Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Enginyeria Geològica - pla 1999
Per a Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
DISSENY D'ENGINYERIA PER ORDINADOR (7546 )31,5
GEOLOGIA DE LES EXPLOTACIONS A CEL OBERT DE ROQUES INDUSTRIALS (7533 )31,5
GEOLOGIA D'EXPLOTACIONS MINERES (7536 )31,5
GEOLOGIA REGIONAL (7527 )31,5
GEOQUÍMICA DE LA DEGRADACIÓ DE MATERIALS NATURALS (7535 )31,5
MICROPALEONTOLOGIA (7530 )31,5
OFICINA TÈCNICA D'ENGINYERIA GEOLÒGICA (7545 )31,5
PROJECTES (7523 )63
PROSPECCIÓ I CAPTACIÓ D'AQÜÍFERS (7555 )31,5
RISCOS CLIMÀTICS I INFRAESTRUCTURA (7529 )31,5
SISMOLOGIA I ENGINYERIA SÍSMICA (7522 )4,53
TÈCNIQUES CARTOGRÀFIQUES (7514 )1,54,5
ZONACIÓ I MICROZONACIÓ SÍSMICA (7544 )31,5