Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Cičncies del Mar - pla 1998
Per a Llicenciatura en Cičncies del Treball - pla 2001

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
AQÜICULTURA (3224 )63
AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL (3215 )33
BIOLOGIA DE LES ESPČCIES MARINES EXPLOTABLES (3218 )33
DINŔMICA DE LES POBLACIONS MARINES (3219 )33
ESTADÍSTICA APLICADA (3233 )4,54,5
EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS MARINS VIUS (3226 )31,5
GEOGRAFIA HUMANA DEL MAR (3214 )33
GEOLOGIA ECONŇMICA DELS RECURSOS MARINS (3220 )33
GESTIÓ GEOGRŔFICA DE L'ESPAI TURÍSTIC LITORAL (3235 )33
ORDENACIÓ I CONSERVACIÓ DELS RECURSOS MARINS VIUS (3236 )4,53
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL LITORAL I EL MEDI MARÍ (3230 )52,5
VALORACIÓ DEL PAISATGE LITORAL I MARÍ (3217 )33