UA
   PRÀCTICUM    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi7806Descripció
Crdts. Teor.0CONJUNT INTEGRAT DE PRÀCTIQUES D'INICIACIÓ DOCENT A L'AULA, QUE CAL FER EN ELS NIVELLS CORRESPONENTS DEL SISTEMA EDUCATIU. LES PRÀCTIQUES HAURAN DE PROPORCIONAR, AIXÍ MATEIX, EL CONEIXEMENT DEL SISTEMA ESCOLAR A TRAVÉS DEL CONEIXEMENT DEL CENTRE CONCRET COM A UNITAT ORGANITZATIVA EN LES SEUES DIVERSES DIMENSIONS I FUNCIONS, COM TAMBÉ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.
Crdts. Pract.32
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 40 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICAPSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ032


Estudis en què s'imparteix
Sense estudis


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2019-20)
Sense Dades


Oferida com a lliure elecció (2019-20)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2019-20)
Sense horari


Grups de matricula (2019-20)
Sense grups


Objectius de l'assignatura / competències (2019-20)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2019-20)
Sense Dades


Enllaç al programa
Sense Dades
Professor/a responsable
Sense Dades


Metodologia docent (2019-20)
Sense Dades


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Sense Dades


Professorat (2019-20)
Sense Dades
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2019-20)
Informació no disponible en aquests moments.


Instruments i criteris d'avaluació (2019-20)
Sense Dades