UA
   INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi9917Descripció
Crdts. Teor.7L'ORDENAMENT COMUNITARI. RELACIONS AMB ELS ORDENAMENTS DELS ESTATS MEMBRES. ESTRUCTURA, ÒRGANS I PODERS DE LES COMUNITATS. GARANTIA JUDICIAL DELS DRETS.
Crdts. Pract.2
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 11,25 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENALDRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS3,51
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATDRET CONSTITUCIONAL3,51


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Dret - pla 2002
PROGRAMA DRET + ADE


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
4526INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI
9056INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI
4847DRET COMUNITARI
6914DRET COMUNITARI
4598INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI
9154INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI


Matriculats (2009-10)
Grup (*)Nombre
1 102
2 78
3 54
4 95
5 48
51 85
TOTAL 462
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo DADE - CAS


Oferida com a lliure elecció (2009-10)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2009-10)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 14/09/2009 23/12/2009 V 11:00 13:00 DE/0-08G
  1 01/02/2010 21/05/2010 L 11:00 13:00 DE/0-08G
  2 14/09/2009 23/12/2009 J 11:00 12:00 0011PB041
  2 14/09/2009 23/12/2009 V 09:00 10:00 0011PB041
  2 01/02/2010 21/05/2010 M 10:00 11:00 0011PB041
  2 01/02/2010 21/05/2010 X 10:00 11:00 0011PB041
  3 14/09/2009 23/12/2009 L 11:00 13:00 0011PB033
  3 01/02/2010 21/05/2010 L 11:00 13:00 0011PB033
  4 14/09/2009 23/12/2009 M 16:00 18:00 DE/1-14M
  4 01/02/2010 21/05/2010 X 16:00 18:00 DE/1-14M
  5 14/09/2009 23/12/2009 M 17:00 18:00 DE/1-16G
  5 14/09/2009 23/12/2009 X 17:00 18:00 DE/1-16G
  5 01/02/2010 21/05/2010 J 17:00 19:00 DE/1-16G
  51 14/09/2009 23/12/2009 X 08:00 10:00 A1/1-59M
  51 01/02/2010 21/05/2010 X 11:00 13:00 A1/1-59M
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 14/09/2009 23/12/2009 J 12:00 13:00 DE/0-08G
  1 01/02/2010 21/05/2010 X 10:00 11:00 DE/0-08G
  2 14/09/2009 23/12/2009 V 10:00 11:00 0011PB041
  2 01/02/2010 21/05/2010 M 11:00 12:00 0011PB041
  3 14/09/2009 23/12/2009 J 12:00 13:00 0011PB033
  3 01/02/2010 21/05/2010 J 12:00 13:00 0011PB033
  4 14/09/2009 23/12/2009 L 18:00 19:00 DE/1-14M
  4 01/02/2010 21/05/2010 L 16:00 17:00 DE/1-14M
  5 14/09/2009 23/12/2009 X 18:00 19:00 DE/1-16G
  5 01/02/2010 21/05/2010 M 19:00 20:00 DE/1-16G
  511 14/09/2009 23/12/2009 V 11:30 12:30 A1/1-59M
  511 01/02/2010 21/05/2010 M 12:00 13:00 A1/1-59M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
51: Grupo DADE - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - CAS
2: GRUPO 2 - CAS
3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - CAS
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
511: Grupo DADE - CAS


Grups de matricula (2009-10)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 Anual M CAS des de A fins a G
2 Anual M CAS des de H fins a N
3 Anual M VAL des de - fins a -
4 Anual T CAS des de P fins a T
5 Anual T CAS des de V fins a Z
51 Anual D CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo DADE - CAS


Altres distribucions (2009-10)
Grup Estudi
1 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
2 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
3 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
4 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
5 s'impedeix a PROGRAMA DRET + ADE
51 s'assigna a PROGRAMA DRET + ADE


Objectius de l'assignatura / competències (2009-10)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2009-10)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
FERRER LLORET , JAIME


