Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica - pla 2001    Any acadèmic


Més informació

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2014-15
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2014-15

Curs: 1
  • Tipus: TRONCAL
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
ALIMENTACIÓ I CULTURA (9626) (#) (*) 42
BIOQUÍMICA (9627) (#) (*) 61
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ (9636) (#) (*) 7,53
HIGIENE DELS ALIMENTS (9638) (#) (*) 7,53,5
NUTRICIÓ BÀSICA (9640) (#) (*) 3,51
QUÍMICA APLICADA (9642) (#) (*) 4,53
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
BIOESTADÍSTICA APLICADA A LA NUTRICIÓ (9649) (#) (*) 42
GERONTOLOGIA (9650) (#) (*) 31,5
TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI (9647) (#) (*) 42
Curs: 2
  • Tipus: TRONCAL
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
BROMATOLOGIA (9628) (#) (*) 42
DIETÈTICA GENERAL (9631) (#) (*) 33
DISSENY I PLANIFICACIÓ DE DIETES (9632) (#) (*) 33
FISIOLOGIA NUTRICIONAL (9641) (#) (*) 3,51
FISIOPATOLOGIA (9637) (#) (*) 4,50
SALUT PÚBLICA (9643) (#) (*) 4,51,5
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
FARMACOLOGIA I ALTERACIONS METABÒLIQUES (9646) (#) (*) 53
NUTRICIÓ CLÍNICA (9645) (#) (*) 63
Curs: 3
  • Tipus: TRONCAL
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DEONTOLOGIA (9630) (#) 4,50
DIETOTERÀPIA I (9633) (#) 4,52
DIETOTERÀPIA II (9634) (#) 31,5
ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA (9635) (#) 33
TECNOLOGIA CULINÀRIA (9644) (#) 33,5
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS (9629) (#) 42
TOXICOLOGIA (9639) (#) 4,52,5
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
NUTRICIÓ COMUNITÀRIA (9648) (#) 4,51,5
Sense curs
  • Tipus: OPTATIVA


Cicle Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
1ALIMENTACIÓ EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (9659) (#) (*) 32
1ANATOMIA DE LES MALFORMACIONS I LES ANOMALIES DELS SISTEMES DIGESTIU I ENDOCRÍ (9665) (#) (*) 32
1ANGLÈS ESPECÍFIC (9658) (#) 32
1ANTROPOLOGIA DE L'ALIMENTACIÓ (9652) (#) (*) 32
1CONTROL DE QUALITAT D'ALIMENTS (9663) (#) (*) 32
1DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA EN CIÈNCIES DE LA SALUT (9656) (#) (*) 1,53,5
1DRET ALIMENTARI (9664) (#) (*) 50
1FISCALITAT DELS SECTORS ALIMENTARI I SANITARI (9654) (#) (*) 32
1GESTIÓ DE QUALITAT (9651) (#) (*) 32
1GLOBALITZACIÓ I NUTRICIÓ EN LES SOCIETATS CONTEMPORÀNIES (9653) (#) (*) 41
1HISTÒRIA DE LES CIÈNCIES I LES TÈCNIQUES DE LA NUTRICIÓ (9661) (#) (*) 32
1IMATGE CORPORAL, ALIMENTACIÓ I QUALITAT DE VIDA (9660) (#) 32
1POLÍTIQUES D'ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ (9662) (#) (*) 50
1TÈCNIQUES D'ENTREVISTA I CONSELL NUTRICIONAL (9657) (#) 3,51,5
1TECNOLOGIES I FONTS D'INFORMACIÓ EN NUTRICIÓ (9655) (#) (*) 23