Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Diplomatura en Cičncies Empresarials - pla 2000
Per a Llicenciatura en Cičncies del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
HISTŇRIA DE L'EMPRESA (7245 )31,5