Ficha asignatura

Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura: PELOTA VALENCIANA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
 • PDF
 • Imprimir
 • Inicio
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha de la asignatura

GUÍA DOCENTE
16529 - PELOTA VALENCIANA (2015-16)

Código16529
Crdts. ECTS.6


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCréditos teóricos presencialesCréditos prácticos presencialesDpto. Respon.Respon. Acta
DIDACTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPECÍFICASEDUCACION FISICA Y DEPORTIVA0,61,8


Estudios en los que se imparte
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE


Contexto de la asignatura para el curso 2015-16

Al País Valencià, l’esport anomenat Pilota Valenciana, compren totes les modalitats de pilota a mà que es practiquen i s’han practicat al llarg de de la història i de tot el territori. Totes aquestes modalitats són descendència directa dels jocs de l’antiga Grècia com la feninde, i de l’harpastum romà, les quals han evolucionat en quant a la forma de ser dels valencians. És considerat pels estudiosos per l’esport més antic practicat a les nostres terres, el qual va ser durant molts segles com l’esport més practicat.


L’esport de pilota a mà, únicament necessita la utilització d’una pilota i de la pròpia mà com a ferramenta, allò que fa que siga un esport molt atractiu per la seua riquesa motriu. Actualment les modalitats de joc directe (sense paret en la qual ha de colpejar la pilota), a l’Estat Espanyol només es manté actualment a Navarra, Gran Canaria i País Valencià.L’assignatura de Pilota Valenciana té una carrega docent de 6 crèdits ECTS equivalents a 150 hores de treball presencial i no presencial de l’alumne, aquesta s’impartix en el segon semestre del segon curs del grau.Profesor/a responsable
MARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO


Profesores (2015-16)
Grupo Profesor/a
TEORÍA DE 165291MARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A
PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO DE 165291AMARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A
 1BMARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A
 1CMARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 165291AMARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A
 1BMARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A
 1CMARTINEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A


Matriculados en grupos principales (2015-16)
Grupo (*)Número
CAFD: TEORÍA DE 16529 99
TOTAL 99


Grupos de matricula (2015-16)
Grupo (*)SemestreTurnoIdiomaDistribución
1  (TEORÍA DE 16529) 2do. M CAS desde NIF - hasta NIF -
1A  (PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO DE 16529) 2do. M CAS desde NIF - hasta NIF -
1A  (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 16529) 2do. M CAS desde NIF - hasta NIF -
1B  (PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO DE 16529) 2do. M CAS desde NIF - hasta NIF -
1B  (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 16529) 2do. M CAS desde NIF - hasta NIF -
1C  (PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO DE 16529) 2do. M CAS desde NIF - hasta NIF -
1C  (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 16529) 2do. M CAS desde NIF - hasta NIF -
(*) 1:CAFD - CAS
(*) 1A:CAFD A-H - CAS
(*) 1A:CAFD A-H - CAS
(*) 1B:CAFD J-Q - CAS
(*) 1B:CAFD J-Q - CAS
(*) 1C:CAFD R-Z - CAS
(*) 1C:CAFD R-Z - CAS


