Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Criminologia. Pla 2005
Per a Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
LA MEDIACIÓ EN L'ÀMBIT PENAL/CRIMINOLÒGIC. (10287 )2,52
LLENGUA FRANCESA PER A CRIMINÒLEGS (10293 )31,5
PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LA DELINQÜÈNCIA. (10277 )2,52
SOCIOLOGIA DEL DRET. (10275 )42
TÈCNIQUES AUDIOVISUALS EN INVESTIGACIÓ SOCIAL. (10291 )04,5
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA I QUALITATIVA EN CRIMINOLOGIA. (10269 )2,52