UA
   LA VIDA QUOTIDIANA EN L'EDAT MITJANA    Any acadèmic       Versió PDF.
Codi8018Descripció
Crdts. Teor.3ANÀLISI DE LES MANERES DE VIDA I CULTURA MATERIAL ELS SEGLES MEDIEVALS.
Crdts. Pract.1,5
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUESHISTÒRIA MEDIEVAL4,50


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Història - pla 2000


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2009-10)
Grup (*)Nombre
1 64
2 54
TOTAL 118
(*) 1: GRUPO Matí - CAS
(*) 2: GRUPO Vesprada - CAS


Oferida com a lliure elecció (2009-10)
Nombre màxim d'alumnes: Sense màxim
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2009-10)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 01/02/2010 18/02/2010 M 11:00 13:00 GE/1-04M
  1 19/02/2010 19/02/2010 V 09:00 14:00 9901CALLE
  1 20/02/2010 18/03/2010 M 11:00 13:00 GE/1-04M
  1 19/03/2010 19/03/2010 V 09:00 12:00 9901CALLE
  1 20/03/2010 22/04/2010 M 11:00 13:00 GE/1-04M
  1 23/04/2010 23/04/2010 V 09:00 14:00 9901CALLE
  1 24/04/2010 29/04/2010 M 11:00 13:00 GE/1-04M
  1 30/04/2010 30/04/2010 V 09:00 11:00 GE/2-12S
  1 30/04/2010 30/04/2010 V 11:00 12:00 GE/2-12S
  1 01/05/2010 05/05/2010 M 11:00 13:00 GE/1-04M
  1 06/05/2010 13/05/2010 M 11:00 13:00 GE/1-04M
  1 06/05/2010 13/05/2010 J 12:00 13:00 GE/1-04M
  1 14/05/2010 21/05/2010 M 11:00 13:00 GE/1-04M
  2 01/02/2010 21/05/2010 L 17:00 18:00 GE/1-04M
  2 01/02/2010 21/05/2010 J 19:00 21:00 GE/1-04M
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO Matí - CAS
2: GRUPO Vesprada - CAS


Grups de matricula (2009-10)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de A fins a J
2 2do. T CAS des de K fins a Z
(*) 1: GRUPO Matí - CAS
(*) 2: GRUPO Vesprada - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2009-10)
Esta asignatura tiene por objetivo la enseñanza de diferentes manifestaciones representativas de la vida cotidiana de la sociedad europea del Medievo.


Continguts teòrics i pràctics (2009-10)
Tema 1. La cultura material. Tema 2. La vivienda y la familia campesina. Tema 3. El castillo. Tema 4. El monasterio. Tema 5. La ciudad. Tema 6 La alimentación. Tema 7. La religiosidad popular. Tema 8. Las fiestas. Tema 9. La guerra, la caballería y la tácticas militares. Tema 10. El ritmo del tiempo.


Enllaç al programa
www.medievalismo.org
Professor/a responsable
BARRIO BARRIO , JUAN ANTONIO


Metodologia docent (2009-10)
Classes teòriques i pràctiques
La carga lectiva es de 4¿5 créditos a desarrollar durante el segundo cuatrimestre. Las enseñanzas teóricas se impartirán en el aula y horario asignados por la facultad y constará del desarrollo del programa.


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres

Las prácticas que se desarrollarán en las horas fijadas en el programa de la asignatura y podrán consistir en visitas y trabajos de campo, visionado de documentales, análisis de textos y mapas, seminarios, conferencias, etc.
Professorat (2009-10)
Grup Professor
TEORIA DE 80181BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
2Picatoste Navarro, Pedro Carlos
Enllaços relacionats
http://www.imdb.com
http://www.medievalismo.org/


