Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Biologia - pla 2001
Per a Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
BASES CEL·LULARS DE LA CONDUCTA (9789 )1,53
BIOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT (9788 )1,53
BIOPATOLOGIA (9862 )33
ECOFISIOLOGIA VEGETAL (9816 )33
ECOLOGIA DE VERTEBRATS TERRESTRES (9835 )33
ECOLOGIA HUMANA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI (9832 )33
ECOTOXICOLOGIA (9866 )33
EDUCACIÓ AMBIENTAL (9817 )33
FISIOLOGIA DE L'EXERCICI (9839 )42
FISIOLOGIA HUMANA (9837 )4,51,5
FISIOPATOLOGIA (9838 )4,51,5
FITOPATOLOGIA (9814 )33
GENÈTICA MOLECULAR I APLICADA (9843 )33
IMMUNOLOGIA APLICADA (9795 )1,53
IMMUNOLOGIA (9787 )1,53
IMMUNOPATOLOGIA (9860 )33
IMPACTE AMBIENTAL (9867 )33
INTRODUCCIÓ AL DISSENY EXPERIMENTAL I L'ANÀLISI DE DADES (9848 )33
MEDICINA TROPICAL I PARASITOLOGIA CLÍNICA (9863 )33
MÈTODES I TÈCNIQUES EN BIOPATOLOGIA CLÍNICA (9865 )33
MÈTODES I TÈCNIQUES EN PALEOBIOLOGIA, PALEOPATOLOGIA I BIOLOGIA FORENSE (9864 )33
MICROBIOLOGIA CLÍNICA (9845 )42
MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS (9798 )2,52
MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL (9792 )2,52
MICROBIOLOGIA MOLECULAR (9847 )33
PALEONTOLOGIA (9819 )33
SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA EN ECOLOGIA (9836 )1,54,5