Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: LLENGUA CATALANA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
  • PDF
  • Imprimir
  • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUÍA DOCENTE
500359 - LLENGUA CATALANA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (2016-17)

Código500359
Crdts. ECTS.6


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCréditos teóricos presencialesCréditos prácticos presencialesDpto. Respon.Respon. Acta
FILOLOGÍA CATALANAFILOLOGIA CATALANA2,40


Estudios en los que se imparte
ACREDITACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN LENGUAS


Contexto de la asignatura para el curso 2016-17

Assignatura dels itineraris per a acreditar un nivell C1 MECRL en català (BOUA 2.03.2010) i per a obtenir el certificat de capacitació docent (BOUA 6.07.2010), per a qualsevol estudiant de la UA interessat a millorar el coneixement de català o a obtenir algun dels dos títols anteriors. D’acord amb l’article 16.3 de la Normativa UA per a la implantació de títols de grau, l’estudiant ha d’obtenir unes determinades competències en comunicació oral i escrita, cabdals en el cas dels que es dediquen a la docència. La UA recomana que els qui cursen el Màster de Formació del Professorat tinguen el nivell C1 de valencià per a accedir amb més facilitat al món laboral i exigeix als qui cursen el grau de Mestre d’Infantil i Mestre de Primària que acrediten el mateix nivell.Aquesta assignatura pretén augmentar i perfeccionar la competència lingüística i comunicativa en català: domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i, a més, producció i anàlisi crítica de diferents tipus de textos i gèneres, orals i escrits, amb la finalitat de proveir una formació avançada per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat.


L'alumnat que la curse ha de poder augmentar i perfeccionar la competència lingüística i comunicativa en català (nivell C1 del MECRL). Això implica, d’una banda, el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i, d’una altra, la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de textos i gèneres científicotècnics, tant orals com escrits. L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura, doncs, busca capacitar l’alumne en una formació lingüística apta per a les futures tasques professionals en què el català estiga involucrat (docència, traducció, assessorament lingüístic i literari, planificació lingüística, etc.).Profesor/a responsable
RIPOLL TORRES, BALTASAR


Profesores (2016-17)
Grupo Profesor/a
CECLEC PPLL1RIPOLL TORRES, BALTASAR
PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU
 2PERUJO MELGAR, JOAN MARIA
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
 3ESPINOS FELIPE, JOAQUIM
PROFESOR/A TITULAR DE UNIVERSIDAD
  VIDAL LLORET, VICENT
INVESTIGADOR/A DOCTOR/A


Matriculados en grupos principales (2016-17)
Grupo (*)Número
1/ Dimarts i dijous, de 17 a 19 h. 2n quadrimestre: CECLEC PPLL 62
2/ Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h. 2n quadrimestre: CECLEC PPLL 56
3/ Dimarts i dijous, de 17 a 19 h. 2n quadrimestre: CECLEC PPLL 56
TOTAL 174


Grupos de matricula (2016-17)
Grupo (*)SemestreTurnoIdiomaDistribución
1  (CECLEC PPLL) Anual D VAL desde NIF - hasta NIF -
2  (CECLEC PPLL) Anual D VAL desde NIF - hasta NIF -
3  (CECLEC PPLL) Anual D VAL desde NIF - hasta NIF -
(*) 1:1/ Dimarts i dijous, de 17 a 19 h. 2n quadrimestre - VAL
(*) 2:2/ Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h. 2n quadrimestre - VAL
(*) 3:3/ Dimarts i dijous, de 17 a 19 h. 2n quadrimestre - VAL


Consulta Gráfica de Horario
   Más informaciónPincha aquí


Horario (2016-17)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula 
CLASE TEÓRICA 1 30/01/2017 12/04/2017 M 17:00 19:00 A2/0D01 
  1 30/01/2017 12/04/2017 J 17:00 19:00 ED/TALLER2 
  1 25/04/2017 24/05/2017 M 17:00 19:00 A2/0D01 
  1 25/04/2017 24/05/2017 J 17:00 19:00 ED/TALLER2 
  2 30/01/2017 12/04/2017 L 17:00 19:00 FI/2-10M 
  2 30/01/2017 12/04/2017 X 17:00 19:00 GE/1-05P 
  2 25/04/2017 24/05/2017 L 17:00 19:00 FI/2-10M 
  2 25/04/2017 24/05/2017 X 17:00 19:00 GE/1-05P 
  3 30/01/2017 12/04/2017 M 17:00 19:00 GE/0-02P 
  3 30/01/2017 12/04/2017 J 17:00 19:00 ED/1-20 
  3 25/04/2017 24/05/2017 M 17:00 19:00 ED/0-11 
  3 25/04/2017 24/05/2017 J 17:00 19:00 ED/1-20 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: 1/ Dimarts i dijous, de 17 a 19 h. 2n quadrimestre - VAL
 2: 2/ Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h. 2n quadrimestre - VAL
 3: 3/ Dimarts i dijous, de 17 a 19 h. 2n quadrimestre - VAL


Objetivos específicos aportados por el profesorado para el curso 2016-17

Objectius conceptuals
1. Desenvolupar la competència lingüística i la capacitat de produir textos formals orals i escrits.
2. Ser capaç de produir textos orals i escrits dotats d'adequació, correcció, coherència i cohesió.
3. Assolir un nivell d’usuari independent avançat (C1) de llengua catalana en les quatre habilitats comunicatives bàsiques.
4. Dominar amb un grau de correcció satisfactori la normativa lingüística vigent.
5. Prendre consciència de la importància de la llengua estàndard.
6. Desenvolupar les estratègies per a resoldre problemes gramaticals i discursius autònomament.