Bibliografia

Alimentaziones e cultura nel Medioevo
Autors:Massimo Montanari
Edició:Bari.
ISBN:88-420-3253-0
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Arqueología : introducción a la historia material de las sociedades del pasado
Autors:GUTIÉRREZ LLORET, Sonia
Edició:Alicante : Universidad de Alicante, 2001.
ISBN:84-7908-658-0
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Carnavales y fiestas de locos
Autors:Jacques Heers; traducción de Xavier i Camps
Edició:Barcelona.
ISBN:84-297-2739-6
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Cuando el cielo se oscurece : la vida en la Edad Media
Autors:Vito Fumagalli ; traducción, Fernando Llenín
Edició:Madrid.
ISBN:84-86763-07-X
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Decline and growth in English towns, 1400-1640
Autors:DYER, Alan
Edició:Cambridge : Cambridge Univ., 1995.
ISBN:978-0-521-55781-8
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Dictionaire raisonné du mobilier
Autors:E. Viollet-le-Duc
Edició:Bayeux.
ISBN:2-84048-167-7
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Dictionnaire du Moyen Age
Autors:GAUVARD, Claude; ZINK, Michel; LIBERA, Alain de
Edició:Paris : PUF, 2006.
ISBN:978-2-13-054339-8
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Dictionnaire raisonné du mobilier
Autors:E. Viollet-le-Duc
Edició:[Bayeux] : Heimdal, cop.2004.
ISBN:2-84048-183-9
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Ejércitos y actividades guerreras en la Edad Media europea
Autors:GARCÍA FITZ, Francisco
Edició:Madrid : Arco Libros, 1998.
ISBN:978-84-7635-299-1
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El hambre y la abundancia : historia y cultura de la alimentación en Europa
Autors:Massimo Montanari
Edició:Barcelona.
ISBN:84-7423-611-8
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El hombre medieval
Autors:F. Cardini ... [et al.] ; edición de Jacques Le Goff ; versión española de Julio Martínez Mesanza
Edició:Madrid .
ISBN:84-206-9610-2
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El miedo en Occidente : (siglos XIV-XVIII) : una ciudad sitiada
Autors:Jean Delumeau ; versión castellana de Mauro Armiño ; revisada por Francisco Pérez Gutiérrez
Edició:Madrid.
ISBN:84-306-1291-2
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

El tiempo en la historia: la evolución de nuestro sentido del tiempo y de la perspectiva temporal
Autors:WHITROW, Gerald James
Edició:Barcelona : Crítica, 1990.
ISBN:978-84-7423-472-5
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Guardaroba medievale : vesti e società dal XIII al XVI secolo
Autors:Maria Giuseppina Muzzarelli
Edició:Bologna : Il Mulino, 1999.
ISBN:88-15-07128-8
Recomanat per: PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Historia de la vida privada
Autors:Dirigida por Philippe Ariès y Georges Duby
Edició:Madrid.
ISBN:84-306-9982-1 o.c.*
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Historia de la vida privada
Autors:Dirigida por Philippe Ariès y Georges Duby
Edició:Madrid.
ISBN:84-306-9982-1
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Homo ludens
Autors:HUIZINGA, Johan
Edició:Madrid : Alianza, 1995.
ISBN:84-206-1412-2
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

I bassifondi di Parigi nel medioevo : il mondo di François Villon
Autors:Bronislaw Geremek
Edició:Bari.
ISBN:88-420-3621-8
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La caballeria
Autors:Maurice Keen ; versión castellana de Elvira e Isabel de Riquer ; prólogo de Martín de Riquer
Edició:Barcelona.
ISBN:84-344-6556-6
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La città costruita: lavori pubblici e immagine in Orvieto medievale
Autors:RICCETTI, Lucio
Edició:Firenze : Le Lettere , 1992.
ISBN:978-88-7166-093-6
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La città medievale
Autors:GROHMANN, Alberto
Edició:Roma : Laterza, 2003.
ISBN:978-88-420-6844-0
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La ciudad medieval : del Occidente cristiano al Oriente musulmán (siglos V-XV)
Autors:Georges Jehel, Philippe Racinet
Edició:Barcelona.
ISBN:84-282-1114-0
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La confesión y el perdón : las dificultades de la confesión, siglos XIII a XVIII
Autors:Jean Delumeau
Edició:Madrid.
ISBN:84-206-2712-7
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La cultura popular en la Baja Edad Media
Autors:Michael Mullet ; traducción castellana de Enrique Gavilán
Edició:Barcelona.
ISBN:84-7423-456-5
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La jerarquía de la mesa : los sistemas alimentarios en la Valencia bajomedieval
Autors:Juan Vicente García Marsilla
Edició:València.
ISBN:84-7795-959-5
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La légende de Robin des Bois : personnage de légende, symbole de rébellion, insoumis romantique ou héros justicier-- : de la forãet de Sherwood aux gr
Autors:François Amy de La Bretèque
Edició:Toulouse : Privat, cop.2001.
ISBN:2-7089-0800-6
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La mujer en la Edad Media
Autors:Margaret Wade Labarge
Edició:Madrid.
ISBN:84-86763-08-0*
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La piedad y la horca : historia de la miseria y la caridad en Europa
Autors:Bonislaw Geremek ; versión española de Juan Antonio Matesanz
Edició:Madrid.
ISBN:84-206-2605-8
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La prostitución en el medievo
Autors:Jacques Rossiaud
Edició:Barcelona.
ISBN:8434465558
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La sociedad medieval
Autors:FOSSIER, Robert
Edició:Barcelona : Crítica, 1996.
ISBN:978-84-7423-700-9
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La vida cotidiana en el año mil
Autors:Edmond Pognon
Edició:Madrid.
ISBN:84-7880-107-3
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La vida cotidiana en la Edad Media
Autors:Organizadores Asociación Amigos de la Historia Najerillense, Ayuntamiento de Nájera ; coordinador José Ignacio de la Iglesia Duarte
Edició:Logroño .
ISBN:84-89362-32-7
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La vida cotidiana: historia de la cultura material
Autors:POUNDS, Norman John Greville
Edició:Barcelona : Crítica, 1999.
ISBN:978-84-8432-016-6
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

