UA
   INFORMÁTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código8138Descripción
Crdts. Teor.2ACCESO A LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO NECESARIOS COMO APOYO A LA LABOR DE TRADUCTOR. TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA Y SEMIAUTOMÁTICA E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS.
Crdts. Pract.2,5
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOSLENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS22,5


Estudios en los que se imparte
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Inglés - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Alemán - plan 2000
Licenciatura en Traducción e Interpretación. Francés - plan 2000


Pre-requisitos
Sin incompatibles


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2011-12)
Grupo (*)Número
1 16
2 23
3 200
TOTAL 239
(*) 1: GRUP 1, valencià - VAL
(*) 2: GRUP 2, valencià - VAL
(*) 3: GRUPO 3 - CAS


Ofertada como libre elección (2011-12)
Número máximo de alumnos: Sin límite
Pincha aquí para ver a qué estudios se oferta
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2011-12)
ModoGrupo (*)Día inicioDía finDíaHora inicioHora finAula
CLASE TEÓRICA 1 13/09/2011 23/12/2011 V 11:30 13:00 FI/1-01G
  2 13/09/2011 23/12/2011 M 11:30 13:00 FI/3-11M
  3 13/09/2011 23/12/2011 J 15:00 16:30 FI/1-01G
PRÁCTICAS CON ORDENADOR 1 13/09/2011 23/12/2011 V 13:00 15:00 IU/INF1
  10 13/09/2011 23/12/2011 X 17:00 19:00 IU/INF1
  2 13/09/2011 23/12/2011 V 13:00 15:00 GE/2-11I
  3 13/09/2011 23/12/2011 V 13:00 15:00 DE/0-02I
  4 13/09/2011 25/09/2011 J 13:00 15:00 GB/INF2
  4 26/09/2011 23/12/2011 J 13:00 15:00 A1/1-62I
  5 13/09/2011 23/12/2011 J 13:00 15:00 EC/INF2
  6 13/09/2011 23/12/2011 M 13:00 15:00 IU/INF1
  7 13/09/2011 25/09/2011 M 13:00 15:00 GB/INF2
  7 26/09/2011 23/12/2011 M 13:00 15:00 A1/1-62I
  8 13/09/2011 23/12/2011 M 13:00 15:00 EC/INF1
  9 13/09/2011 23/12/2011 X 17:00 19:00 DE/0-02I
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUP 1, valencià - VAL
2: GRUP 2, valencià - VAL
3: GRUPO 3 - CAS
(*) PRÁCTICAS CON ORDENADOR
1: GRUPO 1 - CAS
10: GRUPO 10 - CAS
2: GRUPO 2, VALENCIÀ - VAL
3: GRUPO 3 - CAS
4: GRUPO 4 - CAS
5: GRUPO 5 - CAS
6: GRUPO 6 - CAS
7: GRUPO 7 - CAS
8: GRUPO 8, VALENCIÀ - VAL
9: GRUPO 9 - CAS


Grupos de matricula (2011-12)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. T VAL desde - hasta -
2 1er. T VAL desde - hasta -
3 1er. T CAS desde - hasta -
(*) 1: GRUP 1, valencià - VAL
(*) 2: GRUP 2, valencià - VAL
(*) 3: GRUPO 3 - CAS


Objetivos de las asignatura / competencias (2011-12)
[Nota: el Campus Virtual no dóna prou espai per als objectius de l`assignatura. La llista completa dels objectius la podeu trobar en les normes del curs que podeu descarregar des de la secció de "recursos d`aprenentatge", "materials"]Contenidos teóricos y prácticos (2011-12)
1 Què estudiarem en aquest curs?
2 Ordinadors i programes
3 Internet
4 Textos i formats
5 Usos de la traducció automàtica
6 Ambigüitat
7 Com funciona la traducció automàtica?
8 Avaluació de la traducció automàtica
9 Memòries de traducció
10 Bases de dades lèxiques


Més informació en les normes del curs publicades en la secció "recursos d'aprenentatge", "materials" del Campus Virtual.


