Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001
Per a Llicenciatura en Psicopedagogia - pla 1997

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
APLICACIONS INFORMÀTIQUES AL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ (9894 )33
CAPITAL INTEL·LECTUAL I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT (9897 )33
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA II (9886 )33
DIRECCIÓ I AUDITORIA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT (9898 )33
DRET DEL TREBALL I (RELACIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES DE TREBALL) (9940 )61,5
DRET DEL TREBALL (9115 )31,5
GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (9896 )33
INSTRUMENTS D'INVESTIGACIÓ EN AUDITORIA SOCIOLABORAL (9884 )31,5
INTERVENCIÓ PÚBLICA EN EL MERCAT DE TREBALL (9870 )31,5
ORGANITZACIÓ DEL TREBALL EN LA NOVA ECONOMIA (9895 )33
PSICOLOGIA DEL CONFLICTE I LA NEGOCIACIÓ: TEORIA I TÈCNIQUES (9877 )42
SISTEMES DE RELACIONS LABORALS (9874 )42