Consulta Gráfica de Horario
   Más informaciónPincha aquí


Horario (2015-16)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula 
CLASE TEÓRICA 1 27/01/2016 20/05/2016 L 08:00 09:00 ED/0-11 
PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO 1A 01/02/2016 01/02/2016 L 09:00 12:00 ED/1-16 
  1A 08/02/2016 08/02/2016 L 09:00 12:00 0001PS049 
  1A 15/02/2016 29/02/2016 L 09:00 12:00 9901CALLE 
  1B 02/02/2016 02/02/2016 M 09:00 12:00 ED/1-16 
  1B 09/02/2016 09/02/2016 M 09:00 12:00 0001PS049 
  1B 16/02/2016 01/03/2016 M 09:00 12:00 9901CALLE 
  1C 27/01/2016 03/02/2016 X 09:00 12:00 ED/1-16 
  1C 10/02/2016 10/02/2016 X 09:00 12:00 0001PS049 
  1C 17/02/2016 24/02/2016 X 09:00 12:00 0001PS049 
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER 1A 07/03/2016 14/03/2016 L 09:00 12:00 9901CALLE 
  1A 21/03/2016 21/03/2016 L 09:00 12:00 0001PS049 
  1A 18/04/2016 25/04/2016 L 09:00 12:00 9901CALLE 
  1A 02/05/2016 02/05/2016 L 09:00 12:00 0001PB112 
  1A 09/05/2016 16/05/2016 L 09:00 12:00 0001PS045 
  1B 08/03/2016 15/03/2016 M 09:00 12:00 9901CALLE 
  1B 22/03/2016 22/03/2016 M 09:00 12:00 0001PS049 
  1B 05/04/2016 05/04/2016 M 09:00 12:00 0001PS049 
  1B 19/04/2016 26/04/2016 M 09:00 12:00 9901CALLE 
  1B 03/05/2016 03/05/2016 M 09:00 12:00 0001PB112 
  1B 10/05/2016 17/05/2016 M 09:00 12:00 0001PS045 
  1C 02/03/2016 16/03/2016 X 09:00 12:00 9901CALLE 
  1C 23/03/2016 23/03/2016 X 09:00 12:00 0001PS049 
  1C 06/04/2016 06/04/2016 X 09:00 12:00 0001PS049 
  1C 20/04/2016 27/04/2016 X 09:00 12:00 9901CALLE 
  1C 04/05/2016 04/05/2016 X 09:00 12:00 0001PB112 
  1C 11/05/2016 18/05/2016 X 09:00 12:00 0001PS045 
(*) CLASE TEÓRICA
 1: CAFD - CAS
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
 1A: CAFD A-H - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 1A: CAFD A-H - CAS
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
 1B: CAFD J-Q - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 1B: CAFD J-Q - CAS
(*) PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO
 1C: CAFD R-Z - CAS
(*) PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER
 1C: CAFD R-Z - CAS


Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Competencias Generales del Título (CG)
 • CG2.1: Habilidad de comunicación oral y escrita en el desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales con especial atención al dominio de la argumentación y el razonamiento crítico en las materias de la titulación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
 • CG4.1: Habilidad en las relaciones interpersonales, afectivas y en el control emocional en el trabajo en equipo y el desarrollo del liderazgo en la ejecución de actividades y trabajos de aprendizaje en las materias de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
 • CG4.2: Desarrollo de la responsabilidad y la capacidad de iniciativa, espíritu emprendedor y originalidad en el aprendizaje instrumental de las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
 • CG5.1: Compromiso con los valores de equidad respecto a cuestiones de género, diversidad y democracia en la práctica de la actividad física y deportiva.
 • CG5.2: Compromiso con los valores éticos en el desarrollo de la competición deportiva.

Competencias específicas (CE)
 • CE14: Dominio para ejecutar eficientemente las técnicas básicas de los diferentes deportes.
 • CE15: Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para controlar el proceso de entrenamiento en los deportes individuales y colectivos, deportes con implementos, deportes del mar, habilidades gimnásticas y pelota valenciana sabiendo seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.
 • CE16: Competencia para analizar gestos técnicos detectando los errores básicos de las habilidades específicas en entrenamiento deportivo descubriendo las posibles causas que los provocan.


Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)
 • Capacidad para conocer y analizar los principios básicos de la pelota valenciana.
 • Capacidad para demostrar y evaluar la ejecución en la pelota valenciana.
 • Capacidad para transmitir los valores en la práctica de la pelota valenciana.
 • Aplicar los conocimientos sobre la pelota valenciana.
 • Capacidad para transmitir elementos técnicos, tácticos y reglamentarios en la pelota valenciana.


