Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Enginyeria Química - pla 1999
Per a Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
ANÀLISI INSTRUMENTAL (7356 )31,5
DISSENY GRÀFIC D'INSTAL·LACIONS QUÍMIQUES PER ORDINADOR (7400 )04,5
L'OFICINA TÈCNICA EN L'ENGINYERIA QUÍMICA (7399 )04,5
PROCESSOS ELECTROQUÍMICS PER A LA PROTECCIÓ AMBIENTAL (7368 )31,5
TELEDOCUMENTACIÓ I PATENTS (7334 )31,5