Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Humanitats - pla 1996
Per a Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
CARTOGRAFIA I FOTOINTERPRETACIÓ (6885 )24
ESPAIS I SOCIETATS EN LA UNIÓ EUROPEA (6877 )31,5
ESTRUCTURA DE LES TEORIES CIENTÍFIQUES (6880 )31,5
FILOSOFIA DEL DRET I L'ESTAT (6876 )21
FILOSOFIA (6868 )42
GEOGRAFIA DEL TURISME, L'OCI I LA RECREACIÓ (7638 )42
GEOGRAFIA REGIONAL (6866 )31
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA (6875 )62
HISTÒRIA D'AMÈRICA EN L'ÈPOCA COLONIAL (7646 )42
HISTÒRIA DE L'EUROPA CONTEMPORÀNIA (6874 )4,51,5
HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL (6881 )31,5
HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA (6872 )33
HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA (6873 )33
INTRODUCCIÓ A LA UNIÓ EUROPEA (6886 )42
INTRODUCCIÓ AL PAÍS VALENCIÀ CONTEMPORANI (7620 )31,5
LINGÜÍSTICA APLICADA A L'APRENENTATGE DE SEGONES LLENGÜES (8848 )42
LITERATURA FRANCESA I CINEMA (6892 )42
PRODUCCIÓ I RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ CIENTÍFICA (6882 )42
PSICOLOGIA DE LA DONA (7655 )3,51
TEORIA DEL CONEIXEMENT (6879 )21