UA
   TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL II    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi7895Descripció
Crdts. Teor.5DESENVOLUPAMENT EN EL CONEIXEMENT I L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL. PROGRAMES INFORMÀTICS D'APLICACIÓ EN LES CIÈNCIES SOCIALS.
Crdts. Pract.7
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 15 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
SOCIOLOGIA ISOCIOLOGIA57


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001
Llicenciatura en Sociologia - pla 2000
Llicenciatura en Economia - pla 2001


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1 86
TOTAL 86
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Nombre màxim d'alumnes: 75
Places disponibles 75
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2011 23/12/2011 X 18:00 19:30 A2/A12
  1 01/02/2012 25/05/2012 L 17:00 18:30 A2/A12
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 1 13/09/2011 23/12/2011 M 15:30 16:00 A2/E22
  1 13/09/2011 23/12/2011 X 19:30 21:30 A2/E23
  1 01/02/2012 25/05/2012 L 18:30 19:00 A2/A12
  1 01/02/2012 25/05/2012 M 15:00 17:00 A2/E23
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
1: GRUPO P1 - CAS


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 Anual T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
-Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.
-Conocimiento y dominio de la metodología de las ciencias sociales, de sus instrumentos estadísticos, de los métodos y técnicas básicas y avanzadas, cuantitativas y cualitativas, de investigación social.
-Conocimiento y habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada, y para elegir las técnicas de investigación pertinentes en cada caso.
-Competencias en comunicación oral y escrita.

Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
Conocimiento y aplicación de las Técnicas de Investigación Social, al análisis cuantitativo de datos primarios y secundarios. Investigación a partir de la utilización de Técnicas de Análisis Multivariable, con Programas de Análisis Estadístico aplicados en Ciencias Sociales.

TEMA 1
Introducción Cualitativo Cuantitativo, Nuevas tendencias

TEMA 2
"Diseño Multimétodo". "Sociedad de la Información y Data Mining"


TEMA 3
"Niveles de medición"."Introducción al análisis multivariable y supuestos paramétricos"

TEMA 4
"Preparando los datos para el análisis. La construcción de variables " dummy" y el tratamiento de la No Respuesta: Procedimientos de imputación"

TEMA 5
"Análisis de Tablas de Contingencia I"

TEMA 6
"Análisis de Tablas de Contingencia II"

TEMA 7
"Los modelos log-lineales"

TEMA 8
"Análisis de Correspondencias"

TEMA 9
"Análisis paramétrico y el cumplimiento de los supuestos"

TEMA 10
"Los conceptos fundamentales del análisis exploratorio (EDA)"

TEMA 11
"Análisis exploratorio univariable". "EDA Análisis Gráfico"

TEMA 12
"EDA bivariable"

TEMA 13
"Correlación y Regresión Múltiple"

TEMA 14
"Análisis de Correlación Canónica y Análisis Discriminante"

TEMA 15
"Análisis de Varianza Unidireccional"

TEMA 16
"Análisis de Varianza Factorial"

TEMA 17
"Análisis Multivariable de la Varianza: MANOVA"

TEMA 18
"Componentes Principales y Análisis Factorial"

TEMA 19 (continuación)
"Componentes Principales y Análisis Factorial"

TEMA 20
"Análisis de Cluster I"

TEMA 21 (continuación)
"Análisis de Cluster II"


Enllaç al programa
Professor/a responsable
JORGE SIERRA , ELENA


Metodologia docent (2011-12)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 78951JORGE SIERRA, ELENA
PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 78951JORGE SIERRA, ELENA
Enllaços relacionats
http://
http://books.google.es/books/about/An%C3%A1lisis_de_tablas_de_contingencia.html?id=vZX3enRTV2AC&redir_esc=y
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/12contin.pdf
http://http://www.spssfree.com/spss/multiples9.html
http://http://www.ucm.es/info/socivmyt/paginas/D_departamento/materiales/analisis_datosyMultivariable/12contin_SPSS.pdf
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/52605/1/PROCESO_DE_MEDICION_DE_LA_REALIDAD_SOCIAL.pdf
https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/one-way-manova-using-spss-statistics-2.php
https://websays.com/?cat=141
https://websays.com/?cat=141
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/
http://www.casadellibro.com/libro-potencias-de-diez/9788475930015/466720
http://www.casadellibro.com/libro-rarologia/9788484606925/1177647
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cecades/metodologia-de-la-investigacion.pdf
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Prozac/solo/placebo/elpepisoc/20080227elpepisoc_4/Tes
http://www.gapminder.org/
http://www.icarialibreria.com/product_info.php/products_id/2701
http://www.microsiervos.com/archivo/frases-citas/numeros-vs-mentiras.html
http://www.soitu.es/soitu/2008/02/29/actualidad/1204241438_625200.html
http://www.statista.com/
http://www.ucm.es/info/socivmyt/paginas/D_departamento/materiales/datos_multivariante.htm
http://www.ulima.edu.pe/sites/default/files/news/file/citas_referencias_apa.pdf
http://www.wired.com/magazine/2010/04/st_ thompson_statistics/
http://www.youtube.com/watch?v=fbCwkfrKuaw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=V8lbiiTF2P0
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/downloads.html


