UA
   DRET INTERNACIONAL PÚBLIC    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi9938Descripció
Crdts. Teor.8LA COMUNITAT INTERNACIONAL I L'ESTATUT JURÍDIC DELS SUBJECTES. CREACIÓ I APLICACIÓ DE LES NORMES INTERNACIONALS. LES COMPETÈNCIES. RESPONSABILITAT INTERNACIONAL, ARRANJAMENT PACÍFIC DE CONTROVÈRSIES I CONFLICTES INTERNACIONALS.
Crdts. Pract.2,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 13,12 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENALDRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS82,5


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Dret - pla 2002
PROGRAMA DRET + ADE


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
6900DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
4842DRET INTERNACIONAL PÚBLIC


Matriculats (2009-10)
Grup (*)Nombre
1 90
2 98
3 30
4 50
5 63
6 57
51 93
TOTAL 481
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 6: GRUPO 6 - CAS
(*) 51: Grupo DADE - CAS


Oferida com a lliure elecció (2009-10)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2009-10)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 14/09/2009 23/12/2009 M 10:00 12:00 DE/1-12M
  1 01/02/2010 21/05/2010 X 10:00 12:00 DE/1-12M
  1 01/02/2010 21/05/2010 J 10:00 11:00 DE/1-12M
  2 14/09/2009 23/12/2009 X 11:00 13:00 DE/0-06M
  2 01/02/2010 21/05/2010 L 11:00 13:00 DE/0-06M
  2 01/02/2010 21/05/2010 M 11:00 12:00 DE/0-06M
  3 14/09/2009 23/12/2009 M 09:00 11:00 DE/1-13P
  3 01/02/2010 21/05/2010 L 11:00 13:00 DE/1-13P
  3 01/02/2010 21/05/2010 X 09:00 10:00 DE/1-13P
  4 14/09/2009 23/12/2009 J 16:00 18:00 DE/1-19M
  4 01/02/2010 21/05/2010 L 18:00 20:00 DE/1-19M
  4 01/02/2010 21/05/2010 M 18:00 19:00 DE/1-19M
  5 14/09/2009 23/12/2009 L 18:00 20:00 DE/0-03P
  5 01/02/2010 21/05/2010 X 17:00 19:00 DE/0-03P
  5 01/02/2010 21/05/2010 J 17:00 18:00 DE/0-03P
  51 14/09/2009 23/12/2009 J 10:30 12:30 A1/0-01G
  51 01/02/2010 21/05/2010 L 12:00 14:00 A1/0-01G
  51 01/02/2010 21/05/2010 X 11:00 12:00 A1/0-01G
  6 14/09/2009 23/12/2009 J 16:00 18:00 0011PB041
  6 01/02/2010 21/05/2010 L 18:00 20:00 0011PB041
  6 01/02/2010 21/05/2010 M 18:00 19:00 0011PB041
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 14/09/2009 23/12/2009 L 12:00 13:00 DE/1-12M
  1 01/02/2010 21/05/2010 J 11:00 12:00 DE/1-12M
  2 14/09/2009 23/12/2009 L 10:00 11:00 DE/0-06M
  2 01/02/2010 21/05/2010 M 12:00 13:00 DE/0-06M
  3 14/09/2009 23/12/2009 X 10:00 11:00 DE/1-13P
  3 01/02/2010 21/05/2010 X 10:00 11:00 DE/1-13P
  4 14/09/2009 23/12/2009 M 19:00 20:00 DE/1-19M
  4 01/02/2010 21/05/2010 M 19:00 20:00 DE/1-19M
  5 14/09/2009 23/12/2009 M 18:00 19:00 DE/0-03P
  5 01/02/2010 21/05/2010 J 18:00 19:00 DE/0-03P
  511 14/09/2009 23/12/2009 X 13:00 14:00 A1/0-01G
  511 01/02/2010 21/05/2010 X 12:00 13:00 A1/0-01G
  6 14/09/2009 23/12/2009 M 19:00 20:00 0011PB041
  6 01/02/2010 21/05/2010 M 19:00 20:00 0011PB041
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
51: Grupo DADE - CAS
6: GRUPO 6 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO VALENCIÀ - VAL
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
511: Grupo DADE - CAS
6: GRUPO 6 - CAS


