UA
   MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi6226Descripció
Crdts. Teor.3
Crdts. Pract.3
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
PSICOLOGIA DE LA SALUTMÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ33


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Psicopedagogia - pla 1997


Prerequisitos
MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ PSICOLÒGICA


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2012-13)
Grup (*)Nombre
1 1
20 61
22 100
TOTAL 162
(*) 1: MOVILIDAD - CAS
(*) 20: PSICOPEDAGOGIA TARDE - CAS
(*) 22: PSICOPEDAGOGIA TARDE VALENCIANO - VAL


Oferida com a lliure elecció (2012-13)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2012-13)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 20 10/09/2012 16/11/2012 L 17:00 19:00 A1/0-20G
  20 10/09/2012 16/11/2012 J 19:00 20:00 A1/0-20G
  22 10/09/2012 13/09/2012 L 17:00 19:00 A1/0-03M
  22 10/09/2012 13/09/2012 J 19:00 20:00 A1/0-02M
  22 14/09/2012 30/09/2012 L 17:00 19:00 A1/0-03M
  22 14/09/2012 30/09/2012 J 19:00 20:00 A1/0-03M
  22 01/10/2012 04/10/2012 L 17:00 19:00 P3/0-05
  22 01/10/2012 04/10/2012 J 19:00 20:00 A2/E22
  22 05/10/2012 28/10/2012 L 17:00 19:00 A1/0-03M
  22 05/10/2012 28/10/2012 J 19:00 20:00 A1/0-03M
  22 29/10/2012 16/11/2012 L 17:00 19:00 P3/0-05
  22 29/10/2012 16/11/2012 J 19:00 20:00 A2/E22
PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR 20 10/09/2012 16/11/2012 J 20:00 21:00 A1/0-20G
  20 10/09/2012 16/11/2012 V 20:00 22:00 A1/0-20G
  22 10/09/2012 13/09/2012 J 20:00 21:00 A1/0-02M
  22 10/09/2012 13/09/2012 V 20:00 22:00 A1/0-03M
  22 14/09/2012 03/10/2012 J 20:00 21:00 A1/0-03M
  22 14/09/2012 03/10/2012 V 20:00 22:00 A1/0-03M
  22 04/10/2012 04/10/2012 J 20:00 21:00 A2/E22
  22 05/10/2012 28/10/2012 J 20:00 21:00 A1/0-03M
  22 05/10/2012 28/10/2012 V 20:00 22:00 A1/0-03M
  22 29/10/2012 01/11/2012 J 20:00 21:00 A2/E22
  22 02/11/2012 02/11/2012 V 20:00 22:00 A1/0-03M
  22 08/11/2012 16/11/2012 J 20:00 21:00 A2/E22
  22 08/11/2012 16/11/2012 V 20:00 22:00 P3/0-05
(*) CLASE TEÓRICA
1: MOVILIDAD - CAS
20: PSICOPEDAGOGIA TARDE - CAS
22: PSICOPEDAGOGIA TARDE VALENCIANO - VAL
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
1: MOVILIDAD - CAS
20: PSICOPEDAGOGIA TARDE - CAS
22: PSICOPEDAGOGIA TARDE VALENCIANO - VAL


Grups de matricula (2012-13)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de - fins a -
20 1er. T CAS des de - fins a -
22 1er. T VAL des de - fins a -
(*) 1: MOVILIDAD - CAS
(*) 20: PSICOPEDAGOGIA TARDE - CAS
(*) 22: PSICOPEDAGOGIA TARDE VALENCIANO - VAL


Objectius de l'assignatura / competències (2012-13)
1. Analizar y comprender los presupuestos y procedimientos metodológicos de los paradigmas de investigación en educación.
2. Comparar investigación cuantitativa-cualitativa.
3. Saber localizar las fuentes para realizar búsquedas bibliográficas.
4. Conocer y aplicar a problemas de investigación concretos los principales diseños empleados en la investigación educativa y las correspondientes técnicas de análisis de datos.
5. Conocer y aplicar las formas o procedimientos fundamentales de muestreo.


Continguts teòrics i pràctics (2012-13)
Tema 1. Investigación educativa: paradigmas.
Tema 2. Variables, problemas de investigación e hipótesis.
Tema 3. Localización y revisión de la literatura de investigación.
Tema 4. Sujetos y muestreo.
Tema 5. Investigación cualitativa.
Tema 6. Investigación descriptiva.
Tema 7. Investigación correlacional.
Tema 8. Investigación causal-comparativa.
Tema 9. Investigación experimental.
Tema 10. Investigación experimental de caso único.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
GONZALEZ GOMEZ , JUAN PABLO


Metodologia docent (2012-13)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2012-13)
Grup Professor
TEORIA DE 62261GONZALEZ GOMEZ, JUAN PABLO
20GOMIS SANCHEZ, MARIA VIRGINIA
GONZALEZ GOMEZ, JUAN PABLO
22Chiner Sanz, Esther
PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 622620GOMIS SANCHEZ, MARIA VIRGINIA
GONZALEZ GOMEZ, JUAN PABLO
22Chiner Sanz, Esther
Dates d'exàmens oficials (2012-13)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 19/10/2012 16:00 19:00 A2/B12 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 22 20/02/2013 18:00 21:00 A2/Z14
A2/C13
A2/C12
-
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 20 20/02/2013 18:00 21:00 A2/C13
A2/C12
A2/Z14
-
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster 22 03/07/2013 17:30 20:30 A2/D11 -
Proves extraordinàries de assignatures de grau i màster 20 03/07/2013 17:30 20:30 A2/D11 -
(*) 1: MOVILIDAD - CAS
(*) 20: PSICOPEDAGOGIA TARDE - CAS
(*) 22: PSICOPEDAGOGIA TARDE VALENCIANO - VAL


Instruments i criteris d'avaluació (2012-13)
No especificat
La evaluación se dividirá en dos elementos.

Parte teórica:

-Un examen escrito.(30% de la calificación total)
-Las actividades de clase realizadas a lo largo del curso (20% de la calificación total).

Parte práctica:

-Las actividades prácticas (50% de la calificación total)