Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   Llicenciatura en Ciències del Treball - pla 2001    Any acadèmic


Més informació
Lliure elecció
Comp. de formació
Agrupacions

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2012-13
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2012-13

Curs: 1
  • Tipus: TRONCAL

Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I POLÍTIQUES SOCIOLABORALS (9869)33
AUDITORIA SOCIOLABORAL I (9882)33
AUDITORIA SOCIOLABORAL II (9883)2,52
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA I (9885)2,52
ECONOMIA LABORAL (9881)42
HISTÒRIA ECONÒMICA DE LES RELACIONS LABORALS (9878)31,5
RELACIONS LABORALS I MERCAT DE TREBALL I (9872)31,5
RELACIONS LABORALS I MERCAT DE TREBALL II (9873)31,5
TEORIES DEL MERCAT DE TREBALL (9880)42
TREBALL I ESTAT DEL BENESTAR: UNA PERSPECTIVA HISTÒRICA (9879)31,5
Curs: 2
  • Tipus: TRONCAL

Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA II (9886)33
INSTRUMENTS D'INVESTIGACIÓ EN AUDITORIA SOCIOLABORAL (9884)31,5
INTERVENCIÓ PÚBLICA EN EL MERCAT DE TREBALL (9870)31,5
MARKETING ESTRATÈGIC (9887)31,5
NEGOCIACIÓ I CONFLICTE EN LES RELACIONS LABORALS I (9875)31,5
NEGOCIACIÓ I CONFLICTE EN LES RELACIONS LABORALS II (9876)31,5
POLÍTIQUES SOCIOLABORALS: MARC NORMATIU (9868)31,5
PSICOLOGIA DEL CONFLICTE I LA NEGOCIACIÓ: TEORIA I TÈCNIQUES (9877)42
SISTEMES DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN L'EMPRESA (9871)33
SISTEMES DE RELACIONS LABORALS (9874)42
Sense curs
  • Tipus: OPTATIVA

Cicle Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
2ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES SOCIOLABORALS COMPARADES (9910) (*) 42
2APLICACIONS INFORMÀTIQUES AL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ (9894)33
2CAPITAL INTEL·LECTUAL I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT (9897)33
2DESENVOLUPAMENT LOCAL I INICIATIVES LOCALS D'OCUPACIÓ (9911)33
2DIRECCIÓ I AUDITORIA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT (9898)33
2ECONOMIA I FINANÇAMENT DEL SISTEMA PÚBLIC DE PRESTACIONS SOCIALS EN UNA PERSPECTIVA HISTÒRICA (9892) (*) 42
2ESTATUT JURÍDIC DEL NO NACIONAL A ESPANYA (9909) (*) 42
2GESTIÓ DE PLANS I FONS DE PENSIONS (9900) (*) 31,5
2GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (9896)33
2GESTIÓ PÚBLICA DE LES POLÍTIQUES SOCIOLABORALS (9912)42
2HISTÒRIA DE LES INSTITUCIONS SOCIOECONÒMIQUES (9893) (*) 42
2INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT (9899) (*) 31,5
2LA SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DELS CONFLICTES LABORALS (9903) (*) 31,5
2L'ENTORN ECONÒMIC DE L'EMPRESA (9901) (*) 31,5
2ORGANITZACIÓ DEL TREBALL EN LA NOVA ECONOMIA (9895)33
2PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA EN SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (9915) (*) 42
2PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA, DIRECCIÓ I INSPECCIÓ EN L'ADMINISTRACIÓ SOCIOLABORAL (9914)42
2POBLACIÓ, OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT (9891) (*) 31,5
2POLÍTICA SOCIAL AUTONÒMICA I LOCAL (9913) (*) 42
2PROTECCIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA (9905) (*) 42
2PSICOLOGIA APLICADA A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (9888) (*) 31,5
2PSICOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ EN LES ORGANITZACIONS (9889) (*) 31,5
2PSICOLOGIA DELS GRUPS EN LES ORGANITZACIONS (9890) (*) 31,5
2RELACIONS INTERNACIONALS DEL DRET DEL TREBALL (9904) (*) 31,5
2RESPONSABILITAT EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (9906) (*) 42
2SISTEMES COMPARATS DE RELACIONS LABORALS (9902) (*) 31,5
2TEMES DE MERCAT DE TREBALL (9907) (*) 42
2TRIBUTACIÓ DELS SALARIS I LES PENSIONS (9908) (*) 42