Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Químiques - pla 1999
Per a Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
AMPLIACIÓ D'ANÀLISI INSTRUMENTAL (7483 )62
DETERMINACIÓ ESTRUCTURAL (7448 )63
ELECTROANÀLISI (7461 )61
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA ORGÀNICA (7447 )05
GEOQUÍMICA (7473 )33
MÈTODES ESPECTROSCÒPICS D'ANÀLISI (7463 )61
PATENTS I DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA (7484 )4,51,5
QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA (7444 )6,52
QUÍMICA ORGÀNICA AVANÇADA (7445 )63
QUÍMICA ORGÀNICA DELS COMPOSTOS ORGANOMETÀL·LICS (10166 )62
QUÍMICA ORGÀNICA HETEROCÍCLICA (7467 )4,51,5
QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL (7469 )4,51,5