Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Psicopedagogia - pla 1997
Per a Llicenciatura en Cičncies del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL EN EL CONTEXT EDUCATIU (6231 )31,5
INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE DELS SIGNES (6225 )1,53
MČTODES D'INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ (6226 )33