Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Pla 2005
Per a Llicenciatura en Cičncies del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
ANŔLISI DE FORMA EN ENGINYERIA CIVIL (10228 )04,5
ANŔLISI NUMČRICA (10264 )33
DISSENY GRŔFIC EN ENGINYERIA CIVIL (10229 )04,5
DISSENY INTERSECCIONS (10230 )04,5
EQUACIONS DIFERENCIALS (10205 )4,53
FRANCČS II (10239 )22,5
MČTODES ESTADÍSTICS EN L'ENGINYERIA CIVIL (10207 )33
MODELITZACIÓ MATEMŔTICA EN ENGINYERIA (10233 )1,53
PATOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ (10235 )31,5