Metodologia docent (2009-10)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2009-10)
Grup Professor
TEORIA DE 99171Requena Casanova, Millan
TORREGROSA MACIA, CARMEN BELEN
2BARRAT ESTEVE, JORDI
CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
3FERRER LLORET, JAIME
4ANTON GUARDIOLA, MARIA DEL CARMEN
Requena Casanova, Millan
5IZQUIERDO GARAY, ANTONIO
51BARRAT ESTEVE, JORDI
CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 99171Requena Casanova, Millan
TORREGROSA MACIA, CARMEN BELEN
2BARRAT ESTEVE, JORDI
CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
3FERRER LLORET, JAIME
4ANTON GUARDIOLA, MARIA DEL CARMEN
Requena Casanova, Millan
5IZQUIERDO GARAY, ANTONIO
511BARRAT ESTEVE, JORDI
CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
Enllaços relacionats
http://europa.eu
http://www.cde.ua.es/
http://www.maec.es
http://www.ua.es/es/estudios/seus/benissa/programacion/2008-2009/verano09/index.html
http://www.ua.es/es/novedades/comunicados/2009/i-jornadas-sobre-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo.pdf.
http://wwwua.es/es/va/estudios/seus/concentaina
http://www.un.org


Bibliografia

Curso de derecho internacional público
Autors:GONZÁLEZ CAMPOS, Julio Diego; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Luis L., ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARIA, Paz.
Edició:Madrid : Thomson Civitas, 2008.
ISBN:978-84-470-2882-5
Recomanat per: CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Iniciación a la práctica en derecho internacional y derecho comunitario europeo
Autors:Carlos Jiménez Piernas (ed.)
Edició:Madrid [etc.].
ISBN:84-9768-069-3
Recomanat per: CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Instituciones de derecho internacional público
Autors:DÍEZ DE VELASCO VALLEJO, Manuel
Edició:Madrid : Tecnos, 2013.
ISBN:978-84-309-5341-7
Recomanat per: CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Instituciones y derecho de la Unión Europea
Autors:MANGAS MARTÍN, Araceli, LIÑÁN NOGUERAS, Diego J.
Edició:Madrid : Tecnos, 2010.
ISBN:978-84-309-4759-1
Recomanat per: REQUENA CASANOVA, MILLAN (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Introducción al derecho de la Unión Europea
Autors:Paz Andrés Sènz de SAnta María, Javier A. González Vega, Bernardo Fernández Pérez
Edició:Madrid .
ISBN:84-89176-12-4
Recomanat per: CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Introducción al derecho de la Unión Europea
Autors:Paz Andrés Sènz de SAnta María, Javier A. González Vega, Bernardo Fernández Pérez
Edició:Madrid .
ISBN:
Recomanat per: CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Jurisprudencia básica del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
Autors:[presentación, selección, notas e índices] F. Jesús Carrera Hernández, Luis N. González Alonso, Nicolás Navarro Batista
Edició:Madrid.
ISBN:84-309-3605-X
Recomanat per: CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lecciones de derecho comunitario europeo
Autors:ABELLÁN HONRUBIA. Victoria, VILÁ COSTA, Blanca (dir.) ; OLESTI RAYO, Andreu (coord.)
Edició:Barcelona : Ariel, 1998.
ISBN:84-344-1623-9
