UA
   DRET ADMINISTRATIU I TRIBUTARI DEL TURISME    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi8363Descripció
Crdts. Teor.6ESTRUCTURA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ. ELEMENTS DE PROCEDIMENT I RECURSOS ADMINISTRATIUS. LEGISLACIÓ TURÍSTICA. CONCEPTES BÀSICS DEL DRET TRIBUTARI EN RELACIÓ AMB EL SECTOR TURÍSTIC: ASPECTES MATERIALS I FORMALS. NORMES DEL SISTEMA TRIBUTARI QUE INCIDEIXEN SOBRE LES EMPRESES TURÍSTIQUES: IAE, IRPF, IVA, IS.
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 11,25 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
DISCIPLINES ECONÒMIQUES I FINANCERESDRET FINANCER I TRIBUTARI31,5
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATDRET ADMINISTRATIU31,5


Estudis en què s'imparteix
Diplomatura en Turisme - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2010-11)
Grup (*)Nombre
1 67
2 38
3 92
TOTAL 197
(*) 1: Matí - CAS
(*) 2: Matí -Valencià - VAL
(*) 3: Vesprada - CAS


Oferida com a lliure elecció (2010-11)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2010-11)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2010 23/12/2010 L 12:00 14:00 A1/1-33P
  1 13/09/2010 23/12/2010 X 12:00 13:00 A1/1-33P
  1 13/09/2010 23/12/2010 J 11:00 12:00 A1/1-33P
  2 13/09/2010 23/12/2010 L 10:00 12:00 A1/1-32P
  2 13/09/2010 23/12/2010 X 09:00 10:00 CS/S006
  2 13/09/2010 23/12/2010 J 13:00 14:00 A1/1-32P
  3 13/09/2010 23/12/2010 M 19:00 21:00 A1/0-17G
  3 13/09/2010 23/12/2010 X 15:00 17:00 A1/0-17G
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 13/09/2010 23/12/2010 X 11:00 12:00 A1/1-33P
  1 13/09/2010 23/12/2010 V 13:00 14:00 A1/1-33P
  2 13/09/2010 23/12/2010 X 12:00 13:00 A1/1-32P
  2 13/09/2010 23/12/2010 J 14:00 15:00 A1/1-32P
  3 13/09/2010 23/12/2010 L 20:00 21:00 A1/0-17G
  3 13/09/2010 23/12/2010 J 15:00 16:00 A1/0-17G
(*) CLASE TEÓRICA
1: Matí - CAS
2: Matí -Valencià - VAL
3: Vesprada - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: Matí - CAS
2: Matí - Valencià - VAL
3: Vesprada - CAS


Grups de matricula (2010-11)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. M CAS des de A fins a L
2 1er. M VAL des de A fins a Z
3 1er. T CAS des de A fins a Z
(*) 1: Matí - CAS
(*) 2: Matí -Valencià - VAL
(*) 3: Vesprada - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2010-11)
El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumnos los conocimientos básicos sobre el Derecho Administrativo y el Derecho Tributario que sean relevantes para el perfil profesional propio de la Diplomatura de Turismo.


Continguts teòrics i pràctics (2010-11)


Normal
0
21


false
false
falseMicrosoftInternetExplorer4


st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabla normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}


DERECHO ADMINISTRATIVO TURÍSTICO
PRIMERA PARTE: DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL.Tema 1. La Administración en el Orden Constitucional Español (I). Nociones Generales de la Administración. La distribución territorial de los poderes del Estado.Tema 2. La Organización Administrativa. Clases de órganos. La competencia. La jerarquía. La descentralización y la desconcentración. Esquema de la Estructura de la Administración: La personalidad jurídica de la Administración Pública.Tema 3. La Administración General del Estado: órganos centrales y órganos periféricos. La organización administrativa turística, en particular.Tema 4. La Administración de las Comunidades Autónomas. Órganos competentes. La organización administrativa turística. Régimen general de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (Esquema).Tema 5. La Administración Local: Tipología de los entes locales. La Administración provincial. La Administración municipal.Tema 6. La Administración Institucional. Concepto. La Administración institucional de las Comunidades Autónomas.Tema 7. El Derecho Administrativo. Definición y Caracteres. Distinción entre Derecho Administrativo y Derecho privado. Las Fuentes del Derecho Administrativo: La Ley y las normas equiparadas a la Ley. El Reglamento.Tema 8. El acto administrativo: definición, caracteres y clases. El procedimiento administrativo. Los recursos administrativos.SEGUNDA PARTE: LEGISLACIÓN TURÍSTICATema 9. La actividad administrativa. Modalidades posibles de la actividad administrativa. El turismo como objeto del Derecho y sus múltiples intervenciones.Tema 10. Régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de turismo La Legislación Turística General: la antigua Ley Estatal de Competencias en materia de turismo y el Estatuto Ordenador de las empresas y de las actividades turísticas. La Ley Valenciana del Turismo.Tema 11. Ordenación de Alojamientos Turísticos (I). Normas básicas o disposiciones comunes. Infraestructura y edificación. Policía. Prevención de incendios. Precios.Tema 12. Ordenación de Alojamientos Turísticos (II). Reglamentación de establecimientos hoteleros.Tema 13. Ordenación de Alojamientos Turísticos (III). Reglamentación de apartamentos turísticos, bungalows y otros alojamientos de carácter turístico.Tema 14. Ordenación de Alojamientos Turísticos (IV). Campamentos de turismo y ciudades de vacaciones.Tema 15. Ordenación turística de restaurantes y cafeterías.Tema 16. Reglamentación de Agencias de Viaje.Tema 17. El crédito turístico y el apoyo a la mejora de la oferta turística.Tema 18. La profesión turística y su ordenación.Tema 19. La disciplina turística. La actividad inspectora y sancionadora en el ámbito turísticoDERECHO TRIBUTARIO.
PARTE GENERAL


