UA
   PROCESSOS DEL CANVI SOCIAL    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi7897Descripció
Crdts. Teor.4PROCESSOS PRINCIPALS DE CANVI SOCIAL: EVOLUCIÓ SOCIAL, MODERNITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I MUNDIALITZACIÓ. PROCESSOS DE RACIONALITZACIÓ I CIVILITZACIÓ. LES REVOLUCIONS SOCIALS. ELS CANVIS SOCIALS EN L'ESPANYA CONTEMPORÀNIA.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
SOCIOLOGIA ISOCIOLOGIA42


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001
Llicenciatura en Sociologia - pla 2000
Llicenciatura en Economia - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1 64
TOTAL 64
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Nombre màxim d'alumnes: 75
Places disponibles 72
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2012 25/05/2012 L 17:00 19:00 A2/A11
  1 01/02/2012 25/05/2012 M 17:00 17:30 A2/A11
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 01/02/2012 25/05/2012 M 17:30 19:00 A2/A11
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO P1 - CAS


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Principals processos de Canvi Social: evolució social; modernització; desenvolupament i mundialització; processos de racionalització i civilització; les revolucions socials; els canvis socials en l`Espanya Contemporània.Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
TEMA 1. INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE DE CANVI SOCIAL.

TEMA 2. HISTÒRIA I CANVI SOCIAL. LA IDEA DE PROGRÉS I LA SEUA REALITZACIÓ HISTÒRICA.

TEMA 3. TEMPS I SOCIETAT. HISTÒRIA I CANVI SOCIAL. CONTINUÏTAT I DISCONTINUITAT. ESTABILITAT I TRANSFORMACIÓ.

TEMA 4. LA NATURALESA PROCESSAL DE LA SOCIETAT: HERÈNCIA I TRADICIÓ.

TEMA 5. LA MODERNITAT, CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES.

TEMA 6. LA GLOBALITZACIÓ: LA SOCIETAT HUMANA COM SOCIETAT HOMOGENEITZANT.

TEMA 7. ELS MOVIMENTS SOCIALS COM A FORÇA DEL CANVI.

TEMA 8. FAMÍLIA I CANVI SOCIAL.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
BASCUÑANA MATEO , PEDRO ENRIQUE


Metodologia docent (2011-12)
Classes teòriques i pràctiques

El curso está compuesto por 7 temas. En cada sesión docente se irán presentando los temas del programa con un espacio para la discusión, práctica y reflexión conjunta. Los estudiantes dispondrán de un dossier de lecturas complementarias que será parte del material docente disponible a través del campus virtual.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres

Las sesiones de lección magistral serán complementadas con las sesiones prácticas en las que se analizarán procesos de cambio social íntimamente relacionados con los contenidos programáticos de la asignatura a través de su exposición y posterior reflexión en grupo. Igualmente se dedicará un tiempo a tutorizar la elaboración de un artículo científico cuyo objetivo será abordar procesos de cambio social.


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 78971BASCUÑANA MATEO, PEDRO ENRIQUE
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 78971BASCUÑANA MATEO, PEDRO ENRIQUE
Enllaços relacionats
http://dialnet.unirioja.es/
http://europa.eu.int/comm/eurostat
http://personasenaccion.com/cambiosocial/
http://www.bancomundial.org
http://www.cis.es
http://www.cis.es
http://www.ehess.fr/html/html/index.html
http://www.fes-web.org/
http://www.ine.es
http://www.ine.es
http://www.ive.es
http://www.ive.es
http://www.lse.ac.uk/
http://www.nationmaster.com
http://www.prb.org
http://www.sociosite.net/index.php
http://www.synergiescanada.org/fr
http://www.ucm.es/info/isa/sp/index.htm
http://www.unfpa.org


Bibliografia

Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos
Autors:BAUMAN, Zygmunt; ROSENBERG, Mirta (trad.); ARRAMBIDE, Jaime (trad.)
Edició:Madrid : Fondo de Cultura Económica de España, 2005.
ISBN:84-375-0587-9
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cambio social
Autors:NISBET, Robert [et al.]
Edició:Madrid : Alianza , 1993.
ISBN:84-206-2239-7
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cambio social
Autors:Nisbet, R. et all
Edició:Madrid : Alianza, 1993.
ISBN:84-206-2239-7
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Consecuencias de la modernidad
Autors:GIDDENS, Anthony; LIZÓN RAMÓN, Ana (ed.lit.)
Edició:Madrid : Alianza, 2002.
ISBN:978-84-206-2928-5
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Diccionario de Sociología /
Autors:Salvador Giner, Emilio Lamo de Espinosa, Cristóbal Torres
Edició:Madrid : Ed. Alianza, 2004.
ISBN:84-206-8580-1
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El cambio social: análisis sociológico del cambio social y cultural en las sociedades contemporáneas
Autors:BAJOIT, Guy
Edició:Madrid : Siglo XXI, 2008.
ISBN:978-84-323-1319-6
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El normal caos del amor : las nuevas formas de la relación amorosa
Autors:Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim ; prefacio de Lídia Puigvert y Ramón Flecha ; traducción, Dorothhee Schmitz
Edició:Barcelona [etc.] : Paidós, D.L. 2001.
ISBN:84-493-1091-1
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Globalización, cambio disciplinar y teoría sociológica : notas metodológicas para una sociología del sistema mundial
Autors:PARDO AVELLANEDA, Rafael
Edició:Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 1992.
ISBN:84-7476-175-1
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes.
Autors:Tilly, Charles
Edició:Madrid : Alianza, 1991.
ISBN:84-206-2671-6
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La cultura del nuevo capitalismo
Autors:SENNETT, Richard
Edició:Barcelona : Anagrama, 2006.
ISBN:978-84-339-6244-7
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La sociedad al desnudo: Una nueva invitación a la sociología
Autors:OLTRA, Christian
Edició:Sevilla : Círculo rojo, 2011.
ISBN:978-84-9991-097-0
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Las nuevas sociologías: construcciones de la realidad social
Autors:CORCUFF, Phillipe; URRUTIA, Belén (ed.lit.)
Edició:Madrid : Alianza, 2005.
ISBN:84-206-5729-8
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Los cambios sociales : fuentes, tipos y consecuencias
Autors:Etzioni, Amitai
Edició:Mexico : Fondo de Cultura Económica, 1995.
ISBN:9681603095
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)

