Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Sociologia - pla 2000
Per a Llicenciatura en Cičncies del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
ECOLOGIA DEL PAISATGE (7942 )31,5
ENTRENAMENT EN HABILITATS SOCIALS (7931 )31,5
PROCESSOS DEL CANVI SOCIAL (7897 )42
SOCIOLOGIA DE LA TECNOLOGIA (7908 )33
SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ (7929 )42
SOCIOLOGIA DE LES ARTS (7937 )31,5
SOCIOLOGIA DEL MEDI AMBIENT (7907 )4,54,5
SOCIOLOGIA DEL TURISME (7935 )42
SOCIOLOGIA ECONŇMICA I DEL TREBALL (7911 )63
SOCIOLOGIA POLÍTICA (7906 )33
SOCIOMORFOLOGIA I SEMIŇTICA URBANA (7934 )42
TEORIA DE LA POBLACIÓ (7893 )51