UA
   ÈTICA SOCIAL    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi7899Descripció
Crdts. Teor.7ESTUDI DELS PROCESSOS D'INNOVACIÓ, DESORGANITZACIÓ, ANOMIA I CRISI D'IDENTITAT EN EL TERRENY DELS VALORS EN LES SOCIETATS ACTUALS, AMB UNA REFERÈNCIA ESPECIAL ALS GRANS TEMES ETICOSOCIALS I A FI DE REORIENTAR LA PERCEPCIÓ ÈTICA DE LA CONSCIÈNCIA DE L'ALUMNE/A.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 11,25 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
SOCIOLOGIA ISOCIOLOGIA72


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001
Llicenciatura en Sociologia - pla 2000
Llicenciatura en Economia - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1 1
TOTAL 1
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
Sense horari


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
El objetivo de la asignatura es el estudio y análisis de algunos aspectos de la ética social y de sus fuentes filosóficas. Se introducirá al alumno en la reflexión sobre diferentes supuestos del comportamiento ético, como elemento que interviene en su formación y posterior ejercicio profesional. Se le proporcianará al alumno conocimientos que facileten su integración con la historia de la filosofñia y con un entorno multidisciplinar y de dilemas y conflictos éticos.


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
PROGRAMA:
1. El pensamiento social en el mundo clásico.
1.1 Platón
1.2 Aristóteles
2. La Ilustración. Cambio de paradigma.
2.1 Hume
3. Alemania ante el desafío ilustrado.
3.1 Kant
4. Ciencia y filosofía.
4.1 Hegel
5. Defensa y crítica de la Ilustración en el pensamiento alemán.
5.1 Popper
5.2 La Escuela de Frankfurt
6. Ética privada y ética pública.
7. Ética en diversos contextos.
8. Justicia y desigualdad.
9. Tras culturas. Multiculturalidad.
10. Los medios de comunicación.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
SAEZ BAEZA , ANTONIO


Metodologia docent (2011-12)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 78991SAEZ BAEZA, ANTONIO
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Crimen y castigo
Autors:DOSTOIEVSKI, Fiódor
Edició:Madrid : Ediciones SM, 2001.
ISBN:978-84-675-2934-0
Recomanat per: SAEZ BAEZA, ANTONIO (*1)
[ Accés a les edicions anteriors ]

Crítica de la razón práctica
Autors:Inmanuel Kant ; traducción directa del alemán por E. Miñana y Villagrasa y Manuel García Morente
Edició:Salamanca : Sígueme, 2002.
ISBN:84-301-1232-4
Recomanat per: SAEZ BAEZA, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Dialéctica de la Ilustración : fragmentos filosóficos
Autors:Max Horkheimer y Theodor W. Adorno
Edició:Madrid : Trotta, 1994.
ISBN:84-87699-97-9
Recomanat per: SAEZ BAEZA, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Historia universal de la filosofía
Autors:STÖRIG, Hans Joachim
Edició:Madrid : Tecnos, 1995.
ISBN:9788430926367
Recomanat per: SAEZ BAEZA, ANTONIO (*1)
[ Accés a les edicions anteriors ]

Temor y temblor
Autors:KIERKEGAARD, Sùren
Edició:Madrid : Tecnos, 1987.
ISBN:8430914188
Recomanat per: SAEZ BAEZA, ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 15/09/2011 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 18/01/2012 09:00 12:00 A1/0-14S -
Període extraordinari de juliol -1 13/07/2012 08:30 11:30 A1/0-16S -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
No especificat