Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Traducció i Interpretació. Alemany - pla 2000
Per a Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
CATALÀ ORAL PER A LA INTERPRETACIÓ (8153 )33
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES ESPANYOLA (8168 )24
LÈXIC DEL FRANCÉS ORAL (8279 )33
LLENGUA C (IV): FRANCÉS (8269 )33
LLENGUA C (IV): RUS (8144 )33
LLENGUA D III: ÀRAB (8189 )33
LLENGUA D III: ROMANÉS (8337 )33
LLENGUA D III: RUS (8188 )33
LLENGUA D IV: ÀRAB (8194 )33
LLENGUA D IV: ITALIÀ (8190 )33
LLENGUA D IV: ROMANÉS (8340 )33
LLENGUA D IV: RUS (8193 )33
LLENGUA RUSSA APLICADA AL TURISME (8182 )33
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANES (8676 )33
LLENGUATGE D'ESPECIALITAT DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I LES DISCIPLINES CIENTIFICOTÈCNIQUES (8677 )33
PRÀCTIQUES PREPROFESSIONALS I (8162 )15
TEORIA DE LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA (8169 )42
TERMINOLOGIA ÀRAB DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ (8172 )33
TRADUCCIÓ GENERAL ITALIÀ-ESPANYOL, ESPANYOL-ITALIÀ (II) (8200 )33
TRADUCCIÓ GENERAL RUS-ESPANYOL, ESPANYOL-RUS (I) (8198 )33
TRADUCCIÓ GENERAL RUS-ESPANYOL, ESPANYOL-RUS (II) (8203 )33
TRADUCCIÓ GENERAL RUS-ESPANYOL (8142 )48
TRADUCCIÓ LITERÀRIA CATALÀ-ESPANYOL (8146 )33
VARIACIÓ LINGÜÍSTICA I TRADUCCIÓ CATALANA (8154 )33
VARIETATS DE L'ESPANYOL APLICADES A LA TRADUCCIÓ I (8159 )42