Más información
Profesor/a responsable
FORCADA ZUBIZARRETA , MIKEL-LORENZO


Metodología docente (2011-12)
Clases teóricas
El treball de les sessions d`aula s`estructurarà al voltant d`un programa d`activitats que serviran perquè aprengueu els conceptes centrals i les tècniques bàsiques de l`assignatura. Us organitzareu en grups de tres persones (si és possible, estables al llarg del curs) per a fer les activitats de classe. És important que feu grup amb gent amb qui sabeu que treballareu a gust i eficientment.
En cada activitat, cada grup decidirà qui en fa de portaveu; després del treball individual (de vegades previ a la classe mateixa, a casa) i en grups hi haurà una discussió en comú en la qual cada portaveu podrà intervenir (o ser amablement convidada o convidat a fer-ho!). Durant les activitats dels primers dies, digueu el vostre nom cada volta que intervingueu: així ens l`aprendrem. En molts casos, complementarem la discussió en comú amb un segment docent ``clàssic``, on us explicarem algun contingut concret (en altres casos l`haureu explicat vosaltres mateixos!). La major part dels continguts que es tracten en els blocs d`activitats es recullen en unes notes de classe (un llibre) que us deixarem en la fotocopiadora que convinguem i en el Campus Virtual.3 Consulteu el Campus Virtual freqüentment perquè hi anirem deixant materials i avisos.

Cada persona hauria de portar notes detallades --no fa falta que les passeu en net si no voleu-- de la realització de les activitats en un quadern.4 És especialment important que, després de fer cada activitat, dediqueu un temps a fer un esforç per a sintetitzar la discussió de classe, les explicacions del professorat, i la bibliografia que se us recomane. És quan es fa aquesta síntesi quan és possible que es plantegen dubtes i problemes que vulgueu discutir amb el professorat en les hores d`assistència a l`alumnat (mireu més avall) o al principi de la classe següent. De fet, és molt millor no deixar que s`acumulen els dubtes i tractar-los un a un per a evitar indigestions. La part pública del portafolis electrònic que mantindreu (mireu més avall i també vegeu el document ``Pràctiques d`Informàtica Aplicada a la Traducció``) és un bon lloc per a publicar aquelles síntesis o reflexions que vulgueu compartir amb les companyes i els companys de l`assignatura; en la part privada del portafolis podeu deixar textos i materials perquè els mirem els professors. El portafolis és una eina excel·lent perquè el professorat puga veure com va el treball en classe, per a detectar conceptes que hagen estat mal adquirits i millorar-ne l`explicació, etc.

Més informació en les normes del curs publicades en la secció "recursos d`aprenentatge", "materials" del Campus Virtual.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Laboratorios
En cada sessió de laboratori es proposarà una activitat o projecte que haureu de realitzar individualment (o excepcionalment, en les on s`indique explícitament, per parelles). Els resultats d`aquestes activitats s`hauran de publicar en el termini indicat en la part privada del portafolis electrònic i serviran també per a establir la qualificació del curs.


Més informació en les normes del curs publicades en la secció "recursos d`aprenentatge", "materials" del Campus Virtual.


Profesores (2011-12)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 81381FORCADA ZUBIZARRETA, MIKEL-LORENZO
2FORCADA ZUBIZARRETA, MIKEL-LORENZO
3FORCADA ZUBIZARRETA, MIKEL-LORENZO
PEREZ SANCHO, CARLOS
PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 81381Sánchez Martínez, Felipe
10Gómez Soriano, Jose Manuel
2PEREZ GARCIA, TOMAS
3Gómez Soriano, Jose Manuel
4PEREZ SANCHO, CARLOS
5Gómez Soriano, Jose Manuel
6Gómez Soriano, Jose Manuel
7Sánchez Martínez, Felipe
8PEREZ GARCIA, TOMAS
9Sánchez Martínez, Felipe
Enlaces relacionados
https://projectes.lafarga.cat/frs/download.php/3163/curso-urgente-TA-2009-01-05.pdf
https://projectes.lafarga.cat/frs/download.php/4080/curs-urgent-TA-2009-01-05.pdf
https://projectes.lafarga.cat/frs/download.php/4289/llibreiat-2009-09-10.pdf
http://translate.autodesk.com/productivity.html
http://www.dlsi.ua.es/~mlf/iat/


