UA
   HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi3272Descripció
Crdts. Teor.3Estudi dels principals processos socials i fets culturals del món modern.
Crdts. Pract.1
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 5 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUESHISTÒRIA MODERNA40


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Humanitats - pla 1996
(comple. formac.)Llicenciatura en Humanitats - pla 1996


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2011-12)
Grup (*)Nombre
1 18
TOTAL 18
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2011-12)
Nombre màxim d'alumnes: 20
Places disponibles 20
Feu clic ací per a veure a quins estudis s'ofereixen
Consulta Gràfica d'Horari
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival aFeu clic ací


Horari (2011-12)
ModeGrup (*)Data d’iniciData de finalitzacióDiaHora d’iniciHora d’fiAula
CLASSE TEÒRICA 1 13/09/2011 23/12/2011 M 20:00 21:00 GE/0-01S
  1 13/09/2011 23/12/2011 J 19:00 21:00 GE/0-01S
(*) CLASE TEÓRICA
1: GRUPO 1 - CAS


Grups de matricula (2011-12)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 1er. T CAS des de - fins a -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2011-12)

La asignatura constituye esencialmente, dadas las limitaciones de módulo y la extensión de la materia, una aproximación a la Historia Moderna Europea (siglos XVI-XVIII), organizada según los temas que se especifican en los contenidos.

Continguts teòrics i pràctics (2011-12)

1. LA CRISIS BAJOMEDIEVAL Y EL SURGIMIENTO DE LA ECONOMÍA-MUNDO MODERNA
2. LA APERTURA PLANETARIA
3. EL SURGIMIENTO DEL ESTADO MODERNO
4. HUMANISMO Y CRISIS RELIGIOSA
5. LA CRISIS DEL SIGLO XVII
6. EL ABSOLUTISMO Y LOS ESTADOS DURANTE EL SIGLO XVII
7. LA GUERRA DE LOS 30 AÑOS
8. LA HEGEMONÍA HOLANDESA
9. LA CULTURA BARROCA Y LA NUEVA CIENCIA
10. ECONOMIA Y SOCIEDAD DURANTE EL SIGLO XVIII
11. ILUSTRACIÓN Y DESPOTISMO

Como manuales de la asignatura, se recomiendan los siguientes:
-M.B. BENNASSAR y otros: Historia Moderna (Ed. Akal)
-E. MARTINEZ RUIZ, A. GUTIERREZ DEL CASTILLO Y E. DIAZ LOBO: Atlas Histórico Edad Moderna (Ed. Alhambra)
-M.V. LOPEZ CORDON y J.U. MARTINEZ CARRERAS: Análisis y Comentarios de Textos Históricos II (Ed. Alhambra)


Enllaç al programa
Professor/a responsable
MAS GALVAN , CAYETANO ENRIQUE


Metodologia docent (2011-12)
Classes teòriques

Se dispone de una única sesión de clases teóricas los jueves de 19 a 21 horas. Se entregará a los alumnos, a través del CV, la presentación Power Point correspondiente a cada tema explicado en clase.Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
Altres
Las prácticas se realizarán los martes de 20 a 21 horas.


Professorat (2011-12)
Grup Professor
TEORIA DE 32721MAS GALVAN, CAYETANO ENRIQUE
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia
No hi ha llibres recomanats en aquesta assignatura per a aquest any acadèmic.
Dates d'exàmens oficials (2011-12)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Exàmens extraordinaris de finalització d'estudis (desembre) 1 18/11/2011 -
Període ordinari per a assignatures de primer semestrre 1 18/01/2012 15:00 18:00 GE/0-02P -
Període extraordinari de juliol 1 04/07/2012 17:30 20:30 GE/2-12S -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2011-12)
No especificat
COMO EL PROCESADOR DE TEXTOS NO PERMITE COPIAR Y PEGAR DE OTROS PROGRAMAS, Y SINTIÉNDOLO MUCHO, TODA LA DOCUMENTACIÓN SOBRE LA ASIGNATURA SE COLGARÁ EN UN ARCHIVO DE WORD EN LA SECCIÓN DE MATERIALES.