Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Matemàtiques - pla 1997
Per a Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
ANÀLISI DE DADES (3210 )42
CÀLCUL NUMÈRIC (3206 )63
MÈTODES DE MATEMÀTICA APLICADA (3201 )42