Bibliografía

An introduction to machine translation
Autor(es):HUTCHINS, W. John; SOMERS, Harold
Edición:London : Academic Press, 1992.
ISBN:0-12-362830-X
Recomendado por:FORCADA ZUBIZARRETA, MIKEL L. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Applying UML and patterns: an introduction to object-oriented analysis and design and iterative development
Autor(es):LARMAN, Craig
Edición:Upper Saddle River : Prentice Hall PTR, 2005.
ISBN:0-13-148906-2
Recomendado por:PEREZ SANCHO, CARLOS (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Curso de XML : introducción al lenguaje de la Web
Autor(es):Gregorio Martín, Isabel Martín Benítez
Edición:Madrid.
ISBN:84-205-4245-8
Recomendado por:FORCADA ZUBIZARRETA, MIKEL L.
PEREZ SANCHO, CARLOS
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Guida completa a OmegaT: tecniche, trucchi e consigli per traduttori e project manager
Autor(es):CEVOLI, Marco; ALASIA, Sergio
Edición:Badalona : Qabiria, 2012.
ISBN:978-88-6369-665-3
Recomendado por:FORCADA ZUBIZARRETA, MIKEL L. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Handbook of translation studies. V.1
Autor(es):GAMBIER, Yves (ed.); DOORSLAER, Luc van (ed.)
Edición:Amsterdam : John Benjamins, 2010.
ISBN:978-90-272-0331-1
Recomendado por:FORCADA ZUBIZARRETA, MIKEL L. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

Introducción a la traducción automática
Autor(es):HUTCHINS, W.John , SOMERS, Harold L
Edición:Madrid : Visor, 1995.
ISBN:84-7774-871-3
Recomendado por:FORCADA ZUBIZARRETA, MIKEL L. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Is that a fish in your ear?: translation and the meaning of everything
Autor(es):BELLOS, David
Edición:London : Particular Book, 2011.
ISBN:978-1-846-14464-6
Recomendado por:FORCADA ZUBIZARRETA, MIKEL L. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Recent advances in example-based machine translation
Autor(es):CARL, Michael (ed.); WAY, Andy (ed.)
Edición:Dordrecht : Kluwer, 2003.
ISBN:1-4020-1401-5
Recomendado por:FORCADA ZUBIZARRETA, MIKEL L. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

The HANDBOOK of Computational Linguistics and Natural Language Processing
Autor(es):CLARK, Alexander (ed.); FOX, Chris (ed.); LAPPIN, Shalom (ed.)
Edición:Dades no disponibles.
ISBN:978-1-4051-5581-6
Recomendado por:FORCADA ZUBIZARRETA, MIKEL L. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

The moving text: localization, translation, and distribution
Autor(es):PYM, Anthony
Edición:Amsterdam : John Benjamins Pub. Co, 2004.
ISBN:1-58811-508-9
Recomendado por:FORCADA ZUBIZARRETA, MIKEL L. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Traducció i tecnologies
Autor(es):OLIVER GONZÁLEZ, Antoni; MORÉ LÓPEZ, Joaquim; CLIMENT ROCA, Salvador
Edición:Barcelona : Editorial UOC, 2007.
ISBN:978-84-9788-668-0
Recomendado por:FORCADA ZUBIZARRETA, MIKEL L. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

Translation engines: techniques for machine translation
Autor(es):TRUJILLO, Arturo
Edición:London : Springer-Verlag, 1999.
ISBN:1-85233-057-0
Recomendado por:FORCADA ZUBIZARRETA, MIKEL L. (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2011-12)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Exámenes extraordinarios de finalización de estudios (diciembre) -1 18/11/2011 15:00 18:00 A1/1-53P -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 23/01/2012 15:00 18:00 A1/1-36X
A1/1-37X
-
Periodo extraordinario de julio -1 02/07/2012 17:30 20:30 A1/1-51X -
(*) 1: GRUP 1, valencià - VAL
(*) 2: GRUP 2, valencià - VAL
(*) 3: GRUPO 3 - CAS


