UA
   ADMINISTRACIÓ PÚBLICA COMPARADA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi6917Descripció
Crdts. Teor.3Estudi del règim jurídic i organització de les administracions públiques comparades. Sistemes continental i anglosaxó.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATCIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ31,5


Estudis en què s'imparteix
Diplomatura en Gestió i Administració Pública - pla 1997


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1 80
TOTAL 80
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2012 25/05/2012 M 15:00 16:00 DE/0-04M
  1 01/02/2012 25/05/2012 M 17:00 18:00 DE/0-04M
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 01/02/2012 25/05/2012 V 18:00 19:00 DE/0-04M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO PRÁCTICAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPARADA - CAS


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)
Estudio de los sistemas administrativos de Italia, Suecia, Francia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.


Continguts teòrics i pràctics (2011-12)
La asignatura se integra por una serie de lecturas obligatorias, cuyos datos el profesor facilitará en clase, y por los contenidos propios de cada clase impartida en clase. Todo ello compone la materia lectiva sometida a estudio.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
SANMARTIN PARDO , JOSE JESUS


Metodologia docent (2011-12)
Classes teòriques i pràctiques
Conjunción de clases teóricas y prácticas para explicar las particularidades de cada sistema administrativo, teniendo en cuenta también las disposiciones constitucionales y la tradición política en el país respectivo.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat
Estudios empíricos sobre las disposiciones que, sobre Administración Pública, aborda cada Constitución.


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 69171SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 69171SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Como hacer ciencia política
Autors:SARTORI, Giovanni
Edició:Madrid : Taurus, 2011.
ISBN:9788430608164
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Curso de ciencia de la administración
Autors:BAENA DE ALCÁZAR, Mariano
Edició:Madrid : Tecnos, 2000.
ISBN:84-309-3495-2
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

La democracia en 30 lecciones
Autors:SARTORI, Giovanni
Edició:Madrid : Taurus, 2009.
ISBN:978-84-306-0687-0
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lecciones de administración y de gestión pública
Autors:CANALES ALIENDE, José Manuel
Edició:San Vicente del Raspeig : UAL, 2002.
ISBN:84-7908-673-4
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

The oxford handbook of public policy
Autors:MORAN, michael ; REIN, Martin ; GOODIN, Robert E.
Edició:Oxford : Oxford University Press, 2008.
ISBN:9780199548453
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Tratado de Ciencia Política
Autors:EMMERICH, Gustavo Ernesto; ALARCÓN OLGUÍN, Víctor (coord.)
Edició:Barcelona : Anthropos, 2007.
ISBN:978-84-7658-805-5
Recomanat per: SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 07/11/2011 15:00 18:00 A1/1-42S -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 15/06/2012 18:00 21:00 DE/1-16G -
Període extraordinari de juliol -1 10/07/2012 17:30 20:30 DE/0-04M -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
Avaluació contínua, examen final
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un sistema de controles parciales de conocimientos, de tal manera que el alumno podrá aprobar escalonadamente la materia sometida a examen, contando además con un examen final para que los alumnos, en su caso, puedan recuperar los controles parciales hasta entonces no superados. Los parciales aprobados se mantienen como tales hasta el examen final.