Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   Llicenciatura en Dret - pla 2002    Any acadèmic


Més informació
Lliure elecció

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2009-10
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2009-10

Curs: 1
 • Tipus: TRONCAL
  Es podr cursar l`optativitat (4`5 crdits) de primer cicle indistintament en primer,segon o tercer curs.
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DRET CIVIL I (9934)4,51,5
DRET CONSTITUCIONAL I (9927)4,51,5
DRET CONSTITUCIONAL II (9928)31,5
DRET ROM (9932)7,53
ECONOMIA POLTICA I HISENDA PBLICA (9933)6,54
HISTRIA DEL DRET ESPANYOL (9930)7,53
TEORIA DEL DRET (9931)6,52,5
Curs: 2
 • Tipus: TRONCAL
  Es podr cursar l`optativitat (4`5 crdits) de primer cicle indistintament en primer,segon o tercer curs.
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DRET CIVIL II (9935)7,51,5
DRET CONSTITUCIONAL III (9929)6,52,5
DRET INTERNACIONAL PBLIC (9938)82,5
DRET PENAL I (9936)82,5
INTRODUCCI AL DRET PROCESSAL (9939)3,51
 • Tipus: OBLIGATRIA
  Es podr cursar l`optativitat (4`5 crdits) de primer cicle indistintament en primer,segon o tercer curs.
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DRET MATRIMONIAL (9947)31,5
Curs: 3
 • Tipus: TRONCAL
  Es podr cursar l`optativitat (4`5 crdits) de primer cicle indistintament en primer,segon o tercer curs.
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DRET ADMINISTRATIU I (9916)93
DRET MERCANTIL I (9919)7,51,5
DRET PENAL II (9937)63
DRET PROCESSAL I (9918)63
INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI (9917)72
 • Tipus: OBLIGATRIA
  Es podr cursar l`optativitat (4`5 crdits) de primer cicle indistintament en primer,segon o tercer curs.
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DRETS REALS I HIPOTECARIS (9948)52,5
Curs: 4
 • Tipus: TRONCAL
  Es podr cursar l`optativitat (4`5 crdits) de segon cicle indistintament en cuart o cinque curs
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DRET ADMINISTRATIU II (9920)73,5
DRET CIVIL III (9921)63
DRET DEL TREBALL I (RELACIONS INDIVIDUALS I COLLECTIVES DE TREBALL) (9940)61,5
DRET ECLESISTIC DE L'ESTAT (9924)31,5
DRET FINANCER I TRIBUTARI I (9925)61,5
DRET MERCANTIL II (9923)4,51,5
DRET PROCESSAL II (9922)4,51,5
PRCTICUM I (9945)06
Curs: 5
 • Tipus: TRONCAL
  Es podr cursar l`optativitat (4`5 crdits) de segon cicle indistintament en cuart o cinque curs
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DRET DEL TREBALL II (DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I DRET PROCESSAL LABORAL) (9941)5,53,5
DRET FINANCER I TRIBUTARI II (9926)61,5
DRET INTERNACIONAL PRIVAT I (9942)52,5
DRET INTERNACIONAL PRIVAT II (DRET DEL COMER INTERNACIONAL EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACI) (9943)2,52
FILOSOFIA DEL DRET (9944)42
PRCTICUM II (9946)09
 • Tipus: OBLIGATRIA
  Es podr cursar l`optativitat (4`5 crdits) de primer cicle indistintament en cuart o cinqu curs
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DRET DEL MERCAT (9949)22,5
Sense curs
 • Tipus: OPTATIVA
