Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. So i Imatge - pla 2001    Any acadèmic


Més informació
Lliure elecció

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2012-13
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2012-13

Curs: 1
  • Tipus: TRONCAL
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
ACÚSTICA (7033) (#) 61,5
ANÀLISI DE CIRCUITS (7031) (#) 61,5
ELECTRÒNICA DIGITAL (7028) (#) 7,54,5
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA (7030) (#) 93
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
ANGLÈS TÈCNIC (7035) (#) 1,54,5
COMPUTADORS (7034) (#) 33
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I (7032) (#) 33
FONAMENTS MATEMÀTICS I (7029) (#) 7,54,5
Curs: 2
  • Tipus: TRONCAL
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
ELECTROACÚSTICA (7036) (#) 10,57,5
ELECTRÒNICA ANALÒGICA (7038) (#) 4,51,5
FONAMENTS MATEMÀTICS II (7039) (#) 61,5
FONAMENTS MATEMÀTICS III (7042) (#) 31,5
SISTEMES LINEALS (7037) (#) 96
TELEVISIÓ (7041) (#) 4,53
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
PRODUCCIÓ I REALITZACIÓ (7040) (#) 31,5
Curs: 3
  • Tipus: TRONCAL
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
ENGINYERIA DE VÍDEO (7045) (#) 63
PROJECTES (7044) (#) 06
TRACTAMENT DIGITAL D'ÀUDIO (7043) (#) 33
TRACTAMENT DIGITAL D'IMATGES (7046) (#) 33
  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
TÈCNIQUES MULTIMÈDIA (7047) (#) 33
  • Tipus: OPTATIVA
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
AÏLLAMENT ACÚSTIC (7063) (#) 43,5
APLICACIONS DE LES TÈCNIQUES VISUALS: IMATGE CIENTÍFICA I DOCUMENTAL (7053) (#) 4,53
CENTRES DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUALS (7048) (#) (*) 34,5
CONDICIONAMENT ACÚSTIC (7062) (#) 43,5
ESTRUCTURES NARRATIVES AUDIOVISUALS (7050) (#) 4,53
FOTOGRAFIA EN TELEVISIÓ (7052) (#) 4,53
INFOGRAFIA I REALITAT VIRTUAL (7051) (#) 1,56
INSTRUMENTS ÒPTICS (7054) (#) 61,5
LABORATORI DE MATEMÀTIQUES (7059) (#) (*) 1,56
LABORATORI DE VÍDEO (7049) (#) 1,56
MODELITZACIÓ DE PROCESSOS (7064) (#) (*) 4,53
PROCESSADORS DIGITALS DE SENYAL (7055) (#) 34,5
RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ PER CABLE (7057) (#) (*) 61,5
SÍNTESI DIGITAL DEL SO (7060) (#) 4,53
SISTEMES AUDIOVISUALS AVANÇATS (7058) (#) 61,5
TÈCNIQUES DE RECONEIXEMENT I SÍNTESI DE LA PARLA (7061) (#) 34,5
XARXES D'ORDINADORS (7056) (#) 34,5
  • Tipus: PROJECTE FI DE CARRERA
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
PROJECTE FI DE CARRERA (10165) (#) 04,5
Sense curs