Universitat d�Alacant / Universidad de Alicante
   Diplomatura en Ciències Empresarials - pla 2000    Any acadèmic


Més informació
Agrupacions

(#) -->Assignatures SENSE DOCENCIA en2018-19
(*) -->Assignatures NO OFERTADES en 2018-19

Curs: 1
  • Tipus: TRONCAL

    Puedes consultar la normativa y plazos de extinción de este Plan de Estudios, + info
Curs: 2
  • Tipus: TRONCAL

  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Curs: 3
  • Tipus: TRONCAL

  • Tipus: OBLIGATÒRIA
Sense curs
  • Tipus: OPTATIVA