Instrumentos y criterios de evaluación (2011-12)
Examen final
Avaluació i qualificació: Són dues coses diferents, encara que molt relacionades. L`avaluació --tan contínua com siga possible-- serveix per a millorar l`aprofitament i la qualitat del curs al llarg del curs mateix, mitjançant l`observació del grau d`acompliment dels objectius que s`hi establisquen i avalua tot el curs, tant l`alumnat com el professorat.
La qualificació (també acreditació) és el procés mitjançant el qual el professorat decideix quina ha de ser la nota oficial de l`alumne o de l`alumna en les actes.

El desenvolupament de les activitats d`aula dóna moltes dades sobre com progressa l`aprenentatge; els treballs pràctics de laboratori també ens serviran per a avaluar com anem. Els portafolis de cada un o cada una de vosaltres recolliran tota aquesta informació en un únic contenidor que servirà de canal de comunicació escrita entre l`alumnat i el professorat.

La primera convocatòria de l`examen final, que es farà el dia 18 de gener de 2011 sense accés a cap material, estarà íntegrament en format de test. Les persones que no puguen presentar-se a aquest examen final (per la raó que siga) o les que no el superen hauran de presentar-s`hi en una convocatòria posterior. No hi haurà més proves escrites, excepte si ho estableix la legislació universitària vigent.

Aquest examen i el vostre portafolis (que haurà d`estar correctament entregat a les 23:59 del dia de l`examen) ens serviran per a qualificar-vos (és a dir, per a decidir quina nota us posem), de la manera següent:

Examen:
50% de la nota global; s`ha de repetir complet si la qualificació és menor que 4,00.
Portafolis:
50% de la nota global, dividida en dues parts:
Part obligatòria:
almenys el 35% de la nota global (el percentatge s`anunciarà durant el curs).
Part opcional:
com a màxim el 15% de la nota global (el percentatge s`anunciarà durant el curs).
El portafolis s`ha de repetir si la qualificació és menor que 4,00.
Per a la segona convocatòria (dia 1 de juliol de 2011, examen i data límit per a l`entrega del portafolis) només caldrà repetir les parts amb nota inferior a 4,00 (examen, portafolis, o els dos), amb una excepció que s`indica més avall.

Nota important sobre el consum de convocatòries: La persona que desitge obtenir la qualificació de ``no presentat`` o ``no presentada`` en una convocatòria s`ha d`assegurar tant de no presentar-se a l`examen escrit com de buidar completament el portafolis. Encara que una alumna o un alumne no es presente a l`examen, si trobem material en el seu portafolis, el corregirem, i la correcció servirà per a establir la qualificació que en resulte, d`acord amb els criteris del paràgraf anterior.

La convocatòria extraordinària de desembre (dia 28 d`octubre de 2010), en tant que extraordinària i desvinculada de la docència presencial, s`avaluarà únicament a través d`un examen (sense tenir en compte el portafolis) que podrà incloure, a més de les preguntes en format de test, una part pràctica escrita.

Còpies i plagis: Molts treballs pràctics són oberts i es presten a l`ús de material procedent d`altres fonts (per exemple, treballs similars publicats en Internet o fets per altres companys). Recordeu que no hi ha una falta acadèmica més greu que copiar, és a dir, presentar treball que no és vostre com a vostre. Conseqüentment, aquest tipus de comportament antiacadèmic, si es detecta, es perseguirà amb la màxima severitat possible. En els casos clars de còpia de treballs pràctics:
el portafolis complet de totes les persones implicades tindrà una qualificació de zero;
es perdrà el privilegi de no haver de repetir l`examen escrit en la segona convocatòria, encara que s`haja aprovat;
tot açò sense perjudici del que determine la normativa de la Universitat.