Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   Llicenciatura en Psicopedagogia - pla 1997    Any acadèmic


Més informació
Lliure elecció
Comp. de formació

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2012-13
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2012-13

Curs: 1
  • Tipus: TRONCAL
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DIAGNSTIC EN EDUCACI (6216)33
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I INTERVENCI PSICOPEDAGGICA (6219)43,5
DISSENY, DESENVOLUPAMENT I INNOVACI DEL CURRCULUM (6217)43,5
EDUCACI ESPECIAL (6218)43,5
INTERVENCI PSICOPEDAGGICA EN ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT (6220)43,5
MODELS D'ORIENTACI I INTERVENCI PSICOPEDAGGICA (6221)43,5
PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCI (6222)43,5
  • Tipus: OBLIGATRIA
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
MODELS EDUCATIUS EN EL TEMPS I EN L'ACTUALITAT (6223)2,52
  • Tipus: OPTATIVA
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PROFESSIONAL (6224)2,52
INTRODUCCI AL LLENGUATGE DELS SIGNES (6225)1,53
Curs: 2
  • Tipus: TRONCAL
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
MTODES D'INVESTIGACI EN EDUCACI (6226)33
ORIENTACI PROFESSIONAL (6227)2,52
PRCTICUM (6228)012
  • Tipus: OBLIGATRIA
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
INTERVENCI CURRICULAR EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA (cas.) I LA MATEMTICA (9457)63
INTERVENCI CURRICULAR EN L'APRENENTATGE DE LES CINCIES SOCIALS I EXPERIMENTALS (6230)63
INTERVENCI CURRICULAR EN L'APRENENTATGE DE LES LLENGES (val.) I LES MATEMTIQUES (6229)63
INTERVENCI PSICOSOCIAL EN EL CONTEXT EDUCATIU (6231)31,5
  • Tipus: OPTATIVA
Assignatura Crdts teo.Crdts pra.
ESTRATGIES D'APRENENTATGE (6234) (*) 2,52
GESTI I ORGANITZACI DE L'EDUCACI PER A ADULTS (6232) (*) 2,52
ORIENTACI FAMILIAR (6233)2,52
Sense curs