Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   Diplomatura en Relacions Laborals - pla 2001    Any acadèmic


Més informació

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2018-19
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2018-19

Curs: 1
  • Tipus: TRONCAL

Curs: 2
  • Tipus: TRONCAL

Curs: 3
  • Tipus: TRONCAL

  • Tipus: OBLIGATRIA

  • Tipus: OPTATIVA

Sense curs