La vida en un monasterio medieval
Autors:BOYD, Anne; TIANA FERRER, Montserrat (trad.); LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Pedro (rev.)
Edició:Tres Cantos (Madrid) : Akal, 2006.
ISBN:978-84-7600-540-7
Recomanat per: PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La vida en un pueblo medieval
Autors:MORGAN, Gwyneth; TIANA FERRER, Montserrat (trad.); LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Pedro ( (rev.)
Edició:Madrid : Akal, 2000.
ISBN:978-84-7600-544-6
Recomanat per: PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La vida en una aldea medieval
Autors:GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE, José Angel
Edició:Madrid : Santillana, 1996.
ISBN:978-84-294-4588-6
Recomanat per: PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La vie quotidienne au XVe siècle
Autors:Gerry Embleton and John Howe
Edició:Bayeux : Heimdal, cop.2001.
ISBN:2-84048-138-3
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

La vita quotidiana nel Medioevo
Autors:Robert Delort
Edició:Roma : Laterza, 2002.
ISBN:88-420-5268-X
Recomanat per: PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Las categorías de la cultura medieval
Autors:Arón Guriévich ; presentación de Georges Duby ; versión castellana de Helena S. Kriúkova y Vicente Cazcarra
Edició:Madrid.
ISBN:84-306-0156-2
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Las ciudades en el Occidente medieval
Autors:ASENJO GONZÁLEZ, María
Edició:Madrid : Arco Libros, 1996.
ISBN:978-84-7635-219-9
Recomanat per: PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Las ciudades europeas del medievo
Autors:MONSALVO ANTÓN, José María
Edició:Madrid : Síntesis, 1997.
ISBN:978-84-7738-473-1
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Las órdenes religiosas en la Iglesia medieval : siglos XIII a XV
Autors:CANTERA MONTENEGRO, Margarita ; CANTERA MONTENEGRO, Santiago
Edició:Madrid : Arco Libros, 1998.
ISBN:84-7635-298-0
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Law, sex, and Christian society in medieval Europe
Autors:James A. Brundage
Edició:Chicago.
ISBN:0-226-07783-7
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Le città-stato
Autors:ASCHERI, Mario
Edició:Bologna : Il Mulino, 2006.
ISBN:978-88-15-11290-3
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Enllaç al recurs bibliogràfic ]

Le Corps, Les rites, les rêves, le temps: essais d`anthropologie médiévale
Autors:SCHMITT, Jean Claude
Edició:Paris : Gallimard, 2001.
ISBN:2-07-076079-0
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Le crime de poison au Moyen ãAge
Autors:Franck Collard
Edició:Paris : Presses universitaires de France, 2003.
ISBN:2-13-052470-2
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Le moyen-ãage : un monde de peur et d`espoir
Autors:Dominique Donadieu-Rigaut
Edició:[Singapour] : Hachette Littérature, [2003].
ISBN:201265583-1
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Les ciutats medievals
Autors:Rodney Hilton
Edició:Barcelona : L`Avenç Societat Catalana d`Estudis Històrics, 1989.
ISBN:84-85905-55-5
Recomanat per: PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`immaginario religioso della città medievale
Autors:ORSELLI, Alba María
Edició:Ravenna : Edizioni del Girasole , 1985.
ISBN:9788875671525
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval
Autors:por Jacques Le Goff
Edició:Barcelona.
ISBN:84-7432-222-7
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