Grups de matricula (2009-10)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 Anual M CAS des de P fins a T
2 Anual M CAS des de V fins a Z
3 Anual M VAL des de - fins a -
4 Anual T CAS des de A fins a D
5 Anual T CAS des de E fins a H
6 Anual T CAS des de J fins a N
51 Anual D CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 6: GRUPO 6 - CAS
(*) 51: Grupo DADE - CAS


Altres distribucions (2009-10)
Grup Estudi
1 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
2 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
3 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
4 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
5 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
6 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
51 s'assigna a PROGRAMA DRET + ADE


Objectius de l'assignatura / competències (2009-10)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2009-10)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
DE ALMEIDA NASCIMENTO , MARIA ADELAIDA


Metodologia docent (2009-10)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2009-10)
Grup Professor
TEORIA DE 99381ANTON GUARDIOLA, MARIA DEL CARMEN
CARRENO GUALDE, VICENTA
2ANTON GUARDIOLA, MARIA DEL CARMEN
CARRENO GUALDE, VICENTA
DE ALMEIDA NASCIMENTO, MARIA ADELAIDA
3FERRER LLORET, JAIME
Requena Casanova, Millan
4Echavarri Fernández, Gabriel
GUILLEN BARRERA, ESTRELLA
5Echavarri Fernández, Gabriel
FERRER LLORET, JAIME
GUILLEN BARRERA, ESTRELLA
51DE ALMEIDA NASCIMENTO, MARIA ADELAIDA
6Echavarri Fernández, Gabriel
GUILLEN BARRERA, ESTRELLA
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99381ANTON GUARDIOLA, MARIA DEL CARMEN
CARRENO GUALDE, VICENTA
2ANTON GUARDIOLA, MARIA DEL CARMEN
CARRENO GUALDE, VICENTA
DE ALMEIDA NASCIMENTO, MARIA ADELAIDA
3FERRER LLORET, JAIME
Requena Casanova, Millan
4Echavarri Fernández, Gabriel
5Echavarri Fernández, Gabriel
TORREGROSA MACIA, CARMEN BELEN
511DE ALMEIDA NASCIMENTO, MARIA ADELAIDA
6Echavarri Fernández, Gabriel
GUILLEN BARRERA, ESTRELLA
Enllaços relacionats
http://boe.es
http://europa.eu
http://europa.eu
http://europa.eu.int/index_es.htm
http://treaties.un.org
http://www.acnur.org/t3/
http://www.aepdiri.org
http://www.cde.ua.es/
http://www.coe.int/T/ES/Com/About_Coe/default.asp?L=ES
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/The+Court/The+Court/History+of+the+Court/
http://www.icj-cij.org
http://www.ihladi.org/
http://www.itlos.org
http://www.maec.es
http://www.maec.es
http://www.pca-cpa.org
http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1303
http://www.senado.es/legis7/public/bocg.html
http://www.un.org
http://www.un.org
http://www.un.org/law/icc
http://www.un.org/spanish/