Recomanat per: CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Lecciones de instituciones jurídicas de la Unión Europea
Autors:José Manuel Pelèz Marón
Edició:Madrid.
ISBN:84-309-3482-0
Recomanat per: CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Legislación Básica de Derecho Internacional Público
Autors: ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, Paz
Edició:Madrid : Tecnos, 2011.
ISBN:978-84-309-5375-2
Recomanat per: CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Los parlamentos nacionales en la Unión Europea: de Maastricht a Lisboa
Autors:FERRER MARTÍN DE VIDALES, Covadonga
Edició:Madrid : Dilex, 2008.
ISBN:8488910932
Recomanat per: BARRAT ESTEVE, JORDI (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Materiales de prácticas de Derecho internacional público
Autors:Julio D. González Campos, Luis L. Sánchez Rodriguez, Paz Andrés Sènz de Santa María
Edició:Madrid : Tecnos, 2002.
ISBN:84-309-3812-5
Recomanat per: CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Prácticas de derecho comunitario europeo
Autors:Dirección V. Abellán Honrubia...[et al.]
Edició:Madrid.
ISBN:84-309-2558-9
Recomanat per: CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Prácticas de derecho comunitario europeo
Autors:V. Abellán Honrubia, B. Vilá Costa, J. LL. Piñol Rull (dirección) ; M. Campins Eritja (coorianción)
Edició:Madrid.
ISBN:84-309-3948-2
Recomanat per: CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2009-10)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B102
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 04/11/2009 12:00 15:00 A2/C04 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 51 09/06/2010 09:00 12:00 DE/1-16G
DE/1-13P
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 5 07/06/2010 12:00 15:00 DE/0-09M
0011PB041
DE/1-16G
DE/1-10M
DE/0-03P
DE/1-17M
DE/1-12M
DE/1-19M
DE/1-14M
DE/0-06M
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 4 07/06/2010 12:00 15:00 DE/0-03P
DE/1-10M
0011PB041
DE/0-09M
DE/1-19M
DE/1-14M
DE/1-17M
DE/1-16G
DE/0-06M
DE/1-12M
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 3 07/06/2010 12:00 15:00 DE/1-14M
DE/0-06M
DE/1-12M
DE/0-09M
DE/1-17M
DE/0-03P
DE/1-10M
DE/1-19M
DE/1-16G
0011PB041
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 2 07/06/2010 12:00 15:00 DE/1-14M
0011PB041
DE/1-16G
DE/1-17M
DE/0-06M
DE/0-03P
DE/1-10M
DE/1-19M
DE/0-09M
DE/1-12M
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 1 07/06/2010 12:00 15:00 DE/1-19M
0011PB041
DE/1-16G
DE/1-14M
DE/0-06M
DE/0-09M
DE/1-12M
DE/0-03P
DE/1-17M
DE/1-10M
-
Període extraordinari de juliol 5 13/07/2010 08:30 11:30 DE/1-19M
DE/1-16G
DE/1-17M
DE/1-14M
DE/1-12M
-
Període extraordinari de juliol 4 13/07/2010 08:30 11:30 DE/1-19M
DE/1-14M
DE/1-12M
DE/1-17M
DE/1-16G
-
Període extraordinari de juliol 3 13/07/2010 08:30 11:30 DE/1-16G
DE/1-14M
DE/1-19M
DE/1-17M
DE/1-12M
-
Període extraordinari de juliol 2 13/07/2010 08:30 11:30 DE/1-14M
DE/1-19M
DE/1-12M
DE/1-16G
DE/1-17M
-
Període extraordinari de juliol 1 13/07/2010 08:30 11:30 DE/1-12M
DE/1-17M
DE/1-16G
DE/1-19M
DE/1-14M
-
Període extraordinari de juliol 51 14/07/2010 08:30 11:30 DE/0-04M -