L`Obrador d`un apotecari medieval segons el llibre de comptes de Francesc ses Canes : (Barcelona, 1378-1381)
Autors:Carles Vela i Aulesa
Edició:Barcelona : Institució Milà i Fontanals. Departament d`Estudis Medievals, 2003.
ISBN:84-00-08182-X
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Los castillos medievales
Autors:Conrad Cairns
Edició:Madrid : Akal, 2001.
ISBN:84-460-0888-2
Recomanat per: PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Los viajeros medievales
Autors:por José Angel García de Cortázar
Edició:Madrid : Santillana, 1996.
ISBN:84-294-4783-0
Recomanat per: PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Magia, brujería y superstición en el occidente medieval
Autors:Franco Cardini
Edició:Barcelona.
ISBN:84-297-1803-6
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Medieval town plans
Autors:HINDLE, Paul
Edició:Princes Risborough, Buckinghamshire : Shire, 2002.
ISBN:978-0-7478-0065-1
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Medioevo del potere: le istituzioni laiche ed ecclesiastiche
Autors:ASCHERI, Mario
Edició:Bologna : Il Mulino, 2009.
ISBN:978-88-15-12987-1
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Mercenary companies and the decline of Siena
Autors:CAFERRO, William
Edició:Baltimore : Johns Hopkins Univ., 1998.
ISBN:978-0-8018-5788-1
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Niveles de vida en la Baja Edad Media : Cambios sociales en Inglaterra, c. 1200-1520
Autors:Christopher Dyer ; revisión de Carlos Baliñas Pérez
Edició:Barcelona.
ISBN:84-7423-522-7
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Pobres, humildes y miserables en la Edad Media : estudio social
Autors:Michel Mollat
Edició:México.
ISBN:968-16-2592-7
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Pueblo, poder y sexo : Valencia medieval (1306-1420)
Autors:Rafael Narbona Vizcaino
Edició:València.
ISBN:84-7795-048-2
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Temi e metodi di archeologia medievale: ricerche sul territorio, la città, l`edilizia
Autors:DE MINICIS, Elisabetta
Edició:Roma : Bonsignori, 1999.
ISBN:978-88-7597-329-2
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Textos y documentos de época medieval: análisis y comentario
Autors:MITRE FERNANDEZ, Emilio
Edició:Barcelona : Ariel, 1998.
ISBN:978-84-344-2827-0
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

The later medieval city, 1300-1500
Autors:NICHOLAS, David
Edició:New York : Logman, 1997.
ISBN:978-0-582-01318-6
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tiempo de catedrales : el arte y la sociedad : 980-1420
Autors:Georges Duby
Edició:Barcelona.
ISBN:84-85860-03-9
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval : 18 ensayos
Autors:Jacques Le Goff
Edició:Madrid.
ISBN:84-306-1228-9
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Valencia en los siglos XIV y XV: indumentaria e imagen
Autors:Marisa Astor Landete; prólogo de Amadeo Serra Desfilis
Edició:Valencia : Ayuntamiento de Valencia, D.L. 1999.
ISBN:84-95171-14-7
Recomanat per: PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Vida y muerte en el monasterio románico
Autors:coordinador, José Ángel García de Cortázar
Edició:Aguilar de Campoo : Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2004.
ISBN:84-89483-92-2
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Vivir en la Edad Media
Autors:Eduardo Aznar Vallejo
Edició:Madrid.
ISBN:84-7635-343-X
Recomanat per: BARRIO BARRIO, JUAN ANTONIO
PICATOSTE NAVARRO, PEDRO CARLOS
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2009-10)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) -1 04/11/2009 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 2 25/05/2010 15:00 18:00 FI/1-01G -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals 1 25/05/2010 09:00 12:00 A1/0-01G -
Període extraordinari de setembre 2 02/09/2010 18:00 21:00 GE/2-09M -
Període extraordinari de setembre 1 02/09/2010 09:00 12:00 GE/2-09M -
(*) 1: GRUPO Matí - CAS
(*) 2: GRUPO Vesprada - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2009-10)
Avaluació contínua, examen final
La evaluación constara de un ejercicio de tipo teórico. Los alumnos deberán realizar trabajos prácticos obligatorios que serán designados por el profesor durante el curso y consistirán en un cuestionario sobre la visita a Orihuela además de comentarios de mapas, planos y textos, así como otra actividad que el profesor pueda plantear durante el desarrollo de la asignatura. El examen teoríco tendrá una puntuación global del 80 % , mientras que las diferentes prácticas realizadas por el alumno sumarán el restante 20 %.
Los ejercicios prácticos a realizar fuera del aula deberán ser entregados de forma obligatoria a través del campus virtual y la fecha máxima de entrega será el 30 de mayo de 2010.
Para aprobar la asignatura el alumno tiene que obtener al menos el 50% de la nota en el ejercicio teórico y el 50% de la nota de los ejercicios o trabajos prácticos.