Objectius procedimentals
1. Coneixement i aplicació de les tècniques de redacció i recomanacions d’estil més rellevants per a elaborar textos formals.
2. Anàlisi del procés de producció dels termes des d’un punt de vista formal i conceptual.
3. Assoliment d’una competència lingüística suficient per a desenvolupar la tasca acadèmica o laboral en català.
4. Domini de programes informàtics bàsics.
5. Producció de textos escrits i orals.
6. Domini de la normativa lingüística per a l’escrit i l’oral.
7. Realització d’activitats sobre terminología i llenguatge d’especialitat.

Objectius actitudinals
1. Valoració de la importància del domini de la llengua estàndard i la normativa.
2. Valoració positiva de la diversitat lingüística i conscienciació sobre els fenòmens de minorització.
3. Valoració de la importància de produir textos coherents, adequats i cohesionats.
4. Valoració de la importancia d’adequació terminològica a cada especialitat.
5. Valoració dels recursos i ajudes audiovisuals en la transmissió de coneixement.Contenidos para el curso 2016-17


Tipos de actividades (2016-17)
Actividad docenteMetodologíaHoras presencialesHoras no presenciales
CLASE TEÓRICA 6090
TOTAL6090


Desarrollo semanal orientativo de las actividades (2016-17)
Sin Datos


Instrumentos y Criterios de Evaluación 2016-17
Sin Datos


Fechas de exámenes oficiales para el curso 2016-17
Información no disponible en estos momentos.
(*) 1:1/ Dimarts i dijous, de 17 a 19 h. 2n quadrimestre - VAL
(*) 2:2/ Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h. 2n quadrimestre - VAL
(*) 3:3/ Dimarts i dijous, de 17 a 19 h. 2n quadrimestre - VAL


Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

El bosc protector: una proposta per a la pervivècia dels boscos valencians
Autor(es):ALMENAR ASENSIO, Ricardo
Edición:Alzira : Bromera, 2015.
ISBN:978-84-9026-496-6
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Sobre l`alquímia de la vida: conversa amb Xavier Vendrell
Autor(es):BORJA I SANZ, Joan
Edición:Benicarló : Onada Edicions, 2016.
ISBN:978-84-16505-69-2
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

La fórmula: de l`adolescència a l`èxit i la felicitat
Autor(es):BORRÀS FAUQUER, Òscar
Edición:Alzira : Bromera, 2013.
ISBN:978-84-9026-095-1
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

L`artista en el laboratori: pinzellades sobre art i ciència
Autor(es):DURAN, Xavier
Edición:Alzira : Bromera, 2007.
ISBN:978-84-9824-238-6
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Encara no és tard: claus per a entendre i aturar el canvi climàtic
Autor(es):ESCRIVÀ GARCÍA, Andreu; ALEMANY MAFE, Eugeni (col.)
Edición:Alzira : Bromera, 2017.
ISBN:978-84-9026-731-8
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

El pensament ferit
Autor(es):GARCÍA DEL MURO SOLANS, Joan
Edición:Alzira : Bromera, 2000.
ISBN:978-84-7660-567-7
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Creadors de futur: ciència per a millorar el món
Autor(es):GÓMEZ MORENO, Pedro
Edición:Alzira : Bromera, 2016.
ISBN:978-84-9026-615-1
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Vols clonar-te? : Ciència i ètica de la clonació humana
Autor(es):KLOTZKO, Arlene Judith; RAMÓN, Daniel (ed.lit.); SORIA, Bernat (ed.lit.); PERETÓ, Juli (rev.)
Edición:Alzira : Bromera, 2004.
ISBN:84-7660-991-4
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

El taller de la memòria: el cervell i la textura dels nostres records
Autor(es):LÓPEZ, Juan Carlos
Edición:Alzira : Bromera, 1999.
ISBN:84-7660-447-5
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

L`argumentació: teoria i pràctica
Autor(es):PIQUER, Adolf
Edición:Alzira : Bromera, 2016.
ISBN:978-84-9026-669-4
Categoría:Complementario (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Com escriure bé una ressenya
Autor(es):SERRA CASALS, Enric
Edición:Vic : Eumo, 2017.
ISBN: 978-84-9766-586-5
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Diccionari de fraseologia: segles XVII-XXI
Autor(es):MARTÍ MESTRE, Joaquim
Edición:València : Univ.València, 2017.
ISBN:978-84-9134-007-2
Categoría:Complementario (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria
(*3) Estos apartados hacen referencia a la pertenencia de la obra para la asignatura, no a la calidad de la misma.Documento con toda la información de la Guía DocenteVersión impresa reducida


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009