2002.
ISBN:84-7432-931-0
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cómo se escribe
Autors:María Teresa Serafini
Edició:Barcelona : Barcelona: Paídós, 1994.
ISBN:84-7509-998-X
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cómo se estudia. La organización del trabajo intelectual
Autors:María Teresa Serafini
Edició:Barcelona : Barcelona: Paidós, 1991.
ISBN:84-7509-668-3
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Como se hace una tesis: Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura
Autors:ECO, Umberto
Edició:Barcelona : Gedisa , 2013.
ISBN:9788474328967
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés a les edicions anteriors ]

Describir el escribir: cómo se aprende a escribir
Autors:CASSANY, Daniel
Edició:Barcelona : Paidós Comunicación, 2005.
ISBN:84-493-1751-7
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Diseño de investigaciones : introducción a la lógica de la investigación en psicología y educación
Autors:Orfelio G. León, Ignacio Montero
Edició:Madrid [etc.] : McGraw-Hill, 1998.
ISBN:84-481-1088-9
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Estadísticas y técnicas de investigación social
Autors:PULIDO SAN ROMAN, Antonio
Edició:Madrid : Pirámide, 1987.
ISBN:84-368-0036-2
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Hablar y escribir
Autors:GARCÍA MADRAZO, Pilar; MORAGÓN GORDÓN, Carmen
Edició:Madrid : Pirámide, 1992.
ISBN:978-84-368-0491-1
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Los métodos de lectura
Autors:Lionel Bellenger
Edició:Barcelona : Oikos Tau, 1979.
ISBN:84-281-0417-4
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual del perfecto sociólogo
Autors:MIGUEL, Amando de
Edició:Madrid : Espasa Calpe, 1997.
ISBN:84-239-7649-1
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Técnicas de estudio para enseñanzas medias y universidad
Autors:Miguel Salas Parrilla
Edició:Madrid : Alianza Editorial, 1993.
ISBN:84-206-0479-8
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Técnicas de expresión : guía para la redacción y presentación de trabajos científicos, informes técnicos y tesinas
Autors:COMES, Prudenci
Edició:Barcelona : Oikos-Tau, 1974.
ISBN:84-281-0278-3
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Técnicas de investigación social (Vol. I). Recogida de datos.
Autors:Visauta Vinacua, Bienvenido
Edició:Barcelona : PPU, 1989.
ISBN:84-7665-406-5
Recomanat per: MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
Informació no disponible en aquests moments.
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
No especificat