Objetivos específicos aportados por el profesorado para el curso 2015-16

Capacidad para conocer y analizar los principios básicos de la pelota valenciana.
Capacidad para demostrar y evaluar la ejecución en la pelota valenciana.
Capacidad para transmitir los valores en la práctica de la pelota valenciana.
Aplicar los conocimientos sobre la pelota valenciana.
Capacidad para transmitir elementos técnico, tácticos y reglamentarios en la pelota valenciana.Contenidos para el curso 2015-16

CONTINGUTS TEÒRICS


TEMA 1. Evolució històrica de la pilota valenciana. (2 hores)


TEMA 2. Elements tècnics en pilota valenciana. (2 hores)


2.1. Rebot.


2.2. Rebot a colp.


2.3. Volea.


2.4. Carxot.


2.5. Palma.


2.6. Manrò.


2.7. Bot de braç.


2.8. Bot i volea.


2.9. Caiguda escala.


2.10. Raspada.


2.11. Ferida i treta.


TEMA 3. Modalitats, terrenys de joc i proteccions en pilota valenciana. (5 hores)


3.1. Frontó valencià. Reglament, instal·lacions, materials de joc i táctica.


3.2. Raspall. Reglament, instal·lacions, materials de joc i táctica.


3.3. Galotxa. Reglament, instal·lacions, materials de joc i táctica.


3.4. Escala i corda. Reglament, instal·lacions, materials de joc i táctica.


3.5. Jocs a ratlles. Llargues, curtes, perxa, galotxa antiga, contramà i bracet. Reglament, instal·lacions, materials de joc i táctica.


3.6. Galotxetes i Frares. Reglament, instal·lacions, materials de joc i táctica.


3.7. Modalitats Internacionals de jeau de pame. Reglament, instal·lacions, materials de joc i táctica.


TEMA 4. Plantejaments didàctics de mètodes d'iniciació en pilota a mà.


TEMA 5. Anàlisis i entrenament en pilota valenciana. (2 hores)


TEMA 6. Lesions en pilota valenciana. (1 hora)


TEMA 7. La pilota valenciana en l'àmbit educatiu del País Valencià. (1 hora)Tipos de actividades (2015-16)
Actividad docenteMetodologíaHoras presencialesHoras no presenciales
CLASE TEÓRICA

El professor el·laborarà la documentació necessària per complimentar les seues expossicions,  utilitzant diferents ferramentes d’ajuda per a dinamitzar les sessions: material multimèdia, vídeos  didàctics, etc. Al final de cada sessió s’obrirà un torn de preguntes i dubtes.

1522,5
PRÁCTICAS - TRABAJOS DE CAMPO

Es preten que l’alumnat adquirixca les nocions bàsiques d’iniciació suficients i el domini bàsic dels  diferents gestos tècnics així com el coneixement de les diferents modalitats de pilota valenciana i les  seues característiques, materials de joc, instal·lacions… Per tal motiu, es potenciarà l’assistència a  les sessions pràctiques, mitjançant la participació activa, desenvolupant la seua creativitat i  imaginació. Es fomentarà el treball en equip, incidint en el desenvolupament de valors, actituts i  normes que comporten la pràctica de la pilota valenciana.

1522,5
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER

Es preten que l’alumnat adquirixca les nocions bàsiques d’iniciació suficients i el domini bàsic dels  diferents gestos tècnics així com el coneixement de les diferents modalitats de pilota valenciana i les  seues característiques, materials de joc, instal·lacions… Per tal motiu, es potenciarà l’assistència a  les sessions pràctiques, mitjançant la participació activa, desenvolupant la seua creativitat i  imaginació. Es fomentarà el treball en equip, incidint en el desenvolupament de valors, actituts i  normes que comporten la pràctica de la pilota valenciana.

3045
TOTAL6090


Desarrollo semanal orientativo de las actividades (2015-16)
SemanaUnidadDescripción trabajo presencialHoras presencialesDescripción trabajo no presencialHoras no presenciales
10

Presentació asignatura

1

Estudi refoç i ampliació dels continguts.

0
13

TEMA 3. Modalitats, terrenys de joc i proteccions en pilota valenciana. - Proteccions i elaboració de les mateixes.

3

Estudi refoç i ampliació dels continguts.

