Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Arquitectura - pla 1996
Per a Llicenciatura en Cičncies del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS EN L'EDIFICACIÓ (6726 )31,5
CORROSIONS METŔL·LIQUES (6718 )1,51,5
HISTŇRIA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS (6720 )30
INFRAESTRUCTURES URBANES (6716 )31,5
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS (6722 )31,5
MESURAMENT, VALORACIÓ I ORGANITZACIÓ D'OBRES (6728 )1,51,5
PROJECTE DE CONSTRUCCIONS INDUSTRIALITZADES (6727 )1,51,5
TČCNIQUES DE RESTAURACIÓ (6721 )33
TOPOGRAFIA I REPLANTEJAMENTS (6710 )33