Bibliografia

Curso de derecho internacional público
Autors:GONZÁLEZ CAMPOS, Julio Diego; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Luis L., ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARIA, Paz.
Edició:Madrid : Thomson Civitas, 2008.
ISBN:978-84-470-2882-5
Recomanat per: CARREÑO GUALDE, VICENTA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Curso de Derecho Internacional Público y de Organizaciones Internacionales
Autors:PASTOR RIDRUEJO, José Antonio
Edició:Madrid : Tecnos, 2012.
ISBN:978-84-309-5509-1
Recomanat per: CARREÑO GUALDE, VICENTA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Instituciones de derecho internacional público
Autors:DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, Manuel
Edició:Madrid : Tecnos, 2013.
ISBN:978-84-309-5341-7
Recomanat per: REQUENA CASANOVA, MILLAN (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Introducción al derecho internacional público: práctica española: adaptado al EEES
Autors:JIMÉNEZ PIERNAS, Carlos (dir.)
Edició:MADRID : TECNOS, 2009.
ISBN:978-84-309-5005-8
Recomanat per: REQUENA CASANOVA, MILLAN (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Las Organizaciones Internacionales
Autors:M.DÍEZ DE VELASCO
Edició:Madrid : Tecnos, 2010.
ISBN:978-84-309-5138-3
Recomanat per: CARREÑO GUALDE, VICENTA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lecciones de Derecho Internacional Público
Autors:RODRÍGUEZ CARRIÓN, Alejandro J.
Edició:Madrid : Tecnos, 2002.
ISBN:84-309-3888-5
Recomanat per: CARREÑO GUALDE, VICENTA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Materiales de prácticas de Derecho internacional público
Autors:Julio D. González Campos, Luis L. Sánchez Rodriguez, Paz Andrés Sènz de Santa María
Edició:Madrid : Tecnos, 2002.
ISBN:84-309-3812-5
Recomanat per: CARREÑO GUALDE, VICENTA (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2009-10)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B102
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 28/10/2009 12:00 15:00 A1/0-19X -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 6 02/06/2010 09:00 12:00 DE/0-06M
DE/1-13P
DE/1-11P
DE/1-16G
DE/1-10M
DE/1-14M
0011PB041
DE/1-17M
DE/0-09M
DE/1-18P
DE/0-04M
DE/1-12M
DE/1-19M
DE/0-03P
DE/0-08G
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 51 28/05/2010 12:00 15:00 0011PB033
DE/0-08G
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 5 02/06/2010 09:00 12:00 DE/0-08G
DE/1-19M
DE/1-18P
DE/0-06M
DE/0-03P
DE/1-14M
DE/1-11P
DE/1-12M
DE/0-09M
DE/1-13P
DE/1-10M
DE/0-04M
DE/1-17M
0011PB041
DE/1-16G
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 4 02/06/2010 09:00 12:00 DE/1-11P
DE/1-16G
DE/1-17M
DE/1-13P
DE/0-08G
DE/1-10M
DE/0-09M
DE/0-06M
DE/1-14M
0011PB041
DE/0-03P
DE/1-19M
DE/1-12M
DE/0-04M
DE/1-18P