Parciales 51 25/01/2010 12:00 15:00 DE/0-04M
DE/0-06M
-
Parciales 5 18/01/2010 09:00 12:00 DE/1-11P
DE/0-09M
0011PB033
DE/1-14M
DE/0-03P
DE/1-15P
DE/1-13P
DE/1-10M
DE/1-12M
-
Parciales 4 18/01/2010 09:00 12:00 DE/1-10M
0011PB033
DE/0-09M
DE/1-13P
DE/1-11P
DE/1-15P
DE/0-03P
DE/1-12M
DE/1-14M
-
Parciales 3 18/01/2010 09:00 12:00 DE/1-10M
DE/0-09M
DE/1-15P
DE/1-13P
DE/0-03P
DE/1-11P
DE/1-12M
0011PB033
DE/1-14M
-
Parciales 2 18/01/2010 09:00 12:00 DE/1-14M
DE/1-13P
0011PB033
DE/1-10M
DE/0-09M
DE/0-03P
DE/1-12M
DE/1-11P
DE/1-15P
-
Parciales 1 18/01/2010 09:00 12:00 DE/1-14M
DE/1-12M
DE/1-11P
DE/0-09M
DE/1-15P
0011PB033
DE/1-10M
DE/1-13P
DE/0-03P
-
Estudi: DADE
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 04/11/2009 12:00 15:00 A2/C04 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 51 09/06/2010 09:00 12:00 DE/1-13P
DE/1-16G
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 5 07/06/2010 12:00 15:00 DE/1-14M
0011PB041
DE/0-06M
DE/1-16G
DE/0-03P
DE/1-10M
DE/1-19M
DE/0-09M
DE/1-12M
DE/1-17M
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 4 07/06/2010 12:00 15:00 DE/1-19M
DE/1-17M
DE/0-09M
0011PB041
DE/0-06M
DE/1-12M
DE/1-10M
DE/1-14M
DE/1-16G
DE/0-03P
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 3 07/06/2010 12:00 15:00 DE/0-09M
DE/1-10M
0011PB041
DE/0-06M
DE/0-03P
DE/1-14M
DE/1-16G
DE/1-12M
DE/1-17M
DE/1-19M
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 2 07/06/2010 12:00 15:00 DE/0-06M
DE/1-12M
DE/1-17M
DE/1-14M
DE/0-09M
DE/0-03P
0011PB041
DE/1-10M
DE/1-16G
DE/1-19M
-
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 1 07/06/2010 12:00 15:00 0011PB041
DE/0-06M
DE/1-17M
DE/1-16G
DE/1-10M
DE/0-03P
DE/1-19M
DE/1-12M
DE/1-14M
DE/0-09M
-
Període extraordinari de juliol 5 13/07/2010 08:30 11:30 DE/1-19M
DE/1-16G
DE/1-17M
DE/1-14M
DE/1-12M
-
Període extraordinari de juliol 4 13/07/2010 08:30 11:30 DE/1-12M
DE/1-19M
DE/1-17M
DE/1-14M
DE/1-16G
-
Període extraordinari de juliol 3 13/07/2010 08:30 11:30 DE/1-14M
DE/1-12M
DE/1-19M
DE/1-16G
DE/1-17M
-
Període extraordinari de juliol 2 13/07/2010 08:30 11:30 DE/1-19M
DE/1-17M
DE/1-14M
DE/1-12M
DE/1-16G
-
Període extraordinari de juliol 1 13/07/2010 08:30 11:30 DE/1-14M
DE/1-16G
DE/1-19M
DE/1-17M
DE/1-12M
-
Període extraordinari de juliol 51 14/07/2010 08:30 11:30 DE/0-04M -
Parciales 51 25/01/2010 12:00 15:00 DE/0-06M
DE/0-04M
-
Parciales 5 18/01/2010 09:00 12:00 DE/1-12M
DE/0-03P
DE/1-11P
DE/1-10M
DE/1-15P
DE/1-14M
DE/0-09M
0011PB033
DE/1-13P
-
Parciales 4 18/01/2010 09:00 12:00 DE/1-14M
DE/1-13P
DE/0-03P
DE/0-09M
DE/1-12M
DE/1-11P
DE/1-15P
0011PB033
DE/1-10M
-
Parciales 3 18/01/2010 09:00 12:00 DE/1-10M
DE/1-15P
DE/1-11P
DE/1-12M
DE/0-03P
0011PB033
DE/1-13P
DE/1-14M
DE/0-09M
-
Parciales 2 18/01/2010 09:00 12:00 0011PB033
DE/0-09M
DE/1-10M
DE/0-03P
DE/1-11P
DE/1-12M
DE/1-15P
DE/1-14M
DE/1-13P
-
Parciales 1 18/01/2010 09:00 12:00 DE/1-10M
DE/1-15P
DE/1-12M
DE/1-13P
DE/0-09M
DE/1-11P
DE/0-03P
DE/1-14M
0011PB033
-
(*) 1: GRUPO 1 - CAS
(*) 2: GRUPO 2 - CAS
(*) 3: GRUPO 3 (VALENCIÀ) - VAL
(*) 4: GRUPO 4 - CAS
(*) 5: GRUPO 5 - CAS
(*) 51: Grupo DADE - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2009-10)
No especificat