Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses - pla 2001
Per a Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES (9028 )33
ANÀLISI DE VALORS I INVERSIONS FINANCERES (9072 )31,5
ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES I (9113 )33
ANÀLISI D'ESTATS COMPTABLES II (9061 )33
ANÀLISI FINANCERA (9071 )42
AUDITORIA EXTERNA (9118 )42
AUDITORIA INTERNA (9119 )2,52
COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR (9131 )42
COMPTABILITAT DE GESTIÓ (9101 )2,52
COMPTABILITAT FINANCERA I DE SOCIETATS (9100 )2,52
COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE GESTIÓ (9117 )31,5
COMPTABILITAT SECTORIAL (9060 )2,52
CONCEPTES AVANÇATS D'ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ (9125 )2,52
CONJUNTURA I PREDICCIÓ ECONÒMICA (9059 )33
CONSOLIDACIÓ D'ESTATS COMPTABLES (9062 )42
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (9035 )42
DIRECCIÓ COMERCIAL I (9103 )42
DIRECCIÓ COMERCIAL II (9107 )4,51,5
DIRECCIÓ DE LA QUALITAT (9120 )33
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS (9121 )33
DIRECCIÓ FINANCERA I (9105 )42
DIRECCIÓ FINANCERA II (9109 )42
DISTRIBUCIÓ COMERCIAL (9132 )42
DRET DEL TREBALL (9115 )31,5
ECOLOGIA DEL PAISATGE (7942 )31,5
ECONOMIA AMBIENTAL (9038 )42
ECONOMIA DE LA GLOBALITZACIÓ (9036 )42
ECONOMIA DEL PAÍS VALENCIÀ (9023 )42
ECONOMIA ESPANYOLA EN LA UNIÓ EUROPEA (9114 )31,5
ECONOMIA ESPANYOLA (9097 )42
ECONOMIA I POLÍTICA AGRÀRIA (9048 )33
ECONOMIA I POLÍTICA INDUSTRIAL (9033 )33
ECONOMIA I TÈCNIQUES DE COMERÇ EXTERIOR (9136 )2,52
ECONOMIA POLÍTICA ISLÀMICA I DE LA MEDITERRÀNIA (9040 )33
ECONOMIA REGIONAL I URBANA (9026 )33
ENGINYERIA FINANCERA (9074 )42
ENTRENAMENT EN HABILITATS SOCIALS (7931 )31,5
ESTRATÈGIES D'INTERNACIONALITZACIÓ DE L'EMPRESA (9123 )33
FISCALITAT AUTONÒMICA I LOCAL (9070 )31,5
FISCALITAT INTERNACIONAL (9148 )31,5
FONAMENTS D'ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ (9124 )2,52
FRANCÈS COMERCIAL (9149 )3,52,5
GESTIÓ BANCÀRIA I BORSÀRIA (9065 )31,5
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ I LA TECNOLOGIA (9128 )2,52
GESTIÓ FINANCERA DEL CIRCULANT (9073 )42
HISTÒRIA DE LA INTERVENCIÓ PÚBLICA EN L'ECONOMIA ESPANYOLA (9024 )42
HISTÒRIA DE L'ANÀLISI ECONÒMICA (9150 )2,52
HISTÒRIA DE LES RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS I DE LA UNIÓ EUROPEA (9039 )42
HISTÒRIA ECONÒMICA REGIONAL D'ESPANYA EN ELS SEGLES XIX I XX (9052 )42
HISTÒRIA EMPRESARIAL (9151 )2,52
HISTÒRIA FINANCERA (9152 )2,52
INSTITUCIONS I MERCATS FINANCERS (9068 )31,5
LA INTERVENCIÓ REGULADORA EN L'ESPANYA ACTUAL (9027 )42
LOGÍSTICA EMPRESARIAL (9122 )2,52
MÀRQUETING DE LA COMUNICACIÓ COMERCIAL (9133 )42
MÀRQUETING INTERNACIONAL (9138 )31,5
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES II (9112 )33
MICROINFORMÀTICA I (9156 )06
MICROINFORMÀTICA II (9157 )06
PLANIFICACIÓ FINANCERA DE L'EMPRESA (9066 )31,5
POLÍTICA MONETÀRIA DE LA UNIÓ EUROPEA (9019 )33
POLÍTICA ORGANITZATIVA DE L'EMPRESA (9130 )2,52
PROCESSOS DEL CANVI SOCIAL (7897 )42
PROMOCIÓ I TÈCNIQUES DE VENDA (9134 )31,5
RÈGIM FISCAL DELS ACTIUS FINANCERS (9067 )31,5
SOCIOLOGIA DE LA TECNOLOGIA (7908 )33
SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ (7929 )42
SOCIOLOGIA DE LES ARTS (7937 )31,5
SOCIOLOGIA DEL MEDI AMBIENT (7907 )4,54,5
SOCIOLOGIA DEL TURISME (7935 )42
SOCIOLOGIA ECONÒMICA I DEL TREBALL (7911 )63
SOCIOLOGIA POLÍTICA (7906 )33
SOCIOMORFOLOGIA I SEMIÒTICA URBANA (7934 )42
TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS TRIBUTARIS (9161 )31,5
TEORIA DE LA POBLACIÓ (7893 )51