  Les 2 assignatures optatives (9 crdits) que s`han de cursar en tota la Llicenciatura estan distribudes entre els dos cicles, i s`haur de cursar una assignatura optativa de cada cicle.Es podr cursar l`optativitat de primer cicle (4`5 crdits) indistintament en primer, segon o tercer curs i l`optativitat de segon cicle (4,5 crdits) indistintament en quart o cinqu curs.IMPORTANT:1 LES ASSIGNATURES MARCADES AMB (*) NO S`IMPARTIRAN EN CAP CAS EN AQUEST CURS ACADMIC.2 LA RESTA D`ASSIGNATURES OPTATIVES NOMS S`IMPARTIRAN SI EL NOMBRE D`ALUMNAT MATRICULAT ARRIBA AL NOMBRE MNIM EXIGIT PEL DEPARTAMENT RESPONSABLE DE L`ASSIGNATURA.
Cicle Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
1COMER ELECTRNIC (9955) (*) 31,5
1DRET DE CONSUM (9951)31,5
1DRET DE DANYS (9950)31,5
1DRET DE LA INFORMACI (9966) (*) 31,5
1DRET DE L'ECONOMIA SOCIAL I DE L'EMPRESA PBLICA (9956)31,5
1DRET HEREDITARI ROM (7961) (#) (*) 31,5
1DRET PROCESSAL CONSTITUCIONAL (9953)31,5
1DRET PBLIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA (9952)31,5
1DRET PBLIC ROM (7960) (*) 31,5
1DRET ROM I SISTEMES JURDICS CONTEMPORANIS (9959)31,5
1DRETS DE LES UNIONS I GRUPS D'EMPRESA (9957) (*) 31,5
1HISTRIA DE L'ADMINISTRACI DE JUSTCIA EN EL DRET ESPANYOL (9962)31,5
1HISTRIA DEL DRET PRIVAT (9960) (*) 31,5
1HISTRIA DEL DRET PBLIC (9961)31,5
1INFORMTICA PER A JURISTES (9963)1,53
1"IUS COMMUNE" I DRET PRIVAT EUROPEU (9958)31,5
1LLENGUATGE JURDIC: ANGLS (9964)31,5
1LLENGUATGE JURDIC: FRANCS (9965)31,5
1RELACIONS ESGLSIA-ESTAT (9954) (*) 31,5
1TCNIQUES ECONMIQUES APLICADES AL DRET (9967)31,5
2ANLISI ECONMICA DEL DRET (10004) (*) 31,5
2CAUSES MATRIMONIALS (9973)31,5
2COLLOCACI I CONTRACTACI (10002) (*) 31,5
2COOPERACI JUDICIAL INTERNACIONAL EN LA UNI EUROPEA (9984) (*) 31,5
2DEFENSA JURDICA DEL CONTRIBUENT (9981) (*) 31,5
2DEONTOLOGIA DE LES PROFESSIONS JURDIQUES (10006)31,5
2DRET AMBIENTAL (9968)31,5
2DRET CANVIARI (9993) (*) 31,5
2DRET COMUNITARI MATERIAL (9990) (*) 31,5
2DRET CONCURSAL (9994)31,5
2DRET DE LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS (9987) (*) 31,5
2DRET DE L'ESPORT (9969)31,5
2DRET DE MARQUES I DISSENY (9992) (*) 31,5
2DRET DEL MERCAT DE VALORS I DRET BANCARI (9991) (*) 31,5
2DRET INTERNACIONAL ECONMIC (9985) (*) 31,5
2DRET INTERNACIONAL I EUROPEU DELS DRETS HUMANS (9989) (*) 31,5
2DRET LOCAL (9970) (*) 31,5
2DRET PENAL ECONMIC I DE L'EMPRESA (9995) (*) 31,5
2DRET PENITENCIARI (9996)31,5
2DRET SINDICAL (10000) (*) 31,5
2EL PROCURADOR EN EL NOU PROCS CIVIL (9998) (*) 31,5
2ESTATUT JURDIC DEL NO NACIONAL A ESPANYA (9982)31,5
2FILOSOFIA POLTICA (10005) (*) 31,5
2FISCALITAT INTERNACIONAL (9977)31,5
2HISENDES TERRITORIALS (9980) (*) 31,5
2INTERNET I DRET (9983)31,5
2INTRODUCCI A LES RELACIONS INTERNACIONALS (9986) (*) 31,5
2JURISPRUDNCIA SOBRE DRET ECLESISTIC (9974) (*) 31,5
2JUSTCIA I VIOLNCIA DOMSTICA (7962)31,5
2LA PROVA EN EL PROCS PENAL (9997)31,5
2LA UNI EUROPEA EN L'ORDRE INTERNACI0NAL (9988) (*) 31,5
2L'ADVOCAT DAVANT LA NOVA LLEI D'ENJUDICIAMENT CIVIL (9999) (*) 31,5
2L'APLICACI DEL DRET DEL TREBALL (10001) (*) 31,5
2PRAXI DEL DRET IMMOBILIARI (9972) (*) 31,5
2PRESSUPOST I DESPESES PBLIQUES (9979) (*) 31,5
2PROCESSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS I PROCESSOS ESPECIALS (9971) (*) 31,5
2TCNIQUES I PROCEDIMENTS TRIBUTARIS (9978) (*) 31,5
2TEORIA I PRCTICA DE L'ARGUMENTACI JURDICA (10003)31,5
2TRIBUTACI EMPRESARIAL (9976) (*) 31,5
2TRIBUTACI FAMILIAR (9975) (*) 31,5
DRET ROM I SISTEMES JURDICS CONTEMPORANIS (9959)31,5
JUSTCIA I VIOLNCIA DOMSTICA (7962)31,5