5
102

TEMA 2. Elements tècnics en pilota valenciana.

4

Estudi refoç i ampliació dels continguts.

10
113

TEMA 3. Modalitats, terrenys de joc i proteccions en pilota valenciana.

3.6. Galotxetes i Frares. Reglament, instal·lacions, materials de joc i táctica.

4

Estudi refoç i ampliació dels continguts.

5
124

TEMA 4. Plantejaments didàctics de mètodes d'iniciació en pilota a mà.

4

Estudi refoç i ampliació dels continguts.

5
13 5

TEMA 5. Anàlisis i entrenament en pilota valenciana.

4

Estudi refoç i ampliació dels continguts.

5
146

TEMA 6. Lesions en pilota valenciana.

4

Estudi refoç i ampliació dels continguts.

5
157

TEMA 7. La pilota valenciana en l'àmbit educatiu del País Valencià.

4

Estudi refoç i ampliació dels continguts.

5
21

TEMA 1. Evolució històrica de la pilota valenciana.

4

Estudi refoç i ampliació dels continguts.

5
3-53

TEMA 3. Modalitats, terrenys de joc i proteccions en pilota valenciana.

3.1. Frontó valencià. Reglament, instal·lacions, materials de joc i táctica.

3.7. Modalitats Internacionals de jeau de pame. Reglament, instal·lacions, materials de joc i táctica.

12

Estudi refoç i ampliació dels continguts.

15
6-73

TEMA 3. Modalitats, terrenys de joc i proteccions en pilota valenciana.

3.2. Raspall. Reglament, instal·lacions, materials de joc i táctica.

3.3. Galotxa. Reglament, instal·lacions, materials de joc i táctica.

8

Estudi refoç i ampliació dels continguts.

15
8-93

TEMA 3. Modalitats, terrenys de joc i proteccions en pilota valenciana.

3.4. Escala i corda. Reglament, instal·lacions, materials de joc i táctica.

3.5. Jocs a ratlles. Llargues, curtes, perxa, galotxa antiga, contramà i bracet. Reglament, instal·lacions, materials de joc i táctica.

8

Estudi refoç i ampliació dels continguts.

15
TOTAL60 90


Instrumentos y Criterios de Evaluación 2015-16

Avaluació: Constará dels següents apartats:

- Examen pràctic sobre habilitats tècniques i tàctiques, mitjançant videograbació (30%).
- Realització de supostos teòric-pràctics sobre l'enssenyança-aprenentatge i l'entrenament de les
diferents modalitats de pilota valenciana (10%).
- Treballs de caràcter conceptual i d'investigació (30%).
- Examen tipo test i de desenvolupament sobre continguts teòrics i teòric-pràctics (30%).

Podran realitzar-se examens parcials a elecció del profesorat sobre els diferents blocs de continguts.

NOTA IMPORTANT: S’han d’entregar de forma obligatòria tots els treballs en forma i data establerts i
per controls del campus virtual. Tambè s’ha d’obtindre un mínim de 4 en cada treball, supost teòtic-
pràctic i examen per a fer la mitjana i poder superar l’assignatura.

 

TipoCriterioDescripciónPonderación
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE

Examen sobre habilitats tècniques i tàctiques, mitjançant videograbació.

Examen pràctic30
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE

Realització de supostos teòric-pràctics sobre l'enssenyança-aprenentatge i l'entrenament de les diferents modalitats de pilota valenciana.

Supostos classe10
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE

Realización del curso competencias informáticas e informacionales (CI2) nivel intermedio, que son el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo con el problema que se les plantea, ademas de capacitar a alumno para saber cómo funcionan las TIC, para qué sirven y cómo se pueden utilizar para conseguir objetivos específicos. Durante el curso online se realizaran test evaluatorios. Al finalizar el curso se recibirá una calificación que repercutirá en un máximo de un 7% extra de la nota final, siempre y cuando se haya superado con un 5 de media, de la media de notas obtenidas en los test online. El curso se realiza del 19 de febrero al 5 de marzo ambos inclusive.

