Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques - pla 2002
Per a Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
CARTELL I DISSENY GRÀFIC CONTEMPORANI (10085 )2,52
COMUNICACIÓ POLÍTICA I PROPAGANDA (10079 )31,5
L'ESPANYOL I ELS ENTORNS COMUNICATIUS (10092 )31,5
MÀRQUETING POLÍTIC I ELECTORAL (10084 )31,5
MUNTATGE I POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL EN PUBLICITAT (10106 )1,53
NARRATIVA AUDIOVISUAL APLICADA (10048 )33
ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ DEL GABINET DE COMUNICACIÓ (10081 )31,5
PUBLICITAT I ART CONTEMPORANI II (10095 )31,5
PUBLICITAT I TURISME (10117 )31,5
REALITZACIÓ I PRODUCCIÓ EN MITJANS AUDIOVISUALS (10049 )33
RELACIONS PÚBLIQUES I CAPTACIÓ DE FONS (10109 )2,52
SOCIOLOGIA DE LA CULTURA CONTEMPORÀNIA I DE LES ARTS (10089 )31,5
TEORIA I TÈCNICA DE LES RELACIONS PÚBLIQUES I (10029 )33