Oferta de lliure elecció     Any acadèmic


Oferta de Llicenciatura en Químiques - pla 1999
Per a Llicenciatura en Psicopedagogia - pla 1997

 

Assignatura Cred. Teo Cred. Prac.
AMPLIACIÓ D'ANÀLISI INSTRUMENTAL (7483 )62
ELECTROANÀLISI (7461 )61
GEOQUÍMICA (7473 )33
MÈTODES ESPECTROSCÒPICS D'ANÀLISI (7463 )61
PATENTS I DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA (7484 )4,51,5
QUÍMICA ANALÍTICA AVANÇADA (7444 )6,52
QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL (7469 )4,51,5