 

Teórico-Práctico + Competencias informaciones CI20
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE

Elaborats per l'alumnat de caràcter conceptual i d'investigació.

Treballs30
EXAMEN FINAL

Tipo test i de desenvolupament sobre continguts teòrics i teòric-pràctics.

Examen teòric30
TOTAL100


Fechas de exámenes oficiales para el curso 2015-16
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios (diciembre) 10/11/2015  
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales 02/06/2016 09:00 12:00 ED/2-27 
ED/2-26 
ED/TALLER7 
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster 13/07/2016 11:30 14:30 ED/0-08 
ED/0-09 
** La franja horaria asociada al examen solo hace referencia a la reserva del aula y no a la duración del propio examen **
(*) 1:CAFD - CAS
(*) 1A:CAFD A-H - CAS
(*) 1A:CAFD A-H - CAS
(*) 1B:CAFD J-Q - CAS
(*) 1B:CAFD J-Q - CAS
(*) 1C:CAFD R-Z - CAS
(*) 1C:CAFD R-Z - CAS


Enlaces relacionados
Sin Datos


Bibliografía

Joc de pilota
Autor(es):LUQUE, Ferran; GINER, Sebasià; MOLINES, Vicent
Edición:Valencia : Edicions 96, 2010.
ISBN:9788492763139
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Estudi tipològic i catàleg dels trinquets
Autor(es):VILALTA I MOR, Salvador (coor.)
Edición:València : Valencia. Direcció general de joventut i esports, 1986.
ISBN:9788475791821
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

La pilota valenciana. Unitat didàctica
Autor(es):LLOPIS BAUSET, Fréderic...[et al..]
Edición:València : Conselleria de Cultura i Educació., 2002.
ISBN:978-84-482-3128-6
Categoría:Sin especificar (*3)

Quadern d`activitats de pilota valenciana
Autor(es):BOU SERRA, Rosa Mª; LÓPEZ ESPERT, Josefa; SÁNCHEZ TÁRREGA, Mª Desamparados
Edición:Valencia : Denes, 2009.
ISBN:978-84-96545-44-1
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

La revolució va de bo!: la modernització de la pilota valenciana
Autor(es):CERDÁ, Paco; MASCARELL, Purificació
Edición:València : Universitat de València, 2009.
ISBN:9788437076188
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

La pilota valenciana, Educació física, ESO.Valencia. Carpeta de recursos didàctics
Autor(es):BOSCH BIVIÁ, Antonio H.; GREGORI CUENCA, José
Edición:Barcelona : Teide, 2009.
ISBN:978-84-307-8641-1
Categoría:Complementario (*3)

Pilota valenciana: propostes didàctiques per ensenyar i aprendre el nostre joc
Autor(es):MARTÓS I GARCIA, Daniel; TORRENT I BENAVENT, Guillem
Edición:València : Denes, 2011.
ISBN:978-84-92768-73-8
Categoría:Complementario (*3)

El joc de pilota a través de la prensa valenciana, 1790-1909
Autor(es):AGULLÓ ALBUIXECH, Recaredo; AGULLÓ CALATAYUD, Víctor Agulló Calatayud
Edición:València : Diputación de Valencia. Federació de Pilota Valenciana, 2009.
ISBN:978-84-7795-546-7
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

la pilota valenciana: deport, cultura i llengua del nostre poble
Autor(es):LÓPEZ, Aureli
Edición:Valéncia : Real Acadmia deCultura Valenciana, 2004.
ISBN:978-84-9606-865-0
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Faixa roja, faixa blava: la pilota valenciana: exposició itinerant
Autor(es):SARASOL I MOSCARDÓ, David
Edición:Valencia : Museu Valencià d`Etnologia, 2013.
ISBN:978-84-7795-681-5
Categoría:Complementario (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Estrategia, táctica y técnica en pelota vasca
Autor(es):BRINGAS, Mikel; RIERA, Joan
Edición:Datos no disponibles.
Notas:-uNICO DATO QUE HE ENCONTRADO EN RED: http://books.google.es/books?id=IifFGwAACAAJ&dq=Estrategia,+t%C3%A1ctica+y+t%C3%A9cnica+en+pelota+vasca+mikel+bringas&hl=es&sa=X&ei=TZY7VPDBL4OsPIr2gfgP&ved=0CCAQ6AEwAA
ISBN:No disponible
Categoría:Complementario (*3)

