UA
   DRET COMUNITARI    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi6914Descripció
Crdts. Teor.4,5L'ordenament comunitari. Relacions amb els ordenaments dels estats membres. Estructura, òrgans i poders de les comunitats. Garantia judicial dels drets.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 7,5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENALDRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS2,250,75
ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTATDRET CONSTITUCIONAL2,250,75


Estudis en què s'imparteix
Diplomatura en Gestió i Administració Pública - pla 1997


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Aquesta assignatura és incompatible, per tenir continguts equivalents, amb les següents assignatures:
CodiAssignatura
4526INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI
9056INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI
4847DRET COMUNITARI
4598INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI
9154INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI
9917INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI


Matriculats (2009-10)
Grup (*)Nombre
1 109
TOTAL 109
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2009-10)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2009-10)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 14/09/2009 23/12/2009 X 17:00 19:00 DE/0-06M
  1 14/09/2009 23/12/2009 J 18:00 19:00 DE/0-06M
CLASSE PRÀCTICA (LRU) 1 14/09/2009 23/12/2009 J 19:00 20:00 DE/0-06M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS
(*) CLASE PRÁCTICA (LRU)
1: GRUPO 1 - CAS


Grups de matricula (2009-10)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2009-10)
Sense Dades


Continguts teòrics i pràctics (2009-10)
Sense Dades


Enllaç al programa
Professor/a responsable
FERRER LLORET , JAIME


Metodologia docent (2009-10)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2009-10)
Grup Professor
TEORIA DE 69141CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
Echavarri Fernández, Gabriel
MARTINEZ XIMENEZ, RAFAEL
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 69141CHOFRE SIRVENT, JOSE FRANCISCO
Echavarri Fernández, Gabriel
MARTINEZ XIMENEZ, RAFAEL
Enllaços relacionats
http://europa.eu
http://www.maec.es
http://www.un.org


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2009-10)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Estudi: B101
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 11/11/2009 18:00 21:00 A1/1-56M -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre -1 22/01/2010 15:00 18:00 DE/1-16G
DE/1-17M
-
Període extraordinari de juliol -1 01/07/2010 17:30 20:30 A1/0-24G -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2009-10)
No especificat