Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Cičncies de l'Activitat Física i l'Esport. Pla 2005
Per a Llicenciatura en Cičncies del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
ALIMENTACIÓ, SALUT I ESPORT (10327 )31,5
DIRECCIÓ TČCNICA I PLANIFICACIÓ EN ENTITATS PÚBLIQUES I ESPORT ESCOLAR (10304 )22,5
FISIOPATOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (10323 )3,51
PSICOLOGIA DEL RENDIMENT ESPORTIU (10317 )22,5
PSICOLOGIA, SALUT I PRŔCTICA ESPORTIVA (10331 )2,52