Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en HistÚria - pla 2000
Per a Llicenciatura en CiŤncies del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
ARQUEOLOGIA CLņSSICA D'HISPņNIA (8064 )31,5
ARQUEOLOGIA DE LES SOCIETATS FEUDALS (8066 )31,5
ARQUEOLOGIA DE LES SOCIETATS MODERNES (8067 )31,5
ARQUEOLOGIA IB»RICA (8031 )31,5
ARQUEOLOGIA ISLņMICA (8063 )42
ARQUEOLOGIA ROMANA (8062 )42
ART ESPANYOL DEL RENAIXEMENT AL NEOCLASSICISME (8106 )42
CIVILITZACI” D'AL-ANDALUS (8084 )42
CULTURA CONTEMPORņNIA (8096 )42
EL M”N MIC»NIC I LA SEUA CIVILITZACI” II. BASES FILOL“GIQUES (8103 )42
EPIGRAFIA I NUMISMņTICA (8029 )31,5
FONTS EPIGRņFIQUES (8077 )42
HIST“RIA CONTEMPORņNIA DEL PAÕS VALENCIņ (8040 )42
HIST“RIA D'AM»RICA. Edat Contemporŗnia (8033 )42
HIST“RIA D'AM»RICA. EDAT MODERNA (8032 )42
HIST“RIA DE GR»CIA (8073 )31,5
HIST“RIA DE LA CI»NCIA I LA T»CNICA EN EL M”N MODERN (8088 )42
HIST“RIA DE LA CULTURA EN L'EDAT MODERNA (8090 )42
HIST“RIA DE LES INSTITUCIONS DE L'EUROPA COMUNITņRIA (8037 )42
HIST“RIA DE LES INSTITUCIONS EN L'ESPANYA MODERNA (8091 )42
HIST“RIA DE L'IMPERI ROMņ (8075 )42
HIST“RIA DE ROMA. LA REPŕBLICA (8074 )42
HIST“RIA DEL M”N ACTUAL (8034 )42
HIST“RIA DEL REGNE DE VAL»NCIA EN L'EDAT MITJANA (8083 )42
HIST“RIA DELS ESTATS UNITS (8098 )42
HIST“RIA MODERNA DEL PAÕS VALENCIņ (8039 )42
IDEES I MOVIMENTS SOCIALS I POLÕTICS EN L'EDAT MODERNA (8089 )42
INSTITUCIONS I ADMINISTRACI” EN L'ESPANYA CONTEMPORņNIA (8097 )42
INSTITUCIONS I PODER EN L'ESPANYA MEDIEVAL (8078 )42
LLATÕ MEDIEVAL PER A HISTORIADORS (8104 )42
M»TODES I T»CNIQUES DE RECERCA HIST“RICA (8035 )84
MINORIES I MARGINATS EN L'ESPANYA MEDIEVAL (8082 )42
PALEOGRAFIA I DIPLOMņTICA (8030 )31,5
PALEOGRAFIA MEDIEVAL (8085 )42
PREHIST“RIA DELS PAŌSOS MEDITERRANIS (8070 )42
PROTOHIST“RIA DEL PAŌSOS MEDITERRANIS (8071 )42
REPERTORIS MONETARIS (8076 )42
SISTEMES D'INFORMACI” EN ARQUEOLOGIA (8036 )4,5
TEND»NCIES HISTORIOGRņFIQUES ACTUALS (8038 )84