Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Diplomatura en Cičncies Empresarials - pla 2000
Per a Llicenciatura en Psicopedagogia - pla 1997

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
HISTŇRIA DE L'EMPRESA (7245 )31,5