Bibliografia

Análisis multivariable
Autors:HAIR, Joseph F. [et. al.]
Edició:Madrid : Prentice Hall, 2005.
ISBN:978-84-8322-035-1
Recomanat per: JORGE SIERRA, MARIA ELENA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Análisis multivariable para las ciencias sociales
Autors:bajo la dirección de, Jean-Pierre Lévy Mangin, Jesús Varela Mallou ; coautores, Julio Abad González ... [et al.]
Edició:Madrid : Prentice Hall, [2003].
ISBN:84-205-3727-6
Recomanat per: JORGE SIERRA, MARIA ELENA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Análisis multivariable para las ciencias sociales
Autors:LÉVY MANGIN, Jean-Pierre
Edició:Madrid : Prentice Hall, 2003.
ISBN:978-84-205-3727-6
Recomanat per: JORGE SIERRA, MARIA ELENA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Exploratory data analysis
Autors:TUKEY, John Wilder
Edició:Reading : Addison-Wesley, 1977.
ISBN:978-0-201-07616-5
Recomanat per: JORGE SIERRA, MARIA ELENA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Introducción conceptual al análisis multivariable : un enfoque informático con los paquetes SPSS-X, BMDP, LIREL y SPAD
Autors:BISQUERRA ALZINA, Rafael
Edició:Barcelona : PPU, 1990.
ISBN:978-84-7665-442-2
Recomanat per: JORGE SIERRA, MARIA ELENA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social : significado y medida
Autors:BERICAT ALASTUEY, Eduardo
Edició:Barcelona : Ariel, 1998.
ISBN:978-84-344-1693-2
Recomanat per: JORGE SIERRA, MARIA ELENA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La investigación social y el dato complejo: una primera aproximación
Autors:JORGE SIERRA, Elena
Edició:Alicante : Publicaciones Universidad de Alicante, 2002.
ISBN:84-7908-721-8
Recomanat per: JORGE SIERRA, MARIA ELENA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Manual de análisis de datos
Autors:SÁNCHEZ CARRIÓN, Juan Javier
Edició:Madrid : Alianza, 1996.
ISBN:978-84-206-8150-4
Recomanat per: JORGE SIERRA, MARIA ELENA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

SPSS para Windows : programación y análisis estadístico
Autors:FERRÁN ARANAZ, Magdalena
Edició:Madrid : McGraw-Hill, 1996.
ISBN:978-84-481-0589-1
Recomanat per: JORGE SIERRA, MARIA ELENA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 11/10/2011 Hora y aula: contacta con el profesor
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 14/06/2012 15:00 18:00 DE/1-19M
DE/1-17M
-
Període extraordinari de juliol -1 02/07/2012 08:30 11:30 A1/0-02M -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
No especificat
Evaluación continua/examen final
Evaluación continua parte teórica: al optar por esta modalidad la nota final teórica será un promedio ponerado, de los controles de evaluación continua, del trabajo de la asigantura y exposición del mismo y la asistencia a clase.

Examen final parte teórica: al optar por esta modalidad la nota final es un promedio ponderado, de la calificación obtenida en el examen tipo test, el trabajo de la asigantura y la asistencia a clase.

Nota final: la calificación final de la asignatura es un promedio ponderado (50% parte teórica, 50% parte práctica en el aula de informática con SPSS). Para que el promedio se realice deberá superarse la parte teórica.

Asistencia: la asistencia es obligatoria, los alumnos que por algún motivo no puedan asistir a las clases deberán hacerlo constar con el justificante correspondiente y permanecer en contacto semanalmente a través del CV con la profesora de la asignatura, y al tanto de todos los ejercicios, controles, materiales, etc. que se publicarán oportunamente. Por tanto, la atención y participación del alumno será virtual, lo que no le exime de ninguna de sus obligaciones, excepto de su presencia física en el aula, cuando justificadamente no sea posible.