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 3 02/06/2010 09:00 12:00 DE/1-12M
DE/1-14M
DE/0-09M
0011PB041
DE/1-10M
DE/1-13P
DE/1-18P
DE/0-06M
DE/0-04M
DE/1-16G
DE/1-11P
DE/1-17M
DE/1-19M
DE/0-08G
DE/0-03P
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 2 02/06/2010 09:00 12:00 DE/1-18P
DE/0-04M
DE/1-16G
DE/1-17M
DE/1-19M
DE/0-03P
DE/1-14M
DE/1-12M
DE/1-11P
DE/0-06M
DE/1-10M
DE/0-08G
0011PB041
DE/0-09M
DE/1-13P
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 1 02/06/2010 09:00 12:00 DE/1-11P
DE/0-04M
DE/1-12M
DE/1-16G
DE/0-09M
0011PB041
DE/0-06M
DE/1-19M
DE/1-10M
DE/0-03P
DE/1-14M
DE/1-18P
DE/1-13P
DE/1-17M
DE/0-08G
-
Període extraordinari de juliol 6 08/07/2010 11:30 14:30 DE/0-06M
DE/1-17M
DE/0-08G
DE/0-04M
DE/1-16G
-
Període extraordinari de juliol 51 05/07/2010 08:30 11:30 DE/0-04M -
Període extraordinari de juliol 5 08/07/2010 11:30 14:30 DE/1-16G
DE/0-04M
DE/1-17M
DE/0-08G
DE/0-06M
-
Període extraordinari de juliol 4 08/07/2010 11:30 14:30 DE/0-04M
DE/1-17M
DE/0-08G
DE/0-06M
DE/1-16G
-
Període extraordinari de juliol 3 08/07/2010 11:30 14:30 DE/1-17M
DE/0-08G
DE/1-16G
DE/0-06M
DE/0-04M
-
Període extraordinari de juliol 2 08/07/2010 11:30 14:30 DE/1-17M
DE/0-04M
DE/0-06M
DE/1-16G
DE/0-08G
-
Període extraordinari de juliol 1 08/07/2010 11:30 14:30 DE/1-16G
DE/0-08G
DE/0-06M
DE/1-17M
DE/0-04M
-
Parciales 6 20/01/2010 12:00 15:00 DE/0-04M
DE/1-16G
DE/1-10M
DE/1-11P
DE/1-18P
DE/1-17M
DE/1-15P
DE/0-08G
DE/1-14M
DE/1-13P
0011PB041
DE/1-12M
-
Parciales 51 18/01/2010 09:00 12:00 A1/0-22M
A1/0-23M
-
Parciales 5 20/01/2010 12:00 15:00 DE/1-11P
DE/1-15P
DE/1-13P
DE/1-16G
DE/1-14M
0011PB041
DE/1-10M
DE/0-08G
DE/1-18P
DE/0-04M
DE/1-12M
DE/1-17M
-
Parciales 4 20/01/2010 12:00 15:00 DE/1-15P
DE/1-10M
DE/0-08G
DE/1-12M
DE/1-16G
0011PB041
DE/1-18P
DE/1-13P
DE/1-11P
DE/1-14M
DE/1-17M
DE/0-04M
-
Parciales 3 20/01/2010 12:00 15:00 DE/1-15P
DE/1-12M
DE/1-16G
DE/1-17M
DE/1-14M
0011PB041
DE/1-11P
DE/0-04M
DE/0-08G
DE/1-10M
DE/1-13P
DE/1-18P
-
Parciales 2 20/01/2010 12:00 15:00 DE/1-15P
DE/1-17M
0011PB041
DE/0-08G
DE/1-12M
DE/1-11P
DE/1-18P
DE/1-10M
DE/1-14M
DE/1-16G
DE/1-13P
DE/0-04M
-
Parciales 1 20/01/2010 12:00 15:00 DE/1-15P
DE/1-14M
DE/0-08G
0011PB041
DE/1-13P
DE/1-18P
DE/1-17M
DE/1-11P
DE/1-10M
DE/0-04M
DE/1-16G
DE/1-12M
-
Estudi: DADE
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 28/10/2009 12:00 15:00 A1/0-19X -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 6 02/06/2010 09:00 12:00 DE/1-17M
DE/1-12M
DE/1-18P
DE/0-09M
DE/0-03P
DE/0-04M
DE/1-16G
0011PB041
DE/1-11P
DE/0-06M
DE/1-14M
DE/1-19M
DE/1-10M
DE/0-08G
DE/1-13P
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 51 28/05/2010 12:00 15:00 0011PB033
DE/0-08G
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 5 02/06/2010 09:00 12:00 DE/1-18P
DE/1-17M
