Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Cičncies del Treball - pla 2001
Per a Llicenciatura en Cičncies del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
DRET DEL TREBALL (9115 )31,5