TEMA 1º: El Derecho Tributario.- Concepto y contenido del Derecho Financiero y Tributario.- Las Fuentes del Derecho Tributario.- Los principios constitucionales del Derecho Tributario.TEMA 2º: Ingresos tributarios.- Concepto y clases de ingresos públicos.- Impuestos: concepto y clases.- Tasas: concepto y clases.- Contribuciones especiales: concepto y clases.TEMA 3º: La relación jurídico tributaria.- Concepto de obligación tributaria.- El hecho imponible: elementos constitutivos.- La exención tributaria.TEMA 4º: Sujetos de la obligación tributaria.- Los sujetos activos.- Los sujetos pasivos: el contribuyente y el sustituto.- Otros obligados tributarios.TEMA 5º: La obligación tributaria.- Los elementos de cuantificación de la obligación tributaria.- La extinción de la obligación tributaria: pago y prescripción.TEMA 6º: Procedimientos tributarios.- Procedimiento de Gestión.- Procedimiento de Inspección.- Procedimiento de Recaudación.TEMA 7º: La revisión de los actos en vía administrativa.- Recurso de reposición.- Reclamación Económico-Administrativa.


PARTE ESPECIAL


TEMA 8º: Estructura del sistema tributario español vigente.- La imposición sobre la renta.- La imposición sobre el patrimonio.- La imposición sobre el consumo.

TEMA 9º: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- Naturaleza y ámbito de aplicación.‑ El hecho imponible.‑ Exenciones.- Sujetos pasivos.‑ La base imponible: rendimientos de trabajo, rendimientos de capital, rendimientos de actividades económicas y ganancias y pérdidas patrimoniales.- Integración y compensación de rentas. ‑ La base liquidable; base liquidable general y base liquidable especial.‑ La cuantificación de la deuda tributaria: cuota íntegra, deducciones de la cuota, cuota líquida y cuota diferencial.- El sistema de pagos a cuenta. Las retenciones, los ingresos a cuenta y los pagos fraccionados. Tributación conjunta.

TEMA 10º: Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza y ámbito de aplicación.‑ Hecho imponible. Operaciones no sujetas. Exenciones.‑ Lugar de realización de las operaciones.- Devengo.- Base imponible.‑ Sujetos pasivos. La repercusión del impuesto.‑ Tipos de gravamen y cuota tributaria.‑ Régimen de las deducciones. Regla de la prorrata. Regularización de las deducciones por bienes de inversión.- Devoluciones.- Regímenes especiales: especial referencia al régimen especial de las Agencias de Viajes


Enllaç al programa
Professor/a responsable
MARTIN LOPEZ , JORGE


Metodologia docent (2010-11)
Classes teòriques i pràctiques


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Ejercicios prácticos que permitan ejemplificar las cuestiones teóricas abordadas en clase.


Professorat (2010-11)
Grup Professor
TEORIA DE 83631MARTIN LOPEZ, JORGE
Nuñez Valls, Juana Maria
VICEDO MISO, JUAN JOSE
2MARTIN LOPEZ, JORGE
Nuñez Valls, Juana Maria
3Aparisi Segui, Jordi
MARTIN LOPEZ, JORGE
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 83631Nuñez Valls, Juana Maria
VICEDO MISO, JUAN JOSE
2MARTIN LOPEZ, JORGE
Nuñez Valls, Juana Maria
3Aparisi Segui, Jordi
MARTIN LOPEZ, JORGE
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Derecho del Turismo
Autors:David Blanquer
Edició:Valencia.
ISBN:84-8002-848-3
Recomanat per: NUÑEZ VALLS, JUANA MARIA
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
Dates d'exàmens oficials (2010-11)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 08/11/2010 09:00 12:00 A1/1-33P -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 3 02/02/2011 18:00 21:00 A1/0-19X -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 2 02/02/2011 09:00 12:00 A1/1-57M -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 1 02/02/2011 12:00 15:00 A1/0-24G -
Període extraordinari de juliol 3 07/07/2011 17:30 20:30 A1/1-29M -
Període extraordinari de juliol 2 07/07/2011 11:30 14:30 A1/1-26P -
Període extraordinari de juliol 1 07/07/2011 08:30 11:30 A1/0-13P -
(*) 1: Matí - CAS
(*) 2: Matí -Valencià - VAL
(*) 3: Vesprada - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2010-11)
Examen final