Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Dret - pla 2002
Per a Llicenciatura en Cičncies del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
DRET CIVIL III (9921 )63
DRET FINANCER I TRIBUTARI I (9925 )61,5
DRET FINANCER I TRIBUTARI II (9926 )61,5
DRET INTERNACIONAL PRIVAT I (9942 )52,5
DRET INTERNACIONAL PRIVAT II (DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ) (9943 )2,52
DRET PENITENCIARI (9996 )31,5
DRETS REALS I HIPOTECARIS (9948 )52,5
ESTATUT JURÍDIC DEL NO NACIONAL A ESPANYA (9982 )31,5
FILOSOFIA DEL DRET (9944 )42
FISCALITAT INTERNACIONAL (9977 )31,5
INTERNET I DRET (9983 )31,5