Modernización reflexiva: política, tradición y estética en el orden social moderno
Autors:Beck, U., Giddens, A. y Lash, S.
Edició:Madrid : Alianza, 1997.
ISBN:84-206-2879-4
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sociología de la modernidad
Autors:Wagner, Peter
Edició:Barcelona : Herder, 1997.
ISBN:84-254-1983-2
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)

Sociología del Cambio Social
Autors:SZTOMPKA, P.
Edició:Madrid : Alianza Editorial, 1995.
ISBN:8420681539
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Sociología del cambio social
Autors:Sztompka, Piotr
Edició:Madrid : Alianza, 1995.
ISBN:84-206-8153-9
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

The consequences of modernity
Autors:Antony Giddens
Edició:Stanford : Stanford University Press, [1990].
ISBN:0-8047-1891-1 (rúst.)
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Trabajo, consumismo y nuevos pobres
Autors:BAUMAN, Zigmunt
Edició:Barcelona : Gedisa, 2005.
ISBN:84-7432-750-4
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tres décadas de cambio social en España
Autors:GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Juan Jesús (edit.) ; REQUENA, Miguel (edit.)
Edició:Madrid : Alianza Editorial, 2008.
ISBN:9788420683935
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Un nuevo mundo feliz : la precariedad del trabajo en la era de la globalización
Autors:Ulrich Beck
Edició:Barcelona : Paidós, [2000].
ISBN:84-493-0968-9
Recomanat per: RUIZ CALLADO, RAUL (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 13/10/2011 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 04/06/2012 15:00 18:00 A1/0-04G -
Període extraordinari de juliol -1 02/07/2012 17:30 20:30 A1/1-59M -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Avaluació contínua, examen final
Per la naturalesa de l`assignatura i perquè es cursa l`últim any de la llicenciatura, es proposa dues formes d`avaluació.

1. Estudi dirigit:

• Es realitzarà una investigació dirigida pel professor, al que s`haurà de proposar i comentar totes i cadascuna de les fases de treball.

• El tema que es trie estarà dins del marc general dels Processos de Canvi en la Societat Espanyola (1959-2008). És a dir, serà qualsevol fet general (de tot el procés espanyol) o concret (d`un procés local o institucional). La proposta-projecte serà presentada per escrit pels alumnes i haurà de ser acceptada pel professor.

• El treball podrà ser individual o en cooperació. En aquest segon cas, el nombre màxim de membres de l`equip serà de tres, i la qualificació es ponderarà en funció de l`esforç, dedicació i coneixement de tots i cadascun dels membres de l`equip.

• La data límit per a lliurar el projecte d`estudi serà el 27 de febrer de 2008

• . El projecte serà avaluat i acceptat o no pel professor i, en cas de no ser acceptat, s`haurà de repetir. La llista de projectes acceptats es comunicarà el 5 de març de 2008

• . El lliurament final dels treballs tindrà lloc el 20 de juny i el 1 de setembre de 2008. Prèviament, es farà una exposició en horari lectiu de classe sobre les principals conclusions i consecució d`objectius plantejats. Aquesta exposició servirà de tutoria-seguiment del projecte d`estudi.

• L`extensió de l`informe serà entre un mínim de 30 pàgines i un màxim de 60 (interliniat 1,5, font *trebuchet 12). No incloent-se la bibliografia ni les transcripcions d`entrevistes, documents i tot el material que s`adjunte com annex.


2. Examen.

• Serà una disertació sobre un tema general, significatiu i comprensiu dels fonaments de l`assignatura, en un estil que podríem considerar assaig.

• La durada de l`examen serà de dues hores.

• L`extensió màxima serà de quatre folis per una cara, més un resum en altra pàgina, que tindrà una extensió màxima de cent paraules.

• La data de l`examen serà el 20 de juny i el 1 de setembre de 2008.


3. Revisió de la qualificació final.

Es seguiran les normes de procediment administratiu vigents aplicables a l`acte d`avaluació acadèmica.