DE/0-03P
DE/0-04M
DE/1-16G
DE/1-13P
0011PB041
DE/1-14M
DE/0-06M
DE/1-12M
DE/0-09M
DE/1-19M
DE/1-11P
DE/0-08G
DE/1-10M
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 4 02/06/2010 09:00 12:00 DE/1-19M
0011PB041
DE/1-16G
DE/1-10M
DE/1-17M
DE/1-12M
DE/0-04M
DE/0-08G
DE/0-03P
DE/0-09M
DE/1-11P
DE/1-13P
DE/0-06M
DE/1-14M
DE/1-18P
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 3 02/06/2010 09:00 12:00 DE/1-19M
DE/0-03P
DE/1-14M
DE/0-06M
DE/1-16G
DE/0-04M
DE/1-13P
0011PB041
DE/0-08G
DE/0-09M
DE/1-17M
DE/1-10M
DE/1-12M
DE/1-11P
DE/1-18P
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 2 02/06/2010 09:00 12:00 DE/1-12M
DE/1-19M
DE/1-13P
DE/0-03P
DE/0-04M
DE/1-10M
DE/0-08G
DE/0-06M
DE/1-17M
0011PB041
DE/0-09M
DE/1-18P
DE/1-14M
DE/1-11P
DE/1-16G
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 1 02/06/2010 09:00 12:00 DE/0-03P
DE/0-06M
DE/1-14M
DE/1-10M
DE/1-12M
DE/0-08G
DE/1-16G
DE/0-04M
DE/1-11P
0011PB041
DE/1-19M
DE/1-17M
DE/0-09M
DE/1-13P
DE/1-18P
-
Període extraordinari de juliol 6 08/07/2010 11:30 14:30 DE/1-16G
DE/0-08G
DE/0-04M
DE/1-17M
DE/0-06M
-
Període extraordinari de juliol 51 05/07/2010 08:30 11:30 DE/0-04M -
Període extraordinari de juliol 5 08/07/2010 11:30 14:30 DE/1-17M
DE/1-16G
DE/0-08G
DE/0-04M
DE/0-06M
-
Període extraordinari de juliol 4 08/07/2010 11:30 14:30 DE/0-08G
DE/0-06M
DE/1-16G
DE/1-17M
DE/0-04M
-
Període extraordinari de juliol 3 08/07/2010 11:30 14:30 DE/1-17M
DE/1-16G
DE/0-04M
DE/0-08G
DE/0-06M
-
Període extraordinari de juliol 2 08/07/2010 11:30 14:30 DE/1-17M
DE/1-16G
DE/0-08G
DE/0-06M
DE/0-04M
-
Període extraordinari de juliol 1 08/07/2010 11:30 14:30 DE/1-16G
DE/0-06M
DE/0-04M
DE/1-17M
DE/0-08G
-
Parciales 6 20/01/2010 12:00 15:00 DE/1-14M
DE/1-13P
DE/1-17M
DE/1-10M
DE/1-15P
DE/1-11P
0011PB041
DE/0-04M
DE/0-08G
DE/1-12M
DE/1-18P
DE/1-16G
-
Parciales 51 18/01/2010 09:00 12:00 A1/0-22M
A1/0-23M
-
Parciales 5 20/01/2010 12:00 15:00 0011PB041
DE/1-10M
DE/1-16G
DE/0-08G
DE/1-15P
DE/1-13P
DE/1-17M
DE/0-04M
DE/1-18P
DE/1-11P
DE/1-12M
DE/1-14M
-
Parciales 4 20/01/2010 12:00 15:00 DE/0-08G
DE/1-18P
DE/0-04M
DE/1-17M
DE/1-15P
DE/1-13P
0011PB041
DE/1-16G
DE/1-11P
DE/1-12M
DE/1-10M
DE/1-14M
-
Parciales 3 20/01/2010 12:00 15:00 DE/1-17M
DE/1-13P
DE/1-18P
DE/0-04M
0011PB041
DE/1-16G
DE/1-15P
DE/1-14M
DE/1-10M
DE/0-08G
DE/1-12M
DE/1-11P
-
Parciales 2 20/01/2010 12:00 15:00 DE/1-15P
DE/1-10M
DE/1-13P
DE/0-04M
DE/1-18P
DE/1-11P
DE/1-16G
0011PB041
DE/1-12M
DE/1-17M
DE/0-08G
DE/1-14M
-
Parciales 1 20/01/2010 12:00 15:00 DE/1-18P
DE/0-08G
0011PB041
DE/1-17M
DE/1-13P
DE/1-11P
DE/1-15P
DE/1-16G
DE/1-12M
DE/1-10M
DE/1-14M
DE/0-04M
-
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 6: GRUPO 6 - CAS
(*) 51: Grupo DADE - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2009-10)
No especificat