Entrenamiento escolar pelota a mano
Autor(es):GALLAGA PIKAZA, Iñigo; ETXEGIA LOIARTE, Mikel
Edición:Vizcaya : Diputación Foral de Bizkaia, 2005.
ISBN:No disponible
Categoría:Complementario (*3)

Pilota Valenciana. Identitat.
Autor(es):LÓPEZ, Aureli
Edición:València : Lo Rat Penat, 2015.
Notas:-No encuentro más datos de este libros que el que está en los siguientes enlaces: http://pilotavalenciana.com/2015/02/06/aureli-lopez-pilota-valenciana-identitat/ http://www.pilotaveu.com/article/6948/presentada-lobra-daureli-lopez-pilota-valenciana-identitat
ISBN:No disponible
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Joc de pilota : història de un deporte valenciano
Autor(es):SOLDADO HERNÁNDEZ, Alberto
Edición:Valéncia : Engloba, 1998.
ISBN:978-84-923378-1-1
Categoría:Sin especificar (*3)

Cuando el fútbol no era el rey : los deportes en el espacio público de la ciudad de Valencia
Autor(es):SIRERA MIRALLES, Carles
Edición:Datos no disponibles.
ISBN:978-84-370-7094-0
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Euskal pilota: guía del profesor
Autor(es):LASKURAIN, Mikel; SORKUNDE, Viguera
Edición:Guipúzcoa : Ikastolen Elkartea, 2001.
Notas:-No hemos encontrado ninguna reseña en los lugares habituales.
ISBN:9788477033509
Categoría:Complementario (*3)

La pilota valenciana. Practica, ciència i codi.
Autor(es):AGULLÓ CALATAYUD, V.; GONZÁLEZ ALCAIDE, G.; GÓMEZ FERRI, J. (Coords.)
Edición:València : Universitat de València, 2016.
ISBN:978-84-9133-003-5
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Entrenamiento Físico y Técnico: pelota
Autor(es):GALLAGA, Iñigo
Edición:Guipúzcoa : Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza, 1999.
ISBN:9788499062136
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Units pel joc de pilota
Autor(es):SOLDADO HERNÁNDEZ, Alberto
Edición:València : Tabarca, 2015.
ISBN:978-84-8025-324-6
Categoría:Básico (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Estudio de los trinquetes de pilota valenciana, según criterios epidemiológicos, de opinión y biomecánicos
Autor(es):MONTANER SESMERO, Ana María
Edición:València : Universitat de Valencia. Servei de Publicacions, 2011.
ISBN:978-84-370-7998-1
Categoría:Complementario (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Pelota 1: entrenamiento físico y técnico
Autor(es):GALLAGA PIKAZA, Iñigo
Edición:Vitoria-Gasteiz : Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, 1999.
ISBN:No disponible
Categoría:Complementario (*3)

El joc de pilota valenciana
Autor(es):LLOPIS I BAUSET, Frederic
Edición:València : Carena , 1999.
ISBN:No disponible
Categoría:Sin especificar (*3)
 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria

Pilota valenciana: propostes didàctiques per ensenyar i aprendre el nostre joc
Autor(es):MARTÓS I GARCÍA; Daniel; TORRENT I BENAVENT, Guillem
Edición:Valencia : Denes, 2011.
ISBN:978-84-92768-73-8
Categoría:Complementario (*3)
(*3) Estos apartados hacen referencia a la pertenencia de la obra para la asignatura, no a la calidad de la misma.
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios.


Documento para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios.Documento con toda la información de la Guía DocenteVersión impresa reducida


Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estandares
Condiciones de uso - Accesibilidad - Info Legal - © Universidad de Alicante 1996-2009