Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Pla 2005
Per a Llicenciatura en Psicopedagogia - pla 1997

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
AN└LISI DE FORMA EN ENGINYERIA CIVIL (10228 )04,5
AN└LISI NUM╚RICA (10264 )33
DISSENY GR└FIC EN ENGINYERIA CIVIL (10229 )04,5
DISSENY INTERSECCIONS (10230 )04,5
EQUACIONS DIFERENCIALS (10205 )4,53
FRANC╚S II (10239 )22,5
M╚TODES ESTAD═STICS EN L'ENGINYERIA CIVIL (10207 )33
MODELITZACIË MATEM└TICA EN ENGINYERIA (10233 )1,53
PATOLOGIA DE L'EDIFICACIË (10235 )31,5